DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30454499
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 644
  • Trong tuần: 644
  • Trong tháng: 711880
  • Trong năm: 2985832
Trang chủ

THAM GIA Ý KIẾN DỰ THẢO KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA CHÍNH PHỦ ( 14:28 | 03/01/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Để hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trước khi trình UBND tỉnh tại  phiên họp tháng 01/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo.

Chi tiết Dự thảo tại file đính kèm./.