DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30184723
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2159
  • Trong tuần: 7194
  • Trong tháng: 442104
  • Trong năm: 2716056
Trang chủ

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017 tỉnh Bắc Giang ( 09:18 | 31/07/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước bằng 109,6% so với tháng trước, bằng 142,2% so với tháng 7/2016. Chỉ số IIP 7 tháng bằng 125,1% so với cùng kỳ([1]), trong đó: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bằng 127,4%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí bằng 112,3%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải bằng 104,6%, ngành công nghiệp khai khoáng bằng 68,2%.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 (giá hiện hành) ước đạt 11.235 tỷ đồng, tăng 44,1% so với cùng kỳ; 7 tháng ước đạt 58.085 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch, tăng 30,3% so với cùng kỳ, trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 3.360 tỷ đồng, tăng 16,1%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước 8.870 tỷ đồng, tăng 16,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 45.850 tỷ đồng, tăng 34,6%([2]).

1.2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

Tính đến ngày 14/7/2017, toàn tỉnh đã thực hiện gieo cấy được 35.245 ha, đạt 61% kế hoạch. Thời tiết thuận lợi cây trồng sinh trưởng phát triển tốt. Đàn vật nuôi phát triển bình thường; không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra. Hiện giá lợn thịt đang có xu hướng tăng lên, phần nào đã tháo gỡ được khó khăn cho người chăn nuôi, UBND tỉnh đã chỉ đạo theo dõi sát diễn biến của thị trường để kịp thời thông tin, khuyến cáo cho người chăn nuôi. Sảnlượng khai thác thủy sản đến nay đạt 22.000 tấn, tăng 10,7% so với cùng kỳ.

Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trồng rừng năm 2017. Đến nay, đã trồng được 5.830 ha rừng tập trung (trong đó rừng phòng hộ, đặc dụng 150 ha), đạt 114,4% kế hoạch.

* Tình hình tiêu thụ Vải thiều: Tổng số lượng vải thiều đã tiêu thụ đạt trên 84 nghìn tấn, bằng 85% sản lượng dự kiến,trong đó, vải sớm trên 31 nghìn tấn, vải chính vụ trên 53 nghìn tấn. Đến thời điểm hiện nay, còn huyện Lục Ngạn chưa tiêu thụ hết sản lượng vải, dự kiến vải trong khoảng 7-10 ngày tới sẽ tiêu thụ hết. Nhìn chung việc tiêu thụ vải thiều đã diễn ra thuận lợi; giá bán tương đối ổn định, trong đó, vải sớm từ 40-60 nghìn đồng/kg, vải chính vụ từ 18-55 nghìn đồng/kg.Tại thị trường nội địa, lần đầu tiên Vải Bắc Giang được cung cấp trong hệ thống siêu thị Big C, các siêu thị tiện ích tại Hà Nội và cửa hàng thực phẩm sạch của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Thị trường xuất khẩu chính của Vải thiều vẫn là Trung Quốc; ngoài ra, đã xuất sang một số thị trường mới như, Dubai, Hà Lan, Thái Lan([3]).

1.3. Hoạt động thương mại, dịch vụ

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tháng 7 ước đạt 1.770 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước; 7 tháng ước đạt 12.370 tỷ đồng, đạt 56,2% kế hoạch tăng 14% so với cùng kỳ, trong đó kinh tế nhà nước ước đạt 400 tỷ đồng,  tăng 11,7%; kinh tế ngoài nhà nước ước đạt 11.970 tỷ đồng, tăng 14,2%([4]).

Giá trị xuất, nhập khẩu tăng khá, tháng 7 ước đạt 621 triệu USD, 7 tháng đạt 3.562 triệu USD, bằng 74,2% kế hoạch, tăng 57% so cùng kỳ; nhập khẩu ước đạt 3.362 triệu USD, bằng 66% kế hoạch, tăng 42% so cùng kỳ([5]).

Dư nợ tín dụng có mức tăng cao hơn so với cùng kỳ. Ước đếnngày31/7/2017, tổng nguồn vốn huy động đạt 36.120tỷ đồng, tăng 12,3%;dư nợ tín dụng đạt 34.395tỷ đồng, tăng 10% so với 31/12/2016([6]).

1.4. Thu ngân sách nhà nước và thực hiện kế hoạch đầu tư công

Công tác thu ngân sách nhà nước được tập trung cao, triển khai nhiều biện pháp tăng thu ngân sách, thu hồi nợ đọng thuế([7]). Tổng thu ngân sách nội địa tháng 7 ước đạt 380tỷ đồng, 7 tháng ước đạt 2.770tỷ đồng, bằng 71,8% dự toán(cùng kỳ đạt 72,7% dự toán),tăng 27,1% so với cùng kỳ. Thu ngân sách không tính tiền đấu giá quyền sử dụng đất 7 tháng ước đạt 1.480 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 53,6% dự toán (cùng kỳ đạt 55,3% dự toán).

