DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28400738
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 362
  • Trong tuần: 2641
  • Trong tháng: 932071
  • Trong năm: 932071
Trang chủ

Các văn bản QPPL có hiệu lực từ tháng 7 năm 2017 ( 15:23 | 05/07/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Ngày 20/6/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang

2. Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, ban hành ngày 25/5/2017.

   Theo đó, Nhà nước khuyến khích đầu tư, di dời vào cụm công nghiệp một số ngành nghề như:

- Cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong làng nghề, khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác;

- Sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển;

- Sản xuất sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, nông thôn;

- Sản xuất sản phẩm tiêu dùng, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng lao động ở địa phương;

- Các ngành, nghề, sản phẩm có thế mạnh ở địa phương và các ngành nghề khác phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương;

- Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản.

Nghị định 68/2017/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 15/7/2017.

3. Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4. Mức lương cơ sở mới áp dụng từ 1/7/2017

   Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2017 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng (thay cho mức cũ là 1.210.000 đồng/tháng).

N.T