DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29830325
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3525
  • Trong tuần: 10865
  • Trong tháng: 87706
  • Trong năm: 2361658
Trang chủ

176/SKHĐT-ĐKKD ( 08:00 | 20/07/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Loại Văn Bản: 
Công văn
Ngày ban hành: 
20/07/2018
File tài liệu: 
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-SKHĐT-CT ngày 28/6/2016 về việc triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu để đồng bộ thông tin về doanh nghiệp giữa Sờ Ke hoạch và Đầu tư với Cục Thuế.
 
Trên cơ sờ kết quả rà soát, ngày 12 và ngày 13/7/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành ra thông báo đợt 2 đối với 308 doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc về hành vi vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của cơ quan đăng ký kinh doanh để giải trình trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo điểm d Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp 2014 và thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp theo Khoản 1, 5 Điều 203 Luật Doanh nghiệp 2014.
 
Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang thông báo để các cơ quan, đơn vị được biết./.
 
(Kèm theo danh sách các doanh nghiệp)
 
Phòng Đăng ký Kinh doanh