DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30085848
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1523
  • Trong tuần: 14989
  • Trong tháng: 343229
  • Trong năm: 2617181
Trang chủ

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Bắc Giang ( 08:15 | 01/12/2017 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Kinh tế vĩ mô cả nước ổn định, các chính sách phát triển kinh tế, xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính phát huy hiệu quả...đã tạo lập môi trường trường thuận lợi, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, thời tiết diễn biến bất thường, một số tồn tại hạn chế trong nội tại nền kinh tế chậm được khắc phục, việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Bám sát Nghị quyết của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về các chính sách. Đồng thời,chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường quản lý tài nguyên, khoảng sản, bảo vệ môi trường;phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống người dân;bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; yêu cầu các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, tham mưu đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạođiều hành phù hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã cố gắng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh ngay từ đầu năm. Do vậy, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được kết quả nổi bật, 13/17 chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, cụ thể trên các lĩnh vực:

1. Tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm của tỉnh (GRDP) cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 13,3%, vượt 2,8% kế hoạch. Trong đó, tăng trưởng ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ cao hơn  năm 2016, cụ thể: công nghiệp - xây dựng tăng 25,6% (công nghiệp tăng 29,3%, xây dựng tăng 10,8%); dịch vụ tăng 8,2%; nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 1,5%. Khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục đóng vai trò chi phối và đóng góp tới 11,1 điểm phần trăm; dịch vụ đóng góp 2,4 điểm; thuế sản phẩm đóng góp 0,2 điểm; trong khi đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng âm đã làm giảm 0,4 điểm trong tăng trưởng chung([1]).

Quy mô GRDP của tỉnh (theo giá thực tế) ước đạt 69.060 tỷ đồng (tương đương trên 3 tỷ USD);GRDP bình quân/người ước đạt 1.850 USD, tăng 174 USD so với năm 2016. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch mạnh theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm ở khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản, cụ thể: Ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 46,1%, tăng 4,8% (công nghiệp chiếm 37,9%); dịch vụ chiếm 33,3%, tăng 1,4%; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 20,6%, giảm 6,2% so với năm 2016.

2. Phát triển các ngành sản xuất

2.1. Sản xuất công nghiệp

UBND tỉnh tập trung chỉ đạo hỗ trợ, đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ, giai đoạn 2016-2025. Đồng thời, yêu cầu các ngành, địa phương chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả các hoạt động khuyến công, tư vấn, hỗ trợ phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực quản lý, quảng bá hình ảnh, tìm kiếm thị trường,... Do vậy, sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng cao, trong 6 tháng cuối năm, chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng đều có mức tăng xấp xỉ 30% so với cùng kỳ([2]).

Các doanh nghiệp có giá trị sản xuất lớn tiếp tục tăng trưởng khá, nhiều doanh nghiệp mới đi vào hoạt động và mở rộng sản xuất đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh([3]). Phân theo các thành phần kinh tế, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng cao nhất, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng công nghiệp của tỉnh, giá trị sản xuất khu vực này chiếm tỷ trọng ngày càng tăng([4]). Theo ngành sản xuất, ngành công nghiệp chế biến tiếp tục chiếm tỷ trọng chi phối và tăng trưởng cao nhất([5]).

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2017 ước bằng 130,5% so với năm 2016([6]); giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) đạt 114.375 tỷ đồng, bằng 123% kế hoạch, tăng 32,8% so với năm 2016, trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 6.555 tỷ đồng, bằng 89%, tăng 31,1%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 19.550 tỷ đồng, bằng 119,8%, tăng 16,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 88.270 tỷ đồng, bằng 127,4% kế hoạch, tăng 37,1%.

2.2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, xây dựng nông thôn mới

Trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, mưa bất thường, giá cả các sản phẩm chăn nuôi xuống thấp, nhất là thịt lợn hơi đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất, tăng trưởng của ngành. UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là xây dựng và triển khai các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao,các chính sách hỗ trợ giống, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng mẫu...; chỉ đạo xây dựng 02 mô hình điểm về sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao để đánh giá và nhân rộng, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới.

Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá thực tế) đạt trên 27 nghìn tỷ đồng, bằng 99,4% so năm 2016, đạt 90% kế hoạch. Giá trị sản xuất của lĩnh vực nông nghiệp chiếm 89,4%, lâm nghiệp chiếm 4,6%, thủy sản chiếm 6%([7]).

a. Về nông nghiệp

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm đạt khoảng 170 nghìn ha, bằng 98,0%, trong đó vụ Đông - Xuân đạt 104.635 ha, bằng 96,7%, vụ Mùa ước đạt 68.175 ha, bằng 98,8% so với năm 2016. Tổng diện tích cây lương thực có hạt là 117.580 ha, đạt 97,6% kế hoạch, bằng 97,8% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực có hạt ước đạt 657 nghìn tấn, bằng 97,9% cùng kỳ, đạt 98,2% kế hoạch. Giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp đạt 92 triệu đồng, tăng 2,2% cùng kỳ,đạt 96,8% kế hoạch.

Đã có 365 thôn, 82 xã thuộc 7 huyện đăng ký thực hiện dồn điền, đổi thửa năm 2017 với tổng diện tích khoảng 3.500 ha; các địa phương đang triển khai, dự kiến đạt kế hoạch đề ra.

 Sản lượng vải thiều đạt trên 91 nghìn tấn, bằng 61,7% so với năm 2016. Thị trường xuất khẩu chính vẫn là Trung Quốc; ngoài ra, đã xuất sang một số thị trường mới như Dubai, Hà Lan, Thái Lan. Lần đầu tiên Vải Bắc Giang được cung cấp trong hệ thống siêu thị Big C, các siêu thị tiện ích tại Hà Nội và cửa hàng thực phẩm sạch của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Mặc dù sản lượng giảm, việc tiêu thụ diễn ra thuận lợi, giá bán tương đối ổn định, trong đó, vải sớm từ 40-60 nghìn đồng/kg, vải chính vụ từ 18-55 nghìn đồng/kg.Doanh thu từ vải thiều và các hoạt động phụ trợtăng, đạtkhoảng 5.306tỷ đồng, tăng 6,1% so với năm 2016.

