DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29081371
  • Visitor Online: 4
  • Hôm nay: 1070
  • Trong tuần: 12327
  • Trong tháng: 652979
  • Trong năm: 1612704
Trang chủ

Xây dựng kịch bản tăng trưởng từng quý năm 2018 ( 16:07 | 13/04/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Nghị quyết của Tỉnh ủy xác định mục tiêu tổng quát năm 2018 về phát triển kinh tế - xã hội là “Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển toàn diện các ngành kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra”; Nghị quyết của HĐND tỉnh cũng xác định “Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp. Tăng cường thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo điều hành…”. Đồng thời, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã xác định, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2018 của tỉnh đạt 13%.

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08/02/2018 của Chính phủ tại phiên họp tháng 01 năm 2018, Văn bản số 1300/BKHĐT-TH ngày 07/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2018, để phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng từng quý năm 2018 như sau:

1. Kịch bản tăng trưởng hàng quý theo mục tiêu tăng trưởng 13%

Mục tiêu tăng trưởng GRDP 13% năm 2018 đã được HĐND, UBND tỉnh thông qua, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 20,8%; dịch vụ tăng 8,5%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2%; thuế sản phẩm tăng 10%. Kịch bản tăng trưởng 13% là có tính khả thi nhất và đạt được trong điều kiện:

Về nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tăng trưởng trở lại, trong đó đáng chú ý là vải thiều năm 2018 được mùa; cam, bưởi tiếp tục tăng khoảng 10%; đàn lợn phục hồi, tăng 11,5% với so với năm 2017 (nhưng chỉ bằng gần 90% so với năm 2016), đàn gà tăng nhẹ... Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 10.711 tỷ đồng, tăng 2,0% so với năm 2017.

Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng với giá trị gia tăng (theo giá so sánh) 23.090 tỷ đồng, bằng 22,1% so với số của năm 2017, một số doanh nghiệp tiếp tục sản xuất ổn định như: Công ty TNHH FuHong (khoảng 25.000 tỷ đồng), Công ty Hosiden Việt Nam (khoảng 10.000 tỷ đồng), Công ty TNHH New Wing (khoảng 12.000 tỷ đồng),... Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp dự kiến sẽ đi vào hoạt động như: Công ty TNHH Vina Solar (khoảng 9.000 tỷ đồng), Công ty TNHH Vina Cell (khoảng 4.000 tỷ đồng), Công ty TNHH Công nghệ Lens (khoảng 1.200 tỷ đồng), ... có đóng góp ban đầu vào tăng trưởng của tỉnh.

Xây dựng tiếp tục đà tăng trưởng với các dự án trọng điểm như cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; đường vành đai 4, nhà thi đấu, hạ tầng các KCN, trung tâm logistic, Tây Yên Tử, dự án nhà máy ... Giá trị tăng thêm ngành xây dựng ước đạt 4.867 tỷ đồng, tăng 15,3% so với năm 2017.

Dịch vụ cơ bản duy trì tăng trưởng và tăng nhẹ so với năm 2017, Dự án khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử bắt đầu đưa vào khai thác, lĩnh vực ngân hàng tiếp tục có mức tăng trưởng tín dụng khả quan, thị trường bất động sản có tăng trưởng cao. Giá trị tăng thêm ngành dịch vụ ước đạt 14.952 tỷ đồng, tăng 8,5% so với năm 2017.

Cụ thể kịch bản tăng trưởng từng quý như sau:

1.1. Ước tăng trưởng quý I

Với mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm; chủ động bám sát tình hình để kịp thời đề ra các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, nhằm khai thông các điểm nghẽn trên các lĩnh vực, tạo động lực quan trọng cho phát triển. Các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận, nỗ lực cố gắng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, do vậy đã đạt được nhiều kết quả nổi bật ngay từ trong quý I năm 2018, tăng trưởng GRDP quý I đạt 12,3%, cụ thể:

- Ngành công nghiệp - xây dựng tăng 22,1%: Sản xuất xuất công nghiệp vẫn tăng trưởng khá so với cùng kỳ, nguyên nhân chính là do những ngành, những doanh nghiệp có giá trị sản xuất lớn chiếm tỷ trọng cao vẫn có mức tăng trưởng khá, nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất và có nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động kể từ đầu năm. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 23,9%.