UBND tỉnh đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo Thông báo Kết luận số 297/TB-VPCP ngày 10/7/2017 của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và các văn bản hướng dẫn của Hộ Kế hoạch và Đầu tư, nhất là đối với các dự án trọng điểm của tỉnh. Tổngnguồn vốn đầu tư công đến tháng 7/2017 là 2.776 tỷ đồng (vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý là 2.698 tỷ đồng, vốn do Bộ, ngành Trung ương quản lý đầu tư trên địa bàn là 78 tỷ đồng). Giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 1.401 tỷ đồng, bằng 50,5% kế hoạch; giá trị khối lượng giải ngân 1.230 tỷ đồng, bằng 44,3% kế hoạch([8]).

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng chính phủ và Công văn số 5598/BKHĐT-TH ngày 10/7/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành khung hướng dẫn và chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư triển khai xây dựng kế hoạch đảm bảo thời gian, chất lượng theo quy định.

 

 

1.5. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

Trong tháng 7 đã thu hút được 5 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 209 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến nay, đã thu hút được 101dự án đầu tư, trong đó có 70 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký đạt trên 26.704tỷ đồng và 33dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký trên 514triệu USD([9]).

Từ đầu năm đến nay, có 706 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 63%, vốn đăng ký là 7.345 tỷ đồng, bằng 87,5% so với cùng kỳ, trong đó, tháng 7 có 83 doanh nghiệp thành lập mới, vốn đăng ký 404 tỷ đồng(không tính Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh, số vốn đăng ký 5 tháng năm 2017 tăng 67,1% so với cùng kỳ). Số doanh nghiệp phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm mạnh so với cùng kỳ; trong 7 tháng trên địa bàn có 40 doanh nghiệp giải thể, bằng 71,4% và 74 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, bằng 52,1%so với cùng kỳ.

1.6. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

Công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện tập trung chỉ đạo. Đến nay, đã cấp được 175/100 giấy cho 115 tổ chức, đạt 175% kế hoạch; cấp mới 12.781 giấy chứng nhận quyền sử sụng đất cho các cá nhân, hộ gia đình, đạt 51,1% kế hoạch.

Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Điều tra, xác định khu vực môi trường đất bị ô nhiễm tại các khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh để đề xuất biện pháp quản lý; chỉ đạo tiếp tục tập trung thực hiện chiến dịch cao điểm vệ sinh môi trường nông thôn. Tiếp tục tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm về lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường([10]).

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

2.1. Về giáo dục và đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân;

Đã chỉ đạo phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và thực hiện công bố kết quả thi theo kế hoạch; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2017 tiết tục ở mức cao, đạt 98,48%. UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, trẻ em. Thực hiện kế hoạch thuyên chuyển và tuyển dụng giáo viên, nhân viên năm 2017; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ tu sửa cơ sở vật chất trường lớp, bổ sung trang thiết bị trường học và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho năm học mới.

Công tác y tế được tập trung cao cho việc phòng, chống dịch bệnh mùa hè, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy nhanh tiến độ tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh và Đề án xã hội hóa y tế; tăng cường thanh tra, kiểm tra hành nghề y tế tư nhân.

2.2. Về vănhóa, thông tin

Công tác thông tin tuyên truyền trong tháng 7 tập trung chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017). Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa thể thao diễn ra sôi nổi đáp ứng nhu cầu của nhân dân; trong đó đã tổ chức thành công giải vô địch cầu mây trẻ toàn quốc; chỉ đạo tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện, thành phố điểm tại thành phố Bắc Giang...

Dự án Khu du lịch sinh thái tâm linh Tây Yên Tử tiếp tục được tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ; đã hoàn thành lắp dựng toàn bộ trụ cột cáp treo, đang thi công xây dựng Nhà ga đi và nhà ga đến, hoàn thành 70% khối lượng san nền khu quản trường...

2.3. Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm

Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công tiếp tục được quan tâm thực hiện. Đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2017); trong đó đã tổ chức tốt các đoàn lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các đơn vị và người có công tiêu biểu; vận động mọi nguồn lực của xã hội để hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở, phát triển sản xuất, đảm bảo ổn định đời sống vật chất và tinh thần.

Hoạt động quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội được duy trì đúng quy định; công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm tiếp tục được quan tâm; UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu Kế hoạch tuyển sinh đào tạo nghề năm học 2017-2018 cho các trường cao đẳng, trung cấp nghề công lập trên địa bàn tỉnh.

3. Lĩnh vực nội chính

3.1. Công tác cải cách hành chính;tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. UBND tỉnh đã ban hành quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã; quy định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang.

Trong tháng, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp 723lượt người đến đề ghị giải quyết 577 vụ việc, tiếp nhận 594đơn các loại, tổng số đơn phải giải quyết trong tháng là 434 đơn, đã giải quyết xong 242đơn,đạt tỷ lệ 55,8%.

3.2. Công tác quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo thực hiện tốt. UBND tỉnh đã ban hành phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp tốt các phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão số 2 xảy ra trên địa bàn.. Nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định.