* Về thực hiện Nghị quyết 130-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020: Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 20 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với quy mô 49.120 m2 nhà lưới, nhà màng sản xuất rau và hoa; triển khai xây dựng 02 mô hình điểm sản xuất rau tập trung ứng dụng công nghệ cao tại huyện Hiệp Hòa và huyện Yên Dũng quy mô 63 ha.

- Chăn nuôi: Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ chăn nuôi, xây dựng các vùng chăn nuôi an toàn, khuyến khích phát triển chăn nuôi quy mô lớn, hỗ trợ giống, xây dựng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị... Đồng thời, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Đàn vật nuôi ngày càng đa dạng về chủng loại, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng([8]). Sản lượng thịt hơi các loại đạt 219 nghìn tấn, giảm 3,8% so với năm 2016, đạt 95% kế hoạch.

b. Về sản xuất lâm nghiệp:Công tác trồng rừng vượt kế hoạch, toàn tỉnh đã trồng rừng được 8.320 ha, vượt 66% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 37,3%, đạt kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường([9]).

c. Thủy sản:Sản xuất thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, tổng lượng cá bột sản xuất từ đầu năm đạt 980 triệu con, tăng 5,4%. Diện tích nuôi thuỷ sản đạt 12.360 ha, tăng 0,3%, trong đó diện tích chuyên canh 5.520 ha diện tích thâm canh 1.380 ha, sản lượng khai thác đạt trên 41 nghìn tấn, tăng 6,2% so với năm 2016.

d. Xây dựng nông thôn mới:Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được quan tâm. UBND tỉnh đã ban hành quy định một số chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Chỉ đạo triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn, giai đoạn 2017-2021.

Bộ mặt nông thôn tiếp tục có nhiều đổi mới, hạ tầng giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế được cải thiện; số hộ nghèo giảm, đời sống người dân được nâng lên. Năm 2017, các địa phương đăng ký thêm 9 xã về đích so với kế hoạch, nâng tổng số xã đăng ký về đích lên 18 xã([10]). Từ đầu năm đến nay, có 05 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến hết năm, số tiêu chí nông thôn mới bình quân/xã đạt 13,8 tiêu chí; toàn tỉnh sẽ có thêm 19 xã đạt chuẩn chuẩn nông thôn mới (vượt 09 xã so với kế hoạch giao đầu năm) nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 68 xã, đạt tỷ lệ 33,3%.

2.3. Lĩnh vực dịch vụ

Ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất (giá thực tế) ước đạt 34.445 tỷ đồng, đạt 90,3% kế hoạch, tăng 14,4% so với năm 2016.

a. Thương mại và giá cả, thị trường

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; tập trung các mặt hàng nông lâm, thủy sản, vật tư nông nghiệp và lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm([11]). Giá cả hàng hóa cơ bản ổn định, nguồn cung hàng hóa đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường; chỉ số giá tiêu dùng năm 2017 ước tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2016.

Các hoạt động xúc tiến thương mại đi vào chiều sâu, tổ chức các hội nghị xúc tiến tiêu thụ nông sản, tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm... Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 22.190 tỷ đồng, vượt 0,9% kế hoạch, tăng 13,5% so cùng kỳ.

b. Xuất khẩu, nhập khẩu

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tiếp tục tăng cao, giá trị xuất khẩu ước đạt 6,2 tỷ USD, vượt 30,4% kế hoạch, tăng 70,8%; giá trị nhập khẩu ước đạt 6 tỷ USD, vượt 17,6% kế hoạch, tăng 58,1% so với năm 2016. Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu cho sản xuất như: May mặc, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị…; mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng dệt may, điện tử, nông sản.

c. Về dịch vụ tài chính, ngân hàng

Mạng lưới hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp tục được mở rộng, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế([12]). Đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, xử lý nợ xấu, ngăn chặn, xử lý kinh doanh tiền ảo (Bitcoin, Aloscoin), đầu tư vốn cho các chương trình phát triển kinh tế xã hội như: Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, cho vay doanh nghiệp khởi nghiệp, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, chương trình cho vay bình ổn thị trường….

Tổng vốn huy động và cho vay vượt kế hoạch, nợ xấu có xu hướng giảm. Ước năm 2017, tổng huy động vốn trên địa bàn đạt 38.970 tỷ đồng, tăng 21,2%; dư nợ tín dụng đạt 37.510 tỷ đồng, tăng 20%; nợ xấu là 276tỷ đồng, chiếm 0,7% tổng dư nợ, giảm 0,17% so với năm 2016.

d. Dịch vụ giao thông vận tải và bưu chính, viễn thông

Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư, nâng cấp; công tác quản lý, bảo trì đường bộ, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông hiệu quả, tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải. Khối lượng vận chuyển hành khách ước đạt 23,9 triệu lượt người, tăng 1,4%, đạt 97,1% kế hoạch, khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 25,5 triệu tấn, tăng 28,8%, đạt 100% kế hoạch. Doanh thu từ hoạt động vận tải đạt 3.650 tỷ đồng, tăng 15,5%.

