DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30152983
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 827
  • Trong tuần: 4493
  • Trong tháng: 410364
  • Trong năm: 2684316
Trang chủ

Kiểm tra cải cách hành chính, ISO, công nghệ thông tin năm 2017 ( 11:11 | 11/10/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 06/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, ISO, công nghệ thông tin năm 2017. Ngày 10/10/2017, Tổ Kiểm tra số 6 do đ/c  Nguyễn Văn Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Nội vụ  đã kiểm tra kết quả triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin (CNTT) và ISO tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

   Qua kiểm tra, Tổ Kiểm tra đánh giá Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được một số kết quả trong cải cách hành chính, CNTT và ISO như:

   - Kịp thời ban hành các Kế hoạch để triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, CNTT và ISO của sở; Công tác cải cách thể chế đã được lãnh đạo sở quan tâm, chất lượng văn bản QPPL ban hành đã được nâng lên; thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính cơ bản đáp ứng yêu cầu như: thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, đúng pháp luật, hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt tỷ lệ cao; niêm yết công khai thủ tục hành chính, phí lệ phí; rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân

   - Về ứng dụng CNTT với phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, Sở vẫn tiếp tục duy trì ở mức phân văn bản đến, văn bản đi và giao việc trên phần mềm, các văn bản điện tử đi đã được thực hiện ký số theo đúng quy định. Việc cung cấp thông tin trên trang TTĐT vẫn được duy trì đầy đủ. Việc công khai TTHC thực hiện theo đúng quy định. Theo đó 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đều được được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử cơ quan. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân có thế tra cứu thông tin về TTHC (trình tự giải quyết, kết quả thực hiện...) trên mạng Internet

   - Áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 đã được Tổng cục đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn ISO cho hoạt động, Sở đã xây dựng Kế hoạch 57/KH- BCĐ ngày 31/12/2016 về duy tri hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Sở... Tổng hợp báo cáo tình hình triển khai hệ thống QLCL ISO 9001: 2008 hàng tháng, quý, năm theo quy định.

   Tại buổi kiểm tra, đ/c Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ – Tổ phó Tổ kiểm tra yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế mà Tổ Kiểm tra đã chỉ ra. Đồng thời, đề nghị Sở cần nâng cao, đổi mới công tác tuyên truyền phù hợp với điều kiện của huyện, tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện tốt các nội dung về cải cách hành chính, CNTT và ISO trên địa bàn huyện trong thời gian tới./.

N.T