DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30466624
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 276
  • Trong tuần: 12769
  • Trong tháng: 724005
  • Trong năm: 2997957
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 9 năm 2017 ( 15:46 | 13/09/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Trong tháng,  đã tiếp nhận 77 lượt hồ sơ, (trong đó 56 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 3 hồ sơ giãn tiến độ và 17 lượt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 01 hồ sơ Thông báo mua phần vốn góp). Có 75 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.

   Trong tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử lý, tham mưu xử lý và trả kết quả cho 93 lượt hồ sơ của các nhà đầu tư. Đến nay còn 59 hồ sơ đang trong quá trình xử lý.

   Trong tháng, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 236 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án của nhà đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 200,2 triệu USD; Ban quản lý các KCN tỉnh đã cấp 3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 1,90 triệu USD, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 03 dự án đầu tư nước ngoài với vốn tăng thêm là 4,65triệu USD.

   Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 139  dự án đầu tư, trong đó có 97 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 27.139 tỷ đồng và 42 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 721,1 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 29 dự án với tổng vốn tăng thêm là 101,68 triệu USD. Trong đó:

- Ngoài KCN: Thu hút được 90 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 26.983 tỷ đồng; 10 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 472 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án, với vốn tăng thêm là 5,27 triệu USD.

- Trong KCN: thu hút 7 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 156,26 tỷ đồng; 32 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký 249,3 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn cho 24 dự án, với vốn tăng thêm là 96,41triệu USD.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.251 dự án đầu tư, trong đó có 949 dự án đầu tư trong nước và và 302 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 80.605 tỷ đồng và 3.619,17 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 991 dự án, trong đó có dự án 127 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.135,65 triệu USD và 864 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 73.667 tỷ đồng).

Phòng KTĐN