DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30454529
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 674
  • Trong tuần: 674
  • Trong tháng: 711910
  • Trong năm: 2985862
Trang chủ

Công tác thẩm tra và trình cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong tháng 11 năm 2017 ( 09:28 | 29/11/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Trong tháng, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án của các nhà đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 581 tỷ đồng; Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 02 dự án của nhà đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 0,35 triệu USD; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của 01 nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư giảm là 1 triệu USD; Ban quản lý các KCN tỉnh đã cấp 4 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài với vốn đăng ký là 2,21 triệu USD, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 2 dự án đầu tư nước ngoài với vốn tăng thêm là 9 triệu USD (Trong tháng, không có dự án đầu tư nước  ngoài nào tại địa bàn ngoài Khu công nghiệp được cấp).

   Thu hút đầu tư đạt kết quả ấn tượng, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã thu hút được tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung quy đổi đạt 2,21 tỷ USD, (tăng 78,9% so với cùng kỳ), bằng 88,4% kế hoạch; trong đó cấp mới 127 dự án trong nước, vốn đăng ký 28.434 tỷ đồng (1,292 tỷ USD), 49 dự án FDI, vốn đăng ký 739,5 triệu USD và 32 dự án đăng ký điều chỉnh, vốn đăng ký bổ sung đạt 112,68 triệu USD (thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh đứng thứ 8/63 về số dự án và thứ 11/63 tỉnh thành về vốn đăng ký), ngoài ra có 7 dự án đầu tư trong nước trong lĩnh vực khu dân cư, khu nhà ở với tổng vốn đầu tư là 1.471 tỷ đồng (66,8 triệu USD).

   Phần lớn các dự án FDI được cấp mới tại các KCN, trong khi các dự án trong nước tập trung chủ yếu ở bên ngoài KCN. Cụ thể, tại bên ngoài các KCN có 121 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 28.276 tỷ đồng; 12 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 472,45 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án, với vốn tăng thêm là 5,272 triệu USD. Các KCN thu hút 6 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 158 tỷ đồng, 37 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký 267,05 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 27 dự án, với vốn tăng thêm là 107,41 triệu USD.

   Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.289 dự án đầu tư, trong đó có 979 dự án đầu tư trong nước và và 310 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 81.908 tỷ đồng và 3.617,36 triệu USD (Riêng bên ngoài các KCN có 1.021 dự án, trong đó có dự án 129 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.135,35 triệu USD và 892 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký đạt 74.930 tỷ đồng).

Lương Đình Định - Phòng KTĐN