Hạ tầng bưu chính, viễn thông tiếp tục phát triển, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế  - xã hội và nhu cầu của nhân dân. Năm 2017, VNPT và Viettel Bắc Giang đã cung cấp dịch vụ thông tin di động 4G trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ký kết hợp tác với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng thành phố thông minh, giai đoạn 2017-2020. Doanh thu bưu chính, viễn thông ước đạt 1.815 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm 2016.

e. Hoạt động du lịch và dịch vụ khác

Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 44-NQ/TU ngày 30/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển du lịch, giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh chỉ đạocác biện pháp thúc đẩy phát triển hoạt động du lịch như: Tổ chức Hội nghị gặp mặt, trao đổi với các doanh nghiệp lữ hành của tỉnh và người Bắc Giang kinh doanh du lịch ngoài tỉnh bàn biện pháp tăng cường thu hút khách du lịch về Bắc Giang; chương trình “Khảo sát điểm đến Bắc Giang năm 2017” với các doanh nghiệp du lịch và các cơ quan truyền thông 18 tỉnh miền Bắc; triển khai hoạt động Liên kết phát triển du lịch Hà Nội - Bắc Giang - Lạng Sơn; Thái Nguyên - Bắc Giang - Hải Dương - Quảng Ninh; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án phát triển du lịch, trọng tâm đẩy nhanh tiến độ dự án Khu du lịch sinh thái - tâm linh Tây Yên Tử. Lượng khách du lịch năm 2017 tăng cao, ước đạt 1,13 triệu lượt khách, gấp 2,1 lần năm 2016, vượt 63,7% mục tiêu; doanh thu từ khách du lịch ước đạt trên 400 tỷ đồng. Các loại hình dịch vụ khác tiếp tục phát triển và chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu ngành dịch vụ như hoạt động kinh doanh bất động sản, dịch vụ giáo dục và đào tạo, y tế…

3. Thu, chi ngân sách nhà nước

UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức quản lý và thu thuế, trong đó tập trung tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế; quản lý chặt chẽ các nguồn thu, đẩy  mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá ngành Thuế. Do vậy, thu ngân sách nhà nước đã đạt được kết quả khá, tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 5.625 tỷ đồng, vượt 21,7% dự toán, tăng 11,6%, trong đó thu nội địa là 4.625 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2016, bằng 119,8% dự toán([13]),  thu thuế xuất nhập khẩu 1.000 tỷ đồng, bằng 131,6% dự toán. Thu nội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 2.670 tỷ đồng, bằng 96,6% dự toán, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách thực hiện điều hành chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, trong phạm vi dự toán được giao, đúng chế độ, định mức chi, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, hoạt động của bộ máy nhà nước và xử lý kịp thời các nhu cầu đảm bảo an sinh xã hội, kinh phí phòng, chống dịch.Ước chi ngân sách cả năm đạt 13.139 tỷ đồng, bằng 125,4% dự toán, tăng 18,6% so với năm 2016.

4. Đầu tư phát triển và thực hiện kế hoạch đầu tư công

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt trên 34.100 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ, đạt 84,2% kế hoạch([14]).

4.1. Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư kinh doanh trên địa bàn... Do vậy, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2016 của tỉnh tăng 7 bậc so với năm 2015, đứng thứ 33/63 tỉnh thành.

Thu hút đầu tư đạt kết quả ấn tượng, từ đầu năm đến hết tháng 11/2017, toàntỉnh đã thu hút được tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung quy đổi được 2,23 tỷ USD bằng 89,4% kế hoạch; trong đó cấp mới 139 dự án trong nước, vốn đăng ký 28.799 tỷ đồng (1,292 tỷ USD), 59 dự án FDI, vốn đăng ký 748,5 triệu USD, điều chỉnh cho 32 dự án FDI, vốn đăng ký bổ sung đạt 112,68 triệu USD, 12 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký bổ sung 388 tỷ đồng([15])và7 dự án đầu tư trong nước trong lĩnh vực khu dân cư, khu nhà ở với tổng vốn đầu tư là 1.471 tỷ đồng (66,8 triệu USD). Riêng về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh đứng thứ 8/63 về số dự án và thứ 11/63 tỉnh thành về vốn đăng ký.Các dự án đầu tư FDI tiếp tục là nguồn vốn bổ sung quan trọng đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư phát triển và thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh([16]).

Các dự án FDI được cấp mới tập trung chủ yếu tại các KCN, trong khi các dự án trong nước chủ yếu ở bên ngoài KCN. Cụ thể, bên ngoài các KCN: có 133 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 28.632 tỷ đồng; 16 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 326,9 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 5 dự án, với vốn tăng thêm là 5,3 triệu USD; điều chỉnh giảm cho 01 dự án FDI, vốn đầu tư giảm 01 triệu USD; trong các KCN: có 6 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 166,8 tỷ đồng, 43 dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đăng ký 421,6 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 27 dự án, với vốn tăng thêm là 107,4 triệu USD.

Các dự án đầu tư tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp; cụ thể đối với các dự án trong nước, lĩnh vực công nghiệp chiếm 83,8%, lĩnh vực dịch vụ chiếm 14%, lĩnh vực nông nghiệp chiếm 2,2% tổng vốn đăng ký; các dự án FDI đầu tư, lĩnh vực công nghiệp chiếm 64,5%, lĩnh vực dịch vụ chiếm 35,5% tổng vốn đăng ký của các dự án đầu tư nước ngoài. Tổng vốn thực hiện ước đạt 519 triệu USD, tăng 15,1% (các dự án trong nước đạt 6.300 tỷ đồng, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 240 triệu USD)

Số doanh nghiệp thành lập mới trên tăng mạnh, từ đầu năm đến ngày 30/11/2017 có 1.208 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 59,3%, vượt 14% kế hoạch([17]), vốn đăng ký 10.481 tỷ đồnggiảm 6,7% so với cùng kỳ (không tính Công ty cổ phần nhiệt điện An Khánh, số vốn đăng ký năm 2017 tăng 44,8%).Trong đó, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 56%, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 40%, lĩnh vực nông, lâm nghiệp chiếm 4% số doanh nghiệp thành lập mới. Số doanh nghiệptạm dừng hoạt động giảm so với cùng kỳ([18]); tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện các TTHC qua mạng đạt trên 50%([19]).

