DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29995492
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 700
  • Trong tuần: 5238
  • Trong tháng: 252873
  • Trong năm: 2526825
Trang chủ

Các văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 9 năm 2017 ( 09:33 | 11/09/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1.Điều chỉnh hồ sơ xóa nợ thuế với doanh nghiệp phá sản

   Đây là nội dung của Thông tư số 79/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực từ ngày 15/09/2017.

   Cụ thể, đối với trường hợp doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, hồ sơ xóa nợ tiền thuế bao gồm: Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án; Tài liệu phân chia tài sản của chấp hành viên thể hiện số nợ thuế thu hồi được và không thu hồi được; Quyết định về việc đình chỉ thi hành quyết định tuyên bố phá sản của cơ quan thi hành án dân sự. Các tài liệu này phải là bản chính hoặc sao y bản chính.

   Trước đây, hồ sơ xóa nợ tiền thuế của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản chỉ bao gồm: Quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản kèm theo phương án phân chia tài sản và Quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp của Tòa án. Đồng thời, các tài liệu chỉ cần là bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

2.Quy định mới về bảo đảm an toàn vốn của tổ chức tín dụng

   Một trong những nội dung mới, đáng chú ý tại Nghị định số 93/2017/NĐ-CP của Chính phủ là quy định về việc bảo đảm an toàn vốn của tổ chức tín dụng.

   Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn trong hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định khác có liên quan. Trường hợp không đạt hoặc không có khả năng đạt tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, trong tối đa 01 tháng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có các giải pháp khắc phục, như: Chuyển nhượng vốn đầu tư ra bên ngoài; Tăng vốn điều lệ, vốn được cấp…

   Để bảo đảm an toàn vốn, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn phải mua bảo hiểm tài sản với những tài sản pháp luật quy định; Tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi và công khai việc tham gia đó tại trụ sở, chi nhánh; Xử lý giá trị tài sản tổn thất theo đúng quy định; Hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh khoản dự phòng rủi ro…

   Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/09/2017.

3.Kiểm soát thủ tục hành chính ngay khi đề nghị xây dựng văn bản

  Thay vì thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính từ khi dự thảo quy định về thủ tục hành chính như trước đây, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, quy định việc kiểm soát thủ tục hành chính phải được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và tiến hành thường xuyên, liên tục trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

   Cũng theo Nghị định này, việc quy định một thủ tục hành chính hoàn thành khi đáp ứng đầy đủ 07 bộ phận tạo thành cơ bản: Tên thủ tục hành chính; Trình tự thực hiện; Cách thức thực hiện; Thành phần, số lượng hồ sơ; Thời hạn giải quyết; Đối tượng thực hiện; Cơ quan giải quyết; không còn bao gồm Kết quả thực hiện thủ tục hành chính như quy định cũ.

   Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/09/2017.

4. Đánh giá công chức trước khi bình xét thi đua, khen thưởng

   Nghị định số 88/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó quy định thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức do người đứng đầu quyết định.

   Về việc đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu, cấp phó tại cơ quan, đơn vị, Nghị định yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp quyết định đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu tại cơ quan, đơn vị. 

   Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm. Trường hợp cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.

   Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/09/2017.

Lê Thị Thu Hằng - ĐKKD