DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30169871
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1005
  • Trong tuần: 21381
  • Trong tháng: 427252
  • Trong năm: 2701204
Trang chủ

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và tiếp tục rà soát, báo cáo tình hình nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh năm 2017 ( 13:56 | 01/10/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư XDCB, hoàn thành kế hoạch giải ngân các dự án được đầu tư từ nguồn vốn đầu tư công năm 2017.

   Trên cơ sở tình hình thực tế giải ngân thanh toán các nguồn vốn đầu tư XDCB tại Kho bạc Nhà nước tỉnh đến hết ngày 31/8/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện rà soát, điều chỉnh vốn của các dự án chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân sang các dự án có tiến độ thực hiện nhanh đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2017 đã giao và phân bổ chi tiết trả nợ các dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán năm 2017 góp phần giảm nợ đọng XDCB của tỉnh, cụ thể như sau:
   Căn cứ Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao Dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2017 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. Trên cơ sở đề nghị của các chủ đầu tư và tình hình thực tế thực hiện của các dự án trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch vốn như sau:

                 1. Về điều chỉnh, bổ sung vốn kế hoạch năm 2017

1.1. Điều chỉnh nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh

- Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2017 là: 9.000 triệu đồng của 02 dự án:

+ Hỗ trợ bồi thường GPMB tu bổ đê điều thường xuyên hàng năm (đê Trung ương) là 2.000 triệu đồng, do năm 2017 không được bố trí vốn ngân sách Trung ương nên không triển khai thực hiện.

+ Trụ sở làm việc Công an tỉnh (hỗ trợ BTGPMB) là 7.000 triệu đồng, do chỉ thực hiện BTGPMB giai đoạn 1, chưa thực hiện BTGPMB giai đoạn 2.

- Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2017 là: 9.000 triệu đồng, cho 03 dự án:

+ Bổ sung tăng 2.000 triệu đồng cho dự án Cải tạo trạm bơm Trúc Tay phục vụ tiêu thoát nước khu công nghiệp để thanh toán khối lượng hoàn thành của dự án.

+ Bổ sung tăng 587 triệu đồng cho dự án Cơ sở làm việc Công an huyện Hiệp Hòa, thuộc Công an tỉnh Bắc Giang, để tiếp tục hỗ trợ công tác BTGPMB của dự án (do phát sinh tăng kinh phí BTGPMB).

+ Bổ sung tăng 6.413 triệu đồng cho dự án Cơ sở làm việc Phòng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bắc Giang để thanh toán khối lượng hoàn thành và tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục giai đoạn 2.

1.2. Điều chỉnh vốn cân đối ngân sách tỉnh của các dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết số 29/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh cho các huyện

- Huyện Yên Thế:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2017 là 18,356 triệu đồng của dự án Cải tạo nâng cấp trường mầm non thị trấn Cầu Gồ làm trụ sở làm việc cho các đơn vị khối sự nghiệp, do giảm trừ trong quyết toán:

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2017 là 18,356 triệu đồng cho dự án Trụ sở làm việc liên cơ quan huyện Yên Thế, để thanh toán khối lượng hoàn thành.

- Huyện Hiệp Hòa:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2017 là 1.600 triệu đồng của dự án Cải tạo, nâng cấp đường ĐT288 đoạn nối QL37 đi Ban chỉ huy quân sự huyện (giao với đường nối QL37-ĐT295): Dự án dừng không triển khai do trùng với tuyến nhánh 3 của dự án Đường Vành đai IV (Hà Nội) địa phận Bắc Giang.

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2017 là 1.600 triệu đồng cho dự án Cải tạo, nâng cấp đường Tràng - Phố Hoa, đoạn từ ĐT288 đi ĐT 295 huyện Hiệp Hòa để triển khai thực hiện.

- Huyện Tân Yên:

+ Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2017 là 800 triệu đồng của dự án Nâng cấp Đường Cao Kỳ Vân ( Đoạn từ Trung tâm thương mại Đào Dương đến điểm nối đường 295  khu chợ): Dự án dừng không triển khai do được bổ sung vào dự án  Khu đô thị An Huy, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên.

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn năm 2017 là 800 triệu đồng, cho dự án Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp và Trung tâm dân số huyện Tân Yên để triển khai thực hiện.

2. Phân bổ chi tiết trả nợ các dự án hoàn thành đã được phê duyệt quyết toán năm 2017 (đợt 2)

Thực hiện Quyết định số 715/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao Dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2017 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, trong đó có nguồn vốn trả nợ các dự án quyết toán là 52.150 triệu đồng, đã được điều chỉnh giảm 5.304 triệu đồng (gồm: Điều chỉnh giảm 4.000 triệu đồng đã được Thường trực HĐND tỉnh nhất trí tại Công văn số 630/HĐND-TH ngày 09/10/2017; điều chỉnh giảm 1.304 triệu đồng đang xin ý kiến Thường trực HĐND tỉnh); còn lại là 46.846 triệu đồng. Đến nay, đã phân bổ chi tiết là 9.540,665 triệu đồng, chưa phân bổ chi tiết là 37.305,335 triệu đồng.

Sau khi xem xét đề nghị của các chủ đầu tư, hồ sơ quyết toán công trình và kế hoạch vốn đã bố trí cho các dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp báo cáo và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ kế hoạch vốn trả nợ cho 11 dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán với tổng công nợ phải trả là 21.391,115 triệu đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh (thực hiện phân bổ hết cho các dự án thuộc đối tượng ngân sách tỉnh phải trả đã được phê duyệt quyết toán đến nay).

(Chi tiết có Tờ trình 121/TTr-SKHĐT ngày 26/10/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo)./.

Nguyễn Thị Đến - Phòng THQH