Đã cơ bản hoàn thành tổ chức lại, chuyển đổi mô hình các HTX theo Luật HTX năm 2012. Hoạt động của HTX nông nghiệp đang chuyển dịch theo hướng đa dạng hoá các ngành nghề và dịch vụ. Nhiều HTX hoạt động hiệu quả, tăng cường liên doanh, liên kết, tham gia chuỗi giá trị([20]). Đã hoàn thành giải thể Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơn Động, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án chuyển đổi sắp xếp các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp còn lại; chỉ đạo các sở, ngành, các công ty phối hợp với đối tác chiến lược là Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt góp vốn và đăng ký thành lập doanh nghiệp, bắt đầu hoạt động từ tháng 01/2018; chỉ đạo tổ chức thực hiện tổ chức lại 05 công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi, tiến hành cổ phần hóa công ty Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp tỉnh; thực hiện thoái vốn tại các doanh nhiệp có vốn nhà nước theo Kế hoạch, lộ trình.

4.2. Về huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng

UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển kết cấu hạ tầng. Đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh đến năm 2030; điều chỉnh, bổ sung các đấu nối vào Quốc lộ trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều về quy định quản lý quy hoạch; sửa đổi, bổ sung một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng; sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh...

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về việc nâng cao chất lượng công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội([21]). Hiện có 25 dự án khu đô thị, khu dân mới đang triển khai, trong đó UBND tỉnh đã chấp thuận đầu tư 21 dự án([22]) và 04 dự án đang thực hiện lập, trình thẩm định, phê duyệt hồ sơ xin chấp thuận đầu tư.

Hạ tầng giao thông tiếp tục được quan tâm đầu tư. Các dự án giao thông quan trọng được tập trung nguồn lực, cơ bản đảm bảo tiến độ. Dự kiến đến hết năm sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng các tuyến nhánh 1,2,3 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm; dự án đường tỉnh 398 (Yên Dũng) đi Quốc lộ 18; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án đường vành đai IV.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cứng hóa đường trục liên thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn, giai đoạn 2017-2021 nhằm cải thiện hạ tầng giao thông nông thôn. Đến nay, UBND tỉnh đã hỗ trợ 35.122 tấn xi măng, bằng 36,5% kế hoạch, các địa phương đã triển khai, cứng hóa được 161,4 km đường các loại, đạt 38,7% kế hoạch. Dự kiến đến hết năm sẽ hoàn thành 100% kế hoạch cứng hóa trên 417 km đường.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh hiện đang triển khai thực hiện 02 dự án theo hình thức BT với tổng mức đầu tư 1.245 tỷ đồng và chuẩn bị đầu tư 07 dự án theo hình thức BT. Nhìn chung, 02 dự án đang triển khai(Dự án Xây dựng cầu Đồng Sơn và đường lên cầu, Dự án Xây dựng Nhà khách tỉnh Bắc Giang) được thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ, tổng giá trị khối lượng thực hiện đến nay ước đạt khoảng 285 tỷ đồng.

4.3. Về thực hiện kế hoạch đầu tư công

 UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các ban QLDA và các chủ đầu tư bám sát kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020 được thông báo và kế hoạch vốn 2017 để xây dựng kế hoạch, tiến độ, phấn đấu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Tổng vốn đầu tư công đến nay đạt 3.064tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn do tỉnh quản lý là 2.956tỷ đồng, vốn bộ, ngành Trung ương là 108 tỷ đồng). Đến 30/10/2017, giá trị khối lượng thực hiện đạt 2.170 tỷ đồng, bằng 72%, giá trị giải ngânđạt 1.950 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch (trong đó, nguồn vốn do tỉnh quản lý giá trị khối lượng thực hiện đạt 73%, giải ngân đạt 65% kế hoạch); ước cả năm giá trị giải ngân đạt 98,9% kế hoạch([23])(do nguồn vốn ODA vay lại và ODA được bổ sung trong năm 2017 dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao). Một số nguồn vốn đến hết tháng 10/2017 có giá trị giải ngân đạt khá: Vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 67%, vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương đạt 86%, vốn sổ xố kiến thiết đạt 100%...

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm điểm tiến độ thực hiện các dự án và đôn đốc các dự án đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhất là đối các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương, các chủ đầu tư dự án đều xây dựng kế hoạch thực hiện, giải ngân và cam kết giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2017 được giao.

5. Công tác bảo vệtài nguyên và môi trường

Đã chỉ đạo tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, Luật Khoáng sản; chỉ đạo xử lý tồn tại, vướng mắc trong quy định thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; rà soát, báo cáo tình hình sử dụng đất trong khu vực đô thị của các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bắc Giang; đẩy mạnh công tác đo đạc bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai.Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 18/9/2017 về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 580 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đạt 580% kế hoạch; cấp mới 25.271 giấy chứng nhận cho các cá nhân, hộ gia đình, đạt 101,1% kế hoạch và cấp đổi 21.689 giấy, đạt 144,6% kế hoạch.

Công tác bồi thường, GPMB được tập trung chỉ đạo. Đã ban hành quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Các địa phương đã tổ chức bồi thường, thu hồi khoảng 1.290ha phục vụ triển khai 400 công trình, dự án. Đối với 06 dự án trọng điểm, việc giải phóng mặt bằng cơ bản đáp ứng theo kế hoạch đầu tư xây dựng của chủ đầu tư([24]).

UBND tỉnh đã ban hành đơn giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt, làm cơ sở thu hút đầu tư các dự án chế biến, xử lý rác; chỉ đạo thực hiện công tác giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn theo Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường tự động([25]).Chỉ đạo chấn chỉnh, đồng thời,tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác, vận chuyển đất san lấp, sét làm gạch, hoạt động của các bến, bãi tập kết, kinh doanh vật liệu. Tập trung cao điểm xử lý vi phạm khai thác cát, sỏi lòng sông và việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm([26]).

