DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30454563
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 708
  • Trong tuần: 708
  • Trong tháng: 711944
  • Trong năm: 2985896
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 8 năm 2017 ( 11:05 | 28/08/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Trong tháng, đã tiếp nhận 85 lượt hồ sơ, (trong đó 61 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 3 hồ sơ giãn tiến độ và 20 lượt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 01 hồ sơ Thông báo mua phần vốn góp). Có 79 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.

   Trong tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử lý, tham mưu xử lý và trả kết quả cho 89 lượt hồ sơ của các nhà đầu tư. Đến nay còn 75 hồ sơ đang trong quá trình xử lý.

   Trong tháng, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 294 tỷ đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp 03 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án của nhà đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 1,125 triệu USD; điều chỉnh 01 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư tăng thêm 0,1 triệu USD; Ban quản lý các KCN tỉnh đã cấp 03 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 5,35 triệu USD, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án đầu tư nước ngoài với vốn tăng thêm là 2,22 triệu USD.

   Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 116 dự án đầu tư, trong đó có 79 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 26.903 tỷ đồng và 37 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 519 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 27 dự án với tổng vốn tăng thêm là 98 triệu USD. Trong đó:

- Ngoài KCN: Thu hút được 72 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 26.747 tỷ đồng; 8 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 271,90 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án, với vốn tăng thêm là 5,27 triệu USD.

- Trong KCN: thu hút 7 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 156,26 tỷ đồng; 29 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký 247,3 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn cho 22 dự án, với vốn tăng thêm là 92,36 triệu USD.

   (Trong tháng 7.2017, trong KCN có 01 dự án Nhà máy sản xuất, gia công các linh kiện, thiết bị điện tử (57.720.996 USD) của Công ty TNHH KJ VIỆT NAM bị chấm dứt hoạt động; Ngoài khu có 01 dự án đầu tư nước ngoài của Công ty Cổ phần GS Vina chấm dứt hoạt động (200.000 USD); 01 dự án đầu tư trong nước chấm dứt hoạt động. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận từ Ban Quản lý các KCN 20 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 467 tỷ đồng tại CCN Nội Hoàng và 29 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 26,89 triệu USD)

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.226 dự án đầu tư, trong đó có 931 dự án đầu tư trong nước và và 295 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 80.369 tỷ đồng và 3.417 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 969 dự án, trong đó có dự án 123 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 935,45 triệu USD và 846 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 73.431 tỷ đồng).

Phòng KTĐN