Nhiều chính sách, ưu đãi, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn trong thời gian vừa qua, nhà đầu tư FDI lại nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ trong đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng và tuyển dụng lao động. Bên cạnh đó các công trình sử dụng vốn nhà nước, xã hội hóa và dân cư được thực hiện đẩy nhanh tiến độ đã góp phần tăng trưởng ngành xây dựng. Tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng đạt 10,1%

- Ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,9% (trong đó, nông nghiệp tăng 0,4%, lâm nghiệp tăng 5%, thủy sản tăng 6,3%): Sản xuất nông nghiệp quý I cơ bản ổn định. Đến nay, các địa phương cơ bản đã thu hoach xong cây trồng vụ Đông và đang tập trung chỉ đạo gieo trồng vụ Chiêm Xuân đảm bảo kế hoạch và khung thời vụ. Tình hình sản xuất chăn nuôi ổn định; dịch bệnh trên đàn vật nuôi được kiểm soát tốt, không xuất hiện các ổ dịch nguy hiểm. Do vậy tăng trưởng nông nghiệp ổn định, ước đạt 0,9%.

- Ngành dịch vụ tăng 8,3%: Ngành dịch vụ phát triển đa dạng và tương đối ổn định; quý I là tháng diễn ra nhiều lễ hội, bên cạnh đó một số công trình về du lịch và di tích lịch sử được đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào khai thác như: khai hội Tây Yên Tử, nhà trưng bày Bản mộc chùa Vĩnh nghiêm, nhà lưu niệm 6 điều dạy Công an nhân dân … đã góp phần tăng trưởng ngành dịch vụ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá quý I năm 2018 ước đạt 5.474,28 tỷ đồng, tăng 14,6%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành đạt 399 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng quý năm trước; doanh thu dịch vụ khác đạt 195,3 tỷ đồng, tăng 13,5% ; doanh thu vận tải đạt 1.046,2 tỷ đồng, tăng 16,07% so với cùng quý năm trước.

1.2. Quí II tăng 11,8%, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 18,9% (công nghiệp tăng 20,4%, xây dựng tăng 11,5%); dịch vụ tăng 8,2%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7% (trong đó, nông nghiệp tăng 2,3%, lâm nghiệp tăng 6,2%, thủy sản tăng 7,1%); thuế sản phẩm tăng 7,8%.

1.3. Quí III tăng 13,7%, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 20,0% (công nghiệp tăng 21,0%, xây dựng tăng 14,7%); dịch vụ tăng 8,4%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7% (trong đó, nông nghiệp tăng 2,1%, lâm nghiệp tăng 6,6%, thủy sản tăng 4,3%); thuế sản phẩm tăng 7,2%.

1.4. Quí IV tăng 14,2%, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 22,3% (công nghiệp tăng 23,2%, xây dựng tăng 19,5%); dịch vụ tăng 8,9%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,0% (trong đó, nông nghiệp tăng 1,6%, lâm nghiệp tăng 6,0%, thủy sản tăng 6,3%); thuế sản phẩm tăng 16,2%.

(Cụ thể mục tiêu của từng quí có biểu chi tiết kèm theo)

2. Trong điều kiện thuận lợi, tăng trưởng GRDP của tỉnh dự kiến vượt kế hoạch đề ra.

Đây là kịch bản có khả năng xảy ra thứ hai, kịch bản này diễn ra trên cơ sở kết quả tăng trưởng kinh tế quý I và dự báo chủ yếu có sự tác động tích cực của ngành công nghiệp, đặc biệt là khu vực FDI có mức tăng trưởng duy trì ở mức cao, thị trường xuất khẩu tiếp tục có những thuận lợi để các doanh nghiệp nâng cao công suất khai thác các dự án, đầu tư tập trung, sóm đưa các dự án lơn như: Công ty TNHH Vina, Công ty TNHH Vina Cell, Công ty TNHH Công nghệ Lens, Công ty TNHH Khải Thần Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng nước DNP-Bắc Giang, Công ty Cổ phần Dịch vụ Tây Yên Tử, ... đi vào hoạt động.

Với mục tiêu tăng trưởng năm 2018 và từng quí như trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đồng thời, đối với từng ngành, lĩnh vực, định kỳ hàng quí, đánh giá kết quả thực hiện theo kịch bản đã xác định, trên cơ sở đó, xác định các ngành, lĩnh vực đạt kết quả thấp hơn để tập trung chỉ đạo. Đồng thời, xác định các ngành, lĩnh vực có khả năng đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn để tập trung phát triển nhằm bù đắp cho các ngành, lĩnh vực đạt thấp hoặc không có khả năng đạt được kế hoạch./.

Các tin khác