DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30454530
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 675
  • Trong tuần: 675
  • Trong tháng: 711911
  • Trong năm: 2985863
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 10 năm 2017 ( 14:36 | 30/10/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Trong tháng,  đã tiếp nhận 73 lượt hồ sơ, (trong đó 51 lượt hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư, 3 hồ sơ giãn tiến độ và 16 lượt hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 03 hồ sơ Thông báo mua phần vốn góp). Có 59 hồ sơ xử lý chuyển tiếp từ tháng trước.

   Trong tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử lý, tham mưu xử lý và trả kết quả cho 81 lượt hồ sơ của các nhà đầu tư. Đến nay còn 51 hồ sơ đang trong quá trình xử lý.

  Trong tháng, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 10 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 682 tỷ đồng (và nhận bàn giao 03 dự án cấp từ đầu năm 2017 tại CCN Nội Hoàng từ BQL các KCN về Sở Kế hoạch và Đầu tư với tổng vốn là 30 tỷ đồng); Ban quản lý các KCN tỉnh đã cấp 4 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 20 triệu USD, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án đầu tư nước ngoài với vốn tăng thêm là 2 triệu USD (Trong tháng, không có dự án đầu tư nước  ngoài nào tại địa bàn ngoài Khu công nghiệp được cấp).

   Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút được 154 dự án đầu tư, trong đó có 109 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 27.695 tỷ đồng (trong đó có 3 dự án thực hiện tại cụm công nghiệp Nội Hoàng với vốn đăng ký 30 tỷ đồng đã được bàn giao  từ BQL các KCN vê Sở Kế hoạch và Đầu tư) và 45 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 738,15 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 30 dự án với tổng vốn tăng thêm là 103,68 triệu USD. Trong đó:

   - Ngoài KCN: Thu hút được 103 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 26.983 tỷ đồng; 10 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 472 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án, với vốn tăng thêm là 5,27 triệu USD.

   - Trong KCN: thu hút 6 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 157,83tỷ đồng; 35 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký 266 triệu USD. Điều chỉnh tăng vốn cho 25 dự án, với vốn tăng thêm là 98,41triệu USD.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.267 dự án đầu tư, trong đó có 961 dự án đầu tư trong nước và và 306 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 81.327 tỷ đồng và 3.597,49 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 1001 dự án, trong đó có dự án 127 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.135,65 triệu USD và 874 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 74.349 tỷ đồng).

Phòng KTĐN