DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30169867
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1001
  • Trong tuần: 21377
  • Trong tháng: 427248
  • Trong năm: 2701200
Trang chủ

Tham gia ý kiến vàodự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi) và Nghị định hướng dẫn (sửa đổi) ( 09:10 | 01/10/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Triển khai thực hiện nội dung Công văn số 7644/BKHĐT-TH ngày 20/9/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lấy ý kiến hồ sơ đề nghị sửa một số điều của Luật Đầu tư công, Công văn số7643/BKHĐT-TH ngày 20/9/2017 về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, số 136/2015NĐ-CP và số 161/2016/NĐ-CP và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3295/UBND-TH ngày 26/9/2017. Sau khi nghiên cứu nội dung dự thảo các văn bản, trên cơ sở thực tế triển khai thực hiện Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung sửa đổi và có một số ý kiến tham gianhư sau:

1. Về dự thảo Luật Đầu tư công sửa đổi:

- Về sửa đổi Điểm b khoản 1 Điều 76: Đề nghị thực hiện theo phương án 2.
- Đề nghị bỏ khoản 2 Điều 106 "Chỉ bố trí vốn kế hoạch đầu tư công để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày Luật này có hiệu lực”. Lý do: Quy định như vậy là không khả thi do khi triển khai thực hiện dự án thì sẽ có thời điểm do nhiều lý do khác nhau (như điểm dừng kỹ thuật, yêu cầu cấp bách ...) công trình phát sinh nợ XDCB; ngoài ra sẽ càng khó khăn cho các nhà thầu, gây nợ đọng XDCB khi chủ đầu tư không được bố trí vốn trong kế hoạch để trả nợ phần giá trị khối lượng đã thực hiện.
- Đề nghị xem xét, nghiên cứu sửa đổi một số nội dung:
+ Thẩm định chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, dự án theo hướng: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ thẩm định chủ trương và nguồn vốn cho tổng thể cả trương trình (cácchương trình mục tiêu được quy định tại Quyết định số 40/2015/, thông báo dự kiến số vốn từng chương trình cho các địa phương và thực hiện phân cấp cho các địa phương thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn cho từng dự án trong Chương trình.
+ Đối với Chương trình MTQG, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ thẩm định chủ trương và nguồn vốn cho tổng thể cả trương trình và phân cấp cho phép cấp tỉnh thực hiện quy trình rút gọn trong việc thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn chương trình mục tiêu quốc gia (thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư toàn bộ danh mục dự án, không phải thẩm định, phê duyệt riêng từng dự án).
2. Về dự thảo cácNghị định sửa đổi:
- Đề nghị bổ sung quy định của Nghị định số 136/2015/NĐ-CP về điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án đối với các dự án đang triển khai thực hiện. Vì thực tế trong quá trình triển khai thực hiện dự án, việc điều chỉnh, bổ sung thường xuyên xảy ra (kể cả việc điều chỉnh, bổ sung làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt); ngoài ra, chủ trương là thẩm quyền quyết định của Thủ tướng, HĐND hoặc UBND, nhưng thẩm quyền quyết định đầu tư lại là của Chủ tịch UBND cùng cấp, dẫn đến sau khi triển khai thực hiện dự án sẽ có một số nội dung đã được điều chỉnh, bổ sung so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt ban đầu, gây khó khăn cho việc kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý./.

Nguyễn Thị Đến - Phòng TH,QH