Tình hình tai nạn giao thông tiếp tục có chuyển biến tích cực. Trong tháng 7, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ TNGT, làm chết 2 người, làm bị thương 1 người; So sánh với cùng kỳ năm 2016: giảm 12 vụ (80%); số người chết giảm 6 người (75%); giảm 8 người bị thương (88,8%)([11]).

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2017 vẫn còn một số tồn tại hạn chế: sản xuất kinh doanh của của một số ngành công nghiệp gặp khó khăn (Công ty đạm Hà Bắc dù sản xuất bị lỗ do giá đạm giảm nhiều song vẫn phải duy trì sản xuất; ngành sản xuất kim loại khó tiêu thụ sản phẩm do thép nhập khẩu có giá rẻ hơn và chất lượng cũng tương đương; ngành khai khoáng sản lượng khai thác giảm mạnh...); tình trạng vi phạm pháp luật vệ bảo vệ rừng diễn biến phức tạp. Công tác bồi thường, GPMB một số dự án gặp nhiều khó khăn. Tai nạn đuối nước trẻ em đã xảy ra tại một số địa phương([12]); số lượng các công dân với các vụ việc đơn lẻ, thường xuyên kéo lên tỉnh, tập chung thành đoàn để gây áp lực với chính quyền vẫn còn xảy ra([13]). Việc tranh chấp đất lâm nghiệp giữa một số hộ dân thôn Khe Táu, xã Yên Định, Sơn Động với thôn Vách, xã Phú Nhuận, Lục Ngạn diễn biến phức tạp.

Phòng TH,QH


[1]Chỉ số IIP tháng 7/2016 bằng 106,7% so với tháng 6, bằng 125% so với tháng 7/2015; chỉ số IIP 7 tháng năm 2016 bằng 116,1% so với cùng kỳ 2015.

[2]7 tháng năm 2016, giá trị sản xuất đạt 44.595 tỷ đồng, đạt 65,6% kế hoạch, tăng 20,7% so với cùng kỳ 2015.

[3]Thị trường Úc: 2,4 tấn; thị trường Mỹ: 13,08 tấn; thị trường Dubai: 2 tấn; thị trường Hà Lan: 0,5 tấn; thị trường Thái Lan: 2 tấn.

[4]7 tháng năm 2016 đạt 9.285 tỷ đồng, tăng 14,6% so cùng kỳ năm 2015, bằng 54% so kế hoạch

[5]Cùng kỳ xuất khẩu đạt 2.270 triệu USD, tăng 32,6%, đạt 78,2% kế hoạch; nhập khẩu đạt 2.365 triệu USD, tăng 33%, đạt 80,3% kế hoạch.

[6]31/7/2016, tổng nguồn vốn huy động đạt 29.300tỷ đồng, tăng 19,8%;dư nợ tín dụng đạt 28.200 tỷ đồng, tăng 9,8% so với 31/12/2015.

[7]Tính đến hết ngày 20/6/2017 Ngành Thuế đã tổ chức thanh tra được 19 doanh nghiệp, truy thu, truy hoàn và phạt vi phạm hành chính là 12.902 triệu đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT 7.012 triệu đồng, bù trừ thuế, phí nộp thừa 52,6 triệu đồng, giảm lỗ 36.781 triệu đồng, đã nộp ngân sách được 12.700 triệu đồng, bằng 98,4% số thuế truy thu và phạt; kiểm tra 134 doanh nghiệp, truy thu, truy hoàn và phạt vi phạm hành chính là 10.020 triệu đồng, giảm khấu trừ thuế GTGT là 2.633 triệu đồng, bù trừ thuế, phí nộp thừa 20,6 triệu đồng, giảm lỗ 27.000 triệu đồng, đã nộp ngân sách nhà nước 8.223 triệu đồng, bằng 82,1% so với số phải nộp ngân sách.

[8]7 tháng năm 2016, giá trị khối lượng thực hiện đạt 1.530tỷ đồng, bằng 48,4% kế hoạch; giá trị giải ngânđạt 1.152tỷ đồng, bằng 36,5% kế hoạch

[9]So với cùng kỳ, số lượng dự án đầu tư trong nước tăng tăng 42 dự án, vốn đăng ký giảm 257 tỷ đồng; số dự án đầu tư nước ngoài tăng tăng 12 dự án, vốn đăng ký tăng tăng 22 triệu USD.

[10]Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đột xuất đối với 2 cơ sở; Tổ chức thông báo dự thảo kết luận kiểm tra đối với 16 cơ sở; ban hành kết luận kiểm tra đối với 06 cơ sở ; xử phạt 01 cơ sở với tổng số tiền 55.000.000 đồng.

[11]7 tháng toàn tỉnh xảy ra 121 vụ TNGT, làm chết 55 người, làm bị thương 114 người; So sánh với cùng kỳ năm 2016: tăng 13 vụ (12%); giảm 2 người chết (3,5%); tăng 28 người bị thương (32,5%).

[12]Trong tháng đã xảy ra 03 vụ đuối nước làm 5 cháu nhỏ tử vong (01 vụ ở Hiệp Hòa, 02 vụ ở Tân Yên).

[13]Trong tháng đã có 07 đoàn khiếu kiện đông người đến Cổng trụ sở UBND tỉnh