DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29583038
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2819
  • Trong tuần: 7893
  • Trong tháng: 306436
  • Trong năm: 2114371
Trang chủ

Những vướng mắc lớn sẽ được tháo gỡ tại Nghị định 63 về PPP: ( 15:19 | 20/07/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 4/5/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), theo đó:

Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan trung ương được quy định như sau :
- Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia.
- Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư các dự án sau đây:
+ Dự án nhóm A sử dụng vốn ngân sách trung ương từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 300 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư của dự án;
+ Dự án nhóm A áp dụng loại hợp đồng BT.
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư các dự án không thuộc thẩm quyền Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ của bộ, ngành mình.
Nghị định 63 cũng quy định thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan địa phương như HĐND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh.
 

Ảnh minh họa: hợp đồng PPP.

 

Có 11 điểm mới tại Nghị định 63/2018/NĐ-CP

1. Bổ sung lĩnh vực đầu tư

2. Quy định bổ sung trình tự phù hợp hơn với dự án công nghệ cao

3. Bổ sung nguồn vốn Nhà nước tham gia trong dự án PPP

4. Bổ sung quy trình quyết định chủ trương đầu tư

5. Bãi bỏ thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

6. Quy định chặt chẽ hơn đối với dự án BT

7. Bổ sung việc thực hiện dự án PPP của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp

8. Yêu cầu công khai thông tin hợp đồng dự án PPP

9. Tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư

10. Thời điểm chuyển nhượng hợp đồng dự án

11. Vấn đề khác (lấy ý kiến cộng đồng về tác động dự án, dự án nhóm C không phải thực hiện quyết định chủ trương đầu tư, hình thành nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, áp dụng hợp đồng hỗn hợp)

Nghị định 63/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 19/6/2018 và thay thế NĐ15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015.

 

                                                                                            Phòng Xúc tiến đầu tư( Tổng hợp)

Các tin khác