DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29721784
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 4511
  • Trong tuần: 6732
  • Trong tháng: 445182
  • Trong năm: 2253117
Trang chủ

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Kim, huyện Lục Ngạn ( 15:37 | 29/05/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 25/5/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 888/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kim, huyện Lục Ngạn đến năm 2025.

Theo đó, thực hiện điều chỉnh cục bộ một số nội dung như: Điều chỉnh quy hoạch lô đất ký hiệu CC1 với diện tích khoảng 1,44 ha từ quy hoạch đất công cộng xây dựng nhà văn hóa sang quy hoạch đất ở. Điều chỉnh quy hoạch lô đất ký hiệu CC2 với diện tích khoảng 0,41 ha từ quy hoạch đất công cộng xây dựng các công trình cấp thị trấn khác sang quy hoạch đất ở. Điều chỉnh quy hoạch một phần lô đất ký hiệu CC3 với diện tích khoảng 0,75 ha từ quy hoạch đất xây dựng trung tâm thương mại dịch vụ sang quy hoạch đất ở. Điều chỉnh quy hoạch lô đất ký hiệu YT1 với diện tích khoảng 0,4 ha từ quy hoạch đất y tế sang quy hoạch đất ở. Điều chỉnh quy hoạch lô đất ký hiệu TH3 với diện tích khoảng 1,2 ha từ quy hoạch đất giáo dục sang quy hoạch đất ở. Điều chỉnh quy hoạch lô đất ký hiệu CQ với diện tích khoảng 1,5 ha từ quy hoạch đất cơ quan sang quy hoạch đất ở (1,22 ha) và một phần đất công cộng (0,28 ha)...

Ngoài ra, thực hiện điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang tuyến đường mặt cắt (2-2) đoạn vào khu trung tâm từ 40m thành 30m. Điều chỉnh quy mô mặt cắt ngang tuyến đường mặt cắt (3-3) đoạn qua khu trung tâm từ 25m thành 30m (mặt cắt 3*-3*). Điều chỉnh quy hoạch vị trí, quy mô mặt cắt ngang tuyến đường đi xã Quý Sơn mặt cắt (7-7) từ 12m thành 20m (mặt cắt 7*-7*).

Sau khi điều chỉnh, diện tích lô đất ở hiện trạng có ký hiệu HT10 là 1,67 ha, diện tích lô đất ở hiện trạng có ký hiệu HT11 là 1,36 ha, diện tích lô đất ở có kí hiệu LX14 là 4,24 ha, diện tích lô đất ở có kí hiệu LX15 là 2,53 ha và tách lô mới là LX40 có diện tích là 1,13 ha.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh và hồ sơ Quy hoạch đã thẩm định.