Các chỉ tiêu về phát triển bền vững đều đạt kế hoạch đề ra như tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 57,6%, tỷ lệ thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 86,8%, tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt 79%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92,8%.  

6. Các lĩnh vực xã hội

6.1. Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 63-CTr/TU của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Tập trung thực hiện Kết luận số 43-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để giải quyết tình trạng thiếu lớp học bậc mầm non([27]); UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát;đồng thời, chỉ đạo thực hiện sáp nhập các trường Tiểu học và Trung học cơ sở tại các địa phương([28]); chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hợp đồng giáo viên mầm non, mức thu học phí bậc học mầm non trong các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh([29]).

Chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn được duy trì trong tốp đầu cả nước([30]). Công tác phổ cập giáo dục các cấp học được duy trì vững chắc([31]). Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông, giai đoạn 2016-2020 đã đạt được kết quả nhất định, việc dạy và học tiếng Anh đã trở thành phong trào rộng khắp, quy mô học sinh được học tăng cao, chất lượng dạy và học được nâng lên.

Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường lớp và thiết bị dạy học, cơ sở hạ tầng theo hướng kiên cố hoá, chuẩn hoá và hiện đại hoá. Năm 2017, UBND tỉnh đã phê duyệt và triển khai Đề án đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng CNTT trong trường phổ thông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2020. Ước đến hết năm 2017, tỷ lệ kiên cố trường lớp học đạt 86,9%, tăng 2,1%, tỷ lệtrường đạt chuẩn quốc gia đạt 83,5%, tăng 2,2% so với năm 2016.

6.2. Khoa học công nghệ

Tăng cường chỉ đạo ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực: Nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, bảo tồn nguồn gen, công nghệ sau thu hoạch([32])... Tiềm lực cơ sở vật chất kỹ thuật khoa học công nghệ được quan tâm đầu tư, mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về đo lường chất lượng và an toàn bức xạ hạt nhân([33]). Tỉnh đang triển khai 03 dự án khoa học công nghệ cấp nhà nước, 41 đề tài, dự án cấp tỉnh, 31 đề tài, dự án cấp cơ sở.  

Tiếp tục hỗ trợ, tư vấn cho các doanh nghiệp trên địa bàn triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO. Xây dựng đề án phát triển sản phẩm chủ lực đạt tiêu chí quốc gia, tập trung vào sản phẩm nấm, gà, vải thiều. Tăng cường hoạt động quảng bá và xác lập quyền sở hữu công nghiệp, củng cố và phát triển các thương hiệu sản phẩm đã có([34]).

6.3. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Công tác phòng chống dịch bệnh được chủ động triển khai, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm từ tỉnh đến xã duy trì hiệu quả; các dịch bệnh đều được phát hiện và xử lý kịp thời ngay. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm. Dịch bệnh sốt xuất huyếttuy diễn biến phức tạp tăng cao hơn cùng kỳ song đã được kiềm chế, xử lý kịp thời, không để bùng phát.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế tiếp tục được đầu tư. Các bệnh viện, nhất là ở tuyến tỉnh tiếp tục phát triển các khoa, phòng mang tính chuyên sâu, từng bước hiện đại hóa trang thiết, phát triển kỹ thuật cao, thực hiện cải cách hành chính, thay đổi phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế([35]).

Các bệnh viện đang tích cực triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa về y tế;xây dựng 03 bệnh việnđiểm về thực hiện xã hội hóa y tế([36]), thành lập khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu, từng bước đáp ứng yêu cầu của người dân. Ước đến hết năm, tỷ lệ xã, phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế đạt 94,3%, tăng 3,5%; số giường bệnh/1 vạn dân đạt 23,9 giường, tăng 1,1 giường so với năm 2016.

Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, UBND tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017; tăng cường các hoạt động truyền thông, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành về ATTP đối với các cơ sở thực phẩm([37]). Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo tăng cường thanh tra, kiểm tra hành nghề y dược tư nhân([38]).

Chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT; Kế hoạch “Tháng cao điểm vận động nhân dân tham gia BHYT” năm 2018, đến nay, tỷ lệ bao phủ BHYT cao hơn bình quân cả nước, ước đạt 92% (cả nước đạt 83%), vượt 5,5% so với kế hoạch tỉnh giao, vượt 10,4% kế hoạch Trung ương giao. Triển khai thí điểm lập hồ sơ điện tử quản lý sức khỏe cho người dân tại huyện Yên Thế, dự kiến đến hết năm sẽ khám xong cho các đối tượng theo quy định. Công tác tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình được thực hiện có hiệu quả. Tỷ lệ bé trai/bé gái là 115/100 giảm 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ.

6.4. Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm

Các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công tiếp tục được quan tâm thực hiện([39]). Đã tổ chức tốt các hoạt độngkỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo hiệu ứng xã hội sâu rộng trong công tác chăm sóc người có công và phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn tỉnh([40]). Các chính sách giảm nghèo tiếp tục được thực hiện hiệu quả; đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2017-2020. Tỷ lệ hộ nghèo ước còn 9,55%, giảm 2,17% so với năm 2016, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%, còn 41,78%.

UBND tỉnh đã chỉ đạothực hiện Đề án sáp nhập các đơn vị dạy nghề theo Nghị quyết 140/NQ-TU của Tỉnh ủy([41]). Đẩy nhanh tiến độ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện hiệu quả hoạt động xây dựng và phát triển hệ thống thông tin thị trường lao động gắn với đẩy mạnh hỗ trợ người lao động, giải quyết việc làm([42]). Ước năm2017, toàn tỉnh tạo việc làm cho 28.830 lao động (trong đó xuất khẩu lao động 3.670 người), đạt kế hoạch. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58,5%, đạt kế hoạch đề ra.

Toàn tỉnh hiện có trên 1,04 triệu lao động tham gia trong nền kinh tế. Cơ cấu lao động tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng lao động làm việc trong ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản([43]).

