DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29726837
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2079
  • Trong tuần: 11785
  • Trong tháng: 450235
  • Trong năm: 2258170
Trang chủ

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên ( 11:12 | 25/06/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Ngày 20/6/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.

Theo đó, thực hiện điều chỉnh quy hoạch tăng diện tích khu đô thị từ 55 ha lên 57,3 ha; điều chỉnh quy hoạch dịch tim tuyến đường 9,5 m từ phía Đông sang phía Tây; điều chỉnh quy hoạch giảm diện tích đất khách sạn (ký hiệu KS1) từ 12.544 m2 xuống 12.413 m2; điều chỉnh quy hoạch một phần đất ở (ký hiệu C12) sang quy hoạch đất cây xanh với diện tích 2.809 m2; điều chỉnh quy hoạch một phần đất ở (ký hiệu C23) sang quy hoạch đất cây xanh với diện tích 1.755 m2; điều chỉnh quy hoạch một phần đất bến xe khách (ký hiệu CC3) sang quy hoạch đất cây xanh với diện tích 2.320 m2; điều chỉnh quy hoạch giảm diện tích đất ở hiện trạng (ký hiệu HT1) và đưa ra ngoài ranh giới khu đô thị; điều chỉnh tách đất hạ tầng kỹ thuật (rãnh phía sau 2 dãy nhà) ra ngoài diện tích đất ở.

Cùng đó, điều chỉnh quy hoạch dịch tim tuyến đường 9,5 m từ phía Đông sang phía Tây (giữa đất Ban Chỉ huy quân sự và đất quảng trường) và giảm mặt cắt ngang (mặt cắt 3-3) từ 16 m xuống 15,5 m; điều chỉnh mặt cắt ngang (mặt cắt 3-3) đoạn từ Nút 45 đến Nút 56 từ 16 m xuống 11,5 m; điều chỉnh mặt cắt ngang (mặt cắt 2-2) đoạn từ Nút 45 đến Nút 46 từ 38 m xuống 30 m.

Điều chỉnh nâng cao độ san nền từ Nút N32 đến Nút N38 (ĐT295 mới) trung bình từ 0,5 m đến 1,2 m; cao độ các tuyến giao thông đấu nối với tuyến giao thông (ĐT295 mới) từ Nút N32 đến Nút N38 điều chỉnh cao độ cho phù hợp.

Đối với hệ thống cấp, thoát nước, điều chỉnh cao độ tuyến ống cho phù hợp với cao độ san nền sau khi điều chỉnh.

Các nội dung khác theo Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỷ lệ 1/500 đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 130/QĐ-UBND ngày 09/02/2012; Công văn số 3152/UBND-KTN ngày 22/11/2013 và Công văn số 1706/UBND-KTN ngày 27/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, Hồ sơ Quy hoạch đã thẩm định.