DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30454552
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 697
  • Trong tuần: 697
  • Trong tháng: 711933
  • Trong năm: 2985885
Trang chủ

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị y tế số 1 năm 2017 ( 09:26 | 28/09/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 
Công ty Cô phần Y tế Nhất Minh đă trúng thầu gói thầu mua sắm thiết bị y tế số 01 năm 2017, với:
- Giá trúng thầu : 14.055.000.000 đồng ( Mười bốn tỷ, không trăm năm mươi năm triệu đồng chẵn). Giá đã bao gồm tất cà các chi phí vận chuyển, lắp đặt và chuyển giao công nghệ tại Bệnh viện, chi phí giám định chất lượng hàng hóa và các loại thuế theo quy định.
- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày kế từ ngày hợp đồng cỏ hiệu lực.
- Kỹ thuật chất lượng: Theo yêu câu của Hồ sơ mời thâu được duyệt, Hồ sơ dự thầu của nhà thầu, Báo cáo thẩm định kêt quả đấu thầu, Báo cáo kết quá đánh giá hồ sơ dự thau và các quy định cùa Nhà nước.
   Trên đây là nội dung thông báo kết qua đấu thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế số 01 năm 2017.

Các tin khác