 Hoạt động quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội được tăng cường. UBND tỉnh đã ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2017-2020. Ước cả năm 2017 có 70% doanh nghiệp đang hoạt động tham gia BHXH. Thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp ổn định, các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động đối với người lao động đã được doanh nghiệp quan tâm thực hiện([44]).

6.5. Công tác văn hóa, thể dục, thể thao, phát thanh, truyền hình

Công tác quản lý các hoạt động thông tin, báo chí được tăng cường, bám sát chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, trọng tâm là tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2017, kỷ niệm các ngày Lễ lớn, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/BCT của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh....; công tác quản lý nhà nước về hoạt động báo chí trên địa bàn được tập trung cao.

Công tác quản lý, tổ chức lễ hội được quan tâm, nhìn chung các lễ hội diễn ra an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, hạn chế các hoạt động tiêu cực. UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2018-2030”.Đặc biệt đã tổ chức thành công Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà và Quyết định công bố danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Lễ hộichùaBổ Đà.

Phong trào thể dục thể thao gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục duy trì và phát triển mẽ.Đã tổ chức thành công Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII, năm 2017 và hoàn thành các môn thi đấu còn lại trong chương trình Đại hội.Thể thao thành tích cao nhiều kết quả đáng khích lệ, các vận động viên tỉnh trong thành phần đội tuyển quốc gia tham dự SEA Game tại Malaysia đã xuất sắc giành được 02 HCV và 01 HCB([45]). Công tác xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh. Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt 29,9%.

Công tác phát thanh truyền hình tiếp tục được nâng cao chất lượng, nội dung, phản ánh đầy đủ, kịp thời các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội trong tỉnh và cả nước; thực hiện duy trì 12 giờ phát thanh, 19 giờ phát sóng truyền hình, phát sóng truyền hình tiếng dân tộc 04 số/tháng, đưa vào sử dụng trang thông tin điện tử giao diện mới của Đài PTTH tỉnh đi vào hoạt động; chấm dứt phát analog theo chỉ đạo của Chính phủ từ ngày 15/8/2017.

7. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực hiệu quả điều hành của nhà nước

UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Ban hành danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyện, cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã; quy định danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm hành chính công của tỉnh, đã cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 25-30% đối với những thủ tục hành chính có thời gian giải quyết từ 15 ngày trở lên. Triển khai đánh giá, phân tích kết quả Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2016([46]).

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, đã chỉ đạo xây dựng phương án Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, nâng cấp trung tâm tích hợp dữ liệu. Duy trì hoạt động ổn định hiệu quả của hệ thống một cửa điện tử các cấp([47]). Triển khai lắp đạt và đưa vào sử dụng Hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến từ tỉnh đến cấp cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành của các cấp, cắt giảm chi phí tổ chức hội nghị.

Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang hoạt động ổn định, hiệu quả, nhiều sở ngành đã đưa 100% thủ tục hành chính ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm([48]). Tổng số thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công mức độ 3 là 451 thủ tục, chiếm 26,6%, mức độ 4 là 218 thủ tục, chiếm 12,6%, tỷ lệ hồ sơ, đã giải quyết xong trước và đúng hạn đạt 98,1%. Đã triển khai dịch vụ trả kết quả một số TTHC qua bưu điện, qua đó tiết kiệm công sức, chi phí và thời gian của tổ chức, cá nhân, đến nay đã có hơn 6.000 hồ sơ được chuyển trả qua dịch vụ bưu chính.

UBND tỉnh đã phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang, phiên bản 1.0;tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan nhà nước theo hướng ngày càng tinh gọn, thống nhất gắn với việc thực hiện tinh giản biên chế([49]); đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 140-NQ/TU ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy([50]). Triển khai kế hoạch mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Giang, thị trấn Kép, sáp nhập xã Bố Hạ vào thị trấn Bố Hạ huyện Yên Thế, xã Nhã Nam vào thị trấn Nhã Nam huyện Tân Yên.

8. Công tác tư pháp, thi hành án dân sự

Các hoạt động xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm. UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng danh mục văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực thi hành năm 2017; thực hiện rà soát văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tài chính, thuế, tài nguyên môi trường, y tế, lao động, thương binh và xã hội, khoa học công nghệ, công thương, tư pháp; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý([51]).

Công tác thi hành án dân sự được tập trung chỉ đạo, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1005/UBND-KH ngày 03/4/2017 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời, đồng bộ có trọng tâm trên từng mặt công tác, thời gian cụ thể. Kết quả thi hành án dân sự có chuyển biến tích cực([52]).

9 Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

9.1. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, các cấp, các ngành đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc kê khai tài sản và kiểm soát việc kê khai tài([53]); đồng thời,tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm. Hoạt động thanh tra chuyên ngành được tăng cường, tập trung vào những vấn đề mà dư luận quan tâm.

 Năm 2017, toàn tỉnh đã triển khai 101 cuộc thanh tra hành chính tại 332 đơn vị, 193 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.537 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 19,9 tỷ đồng và 4.052,7 ha đất các loại. Thu hồi trên 11,6 tỷ đồng về ngân sách nhà nước và 20,8 ha đất các loại; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 8,3 tỷ đồng và 4.031,9 ha; ban hành 627 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4,7 tỷ đồng;xử lý hành chính đối với 32 tập thể, 386 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 12 vụ việc với 34 đối tượng có sai phạm.

9.2. Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ. Chủ tịch UBND tỉnh duy trì thực hiện giao ban hàng tháng với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Giám đốc các Sở, ngành về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Trong năm 2017, toàn tỉnh tổ chức tiếp 7.653 lượt người, tăng 13,3% đến đề nghị giải quyết 5.661 vụ việc tăng 23,8% so với năm 2016; tiếp nhận 6.765 đơn các loại, tăng 0,3%; tổng số đơn phải giải quyết là 2.906 đơn; đã giải quyết xong 2.709 đơn, đạt tỷ lệ 93,3%, tăng 1,2% .

