DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30466644
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 296
  • Trong tuần: 12789
  • Trong tháng: 724025
  • Trong năm: 2997977
Trang chủ

Thông báo kết quả LCNT Gói thầu số 05: Thi công xây dựng công trình: Đường vào Bệnh viện Lao và bệnh Phối tỉnh Bắc Giang ( 10:00 | 15/03/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng An Phương Bắc Giang.
2. Giá gói thầu: 3.772.133.000 đồng (theo Quyết định số 344/QD-SKHĐTngày 21/12/2016 cùa Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư).
3. Giá trúng thầu: 3.579.837.000 đồng (Bằng chừ: Ba tỷ, năm trăm bẩy mươi chín triệu, tám trăm ba mươi bay nghìn đồng).
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng kế từ ngày hợp đồng có hiệu lực .
6. Chi tiết về giá trúng thầu: Theo báo cáo đánh giá Hô sơ dự thâu sò 01/BCĐG-HSDT ngày 24/02/2017 của Tổ chuyên gia đấu thầu và Biên bản thương thảo Hợp đồng số 01/BVLP/2017/TTHĐ-XD ngày 28/02/2017.

Các tin khác