 10. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và an toàn giao thông

10.1.Về quốc phòng, an ninh

UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về Quốc phòng, bảo đảm an ninh trật tự, Nghị quyết 148/NQ/TU ngày 20/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an tổ chức mít tinh hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế và Ngày toàn dân phòng chống ma túy.

Các huyện, thành phốđã tổ chức tốt Lễ giao nhận quân năm 2017 đúng nghi lễ, an toàn, đảm bảo chỉ tiêu; làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017 và tập huấn, huấn luyện theo kế hoạch. Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã chỉ đạo huyện Tân Yên tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn năm 2017, huyện Hiệp Hòa tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2017 đảm bảo an toàn, đúng quy định.

Lực lượng công an, quân đội nắm chắc tình hình trên địa bàn, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong dịpTết Nguyên đán và các sự kiện chính trị, lễ kỷ niệm. Chủ động ứng phó, khắc phục những thiệt hại do ảnh hưởng do mưa, lũ; ổn định an ninh trật tự, kịp thời hỗ trợ nhân dân sớm ổn định sản xuất, kinh doanh; đồng thời, tăng cường công tác phòng, chống tội phạm. Do vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế và giảm so với năm 2016, không xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng([54]).

10.2. Công tác đối ngoại

Đã ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại tỉnh Bắc Giang, xây dựng trình tự, thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang. Cung cấp thông tin, tranh thủ quảng bá hình ảnh, giới thiệu về tỉnh Bắc Giang với các nước thuộc khối APEC nhân sự kiện năm APEC Việt Nam 2017. Chủ động mở rộng các quan hệ hợp tác, chủ động hội nhập quốc tế; Tích cực tìm hiểu, trao đổi thông tin thiết lập quan hệ cấp địa phương ở nước ngoài, nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế đối ngoại([55]); tiếp tục, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế để mở rộng và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối ngoại giữa tỉnh với các đối tác nước ngoài đã có quan hệ hợp tác.

10.3. Về đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Tập trung tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nâng cao nhận thức về an toàn giao thông; tuyên truyền xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhất là trong các dịp lễ lớn; tập trung cao xử lý xe quá khổ, quá tải([56])... Tình hình tai nạn giao thông tiếp tục chuyển biến tích cực so với năm 2016; từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 176 vụ, làm chết 80 người, bị thương 152 người, giảm 4,3% về số vụ, giảm 5,8% về số người chết, tăng 4,0% số người bị thương([57]).

 


[1]Năm 2016 tăng tưởng GRDP đạt 10,7%, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 19%, đóng góp 7,7% điểm phần trăm; ngành dịch vụ tăng 7,2%, đóng góp 2,2 điểm phần trăm; ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,7%, đóng góp 0,7 điểm phần trăm, thuế sản phẩm đóng góp 0,1 điểm phần trăm.

[2]Chỉ số IIP tháng 6 bằng 135,3%, tháng 7 bằng 131,1%, tháng 8 bằng 130,2%, tháng 9 bằng 134,8%, tháng 10 bằng 129,1%  so với các tháng tương ứng của năm 2016.

[3]Một số doanh nghiệp giá trị sản xuất lớn, tăng trưởng cao như: Công ty Fuhong đạt 20.100 tỷ đồng, tăng 20,1%, Công ty Hosiden đạt 8.395 tỷ đồng, tăng 12,9%, Công ty JA Solar đạt 4.115 tỷ đồng, tăng 128,7%; một số doanh nghiệp mở rộng sản xuất như: Công ty năng lượng mặt trời BoViet tăng 1.011 tỷ, Công ty Solar technology tăng 3.250 tỷ đồng...

[4]Theo giá so sánh 2010, khu vực FDI đạt 74.940 tỷ đồng, tăng 34,2%, chiếm tỷ trọng 80,6% (năm 2016 chiếm 78,5%); khu vực kinh tế nhà nước đạt 4.320 tỷ đồng, tăng 26,8%, khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 13.700 tỷ đồng, tăng 14,6%

[5]Giá trị sản xuất (giá 2010) ngành công nghiệp chế biến đạt 90.490 tỷ đồng, tăng 30,8%, chiếm 97,3%; ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 1.825 tỷ đồng, tăng 30,0%, ngành công nghiệp khai thác đạt 480 tỷ đồng, tăng 30,3% so với năm 2016.

[6]Năm 2016, chỉ số IIP bằng 119% so với năm 2015.

[7]Tính riêng trong lĩnh vực nông nhiệp: trồng trọt chiếm 51,2%, chăn nuôi chiếm 46,4%, dịch vụ nông nghiệp chiếm 2,4%.

[8]Đã phát triển mạnh các loại vật nuôi như: thỏ, ong mật, lợn rừng, nhím...

[9]Đã phát hiện lập biên bản 415 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (tăng 62 vụ so với năm 2016), đã điều tra khởi tố 05 vụ án và 04 bị can (01 vụ cháy rừng, tại huyện Yên Dũng, diện tích 1,5 ha; 01 vụ vận chuyển lâm sản trái phép, xảy ra trên địa bàn huyện Lục Nam và 2 vụ phá rừng trên địa bàn huyện Sơn Động; 01 vụ đốt, phá rừng trên địa bàn huyện Lục Nam)

[10]Trong đó, huyện Tân Yên đăng ký bổ sung thêm 01 xã, huyện Việt Yên thêm 04 xã, huyện Lạng Giang thêm 03 xã.

[11]Lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 2.167 vụ, xử lý 1.818 vụ;  xử phạt,và giá trị hàng tiêu hủy gần 13,1 tỷ đồng. 

[12]Trên địa bàn tỉnh hiện có chi nhánh của 16 ngân hàng thương mại; trong năm 2017, đã khai trương 03 phòng giao dịch của LienvietPostbank Bắc Giang; có văn bản cho ý kiến về thành lập 02 phòng giao dịch của VCB Bắc Giang; chia tách và tành lập Chi nhánh II Ngân hàng Agrribank Bắc Giang; xác nhận khai trương hoạt động HDBank chi nhánh Bắc Giang, …

[13]10/13 khoản thu đạt và vượt dự toán: Thuê đất, mặt nước đạt 211,6%; tiền sử dụng đất đạt 177,8%, phí, lệ phí đạt 123,4%, thu SXKT đạt 115,8%; thuế thu nhập cá nhân đạt 113,8%; sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 102%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 100,4%; doanh nghiệp nhà nước địa phương, thuế bảo vệ môi trường, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 100%. Có 3/13 khoản thu dự báo không hoàn thành dự toán: Lệ phí trước bạ ước đạt 97,4%, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 84,3%;  doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 79,1%.

[14]Trong đó, vốn đầu tư khu vực dân cư 15.945 tỷ đồng tăng 12,9%; vốn đầu tư của các doanh nghiệp đạt 5.805 tỷ đồng, tăng 7,8%; vốn đầu tư nước ngoài đạt 9.140 tỷ đồng, tăng 24,7%; vốn nhà nước đạt 3.210 tỷ đồng, bằng 87,0% so với năm 2016.

[15]Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.288 dự án đầu tư, trong đó có 978 dự án đầu tư trong nước và và 310 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 81.908 tỷ đồng và 3.617,36 triệu USD. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh đứng thứ 8/63 về số dự án và thứ 11/63 tỉnh thành về vốn đăng ký.

[16]Năm 2017, Các doanh nghiệp FDI nộp ngân sách nhà nước 639 tỷ đồng, chiếm 13,8% tổng thu nội địa, trong đó từ hoạt động sản xuất kinh doanh 462 tỷ đồng (chiếm 10%, năm 2016 chiếm 8,4% tổng thu nội địa), tăng 30,3%, nộp thuế thu nhập cá nhân 177 tỷđồng, chiếm 58,8% tổng thu thuế thu nhập cá nhân. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 88.270 tỷ đồng (chiếm 77,2%, năm 2016 chiếm 74,8% GTSX công nghiệp toàn tỉnh), tăng 37,1%. Xuất nhập khẩu đạt 4.083 triệu USD, (chiếm 83,9%, năm 2016 chiếm 82,4% tổng giá trị xuất khẩu), tăng  73,9%. Các doanh nghiệp sử dụng 104.000 lao động, tăng 19,8% so với năm 2016.

[17]Tổng số DN dân doanh đến ngày 30/11/2017: 7.065 DN; số vốn đăng ký là 44.757 tỷ đồng (DNTN: 456; TNHH:1.864; TNHH 1TV: 3.481; CP: 1.264 và 953 chi nhánh, VPDD). Doanh nghiệp FDI có 311 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 3,141 tỷ USD.

[18]Từ đầu năm đến nay có 147DNtạm ngừng hoạt động, giảm 25%;91 doanh nghiệp giải thể, tăng 19,6%so với cùng kỳ.

[19]Ước hết năm 2017, có khoảng 1.250 doanh nghiệp thành lập mới, vượt 30% kế hoạch.

[20]Điển hình như HTX dịch vụ tổng hợp Lúa Vàng; Hợp tác xã Thân Trường, Hợp tác xã Vân Hương; HTX đầu tư quản lý và khai thác chợ Hải An, HTX chợ Quán Thành (TP Bắc Giang)...

[21]Hoàn thành Quy hoạch chi tiết Khu Nhà ở xã hội xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng; Khu Nhà ở xã hội xã Tiền Phong, huyện Yên Dũng; Khu Nhà ở xã hội thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên... Hiện các nhà đầu tư đang triển khai xây dựng Khu nhà ở công nhân KCN Đình Trám, chung cư cao tầng KĐT Đồng Cửa 2, tòa nhà chung cư 18 tầng thuộc dự án nhà ở xã hội thành phố Bắc Giang

[22]Với tổng quy mô khoảng 512,2ha, tổng mức đầu tư ước tính 5.702 tỷ đồng.

[23]Năm 2016: Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2016 là 4.308tỷ đồng. Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý là 4.102tỷ đồng; vốn bộ, ngành Trung ương quản lý là 206 tỷ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện đến 31/12/2016 đạt 3.886tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch; giá trị giải ngân đến 31/01/2017đạt 4.060tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch.

[24]KCN Vân Trung, KCN Song Khê – Nội Hoàng đã cơ bản hoàn thành; Dự án Hạ tầng, kho bãi Logistics Quốc tế thành phố Bắc Giang đã giải phóng được 57,6/65ha (88,6%); Dự án Nhiệt điện An Khánh 39,5/44,6 ha (88%) giai đoạn 1; Dự án Khu văn hóa tâm linh Tây Yên Tử 48/87,5% (55,1%).

[25]Đã có 5 đơn vị truyền dữ liệu quan trắc môi trường tự động, gồm: Công ty CPPhân đạm và Hóa chất Hà Bắc,Công ty TNHH Fugiang,  Khu công nghiệp Quang Châu, Công ty nhiệt điện Sơn Động và Công ty TNHH Năng lượng mặt trời Boviet.

[26]Chủ tịch UBND tỉnh đã phê bình Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng và trưởng phòng TNMT của 3 huyện. Sở TNMT đã tiến hành kiểm tra 6 đơn vị, thanh tra 12 tổ chức, kiểm tra đột xuất việc chấp hành 27 tổ chức về các lĩnh vực Bảo vệ môi, tài nguyên, khoáng sản. Xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 tổ chức với số tiền 1.403 triệu đồng.

[27]Năm 2017, tỉnh đã hỗ trợ 35 tỷ đồng xây mới 175 phòng học mầm non theo Nghị quyết 28/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

[28]Đến nay đã có 01 dự án được chấp thuận chủ trương để nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa; thực hiện sáp nhập 28 trường Tiểu học và Trung học cơ sở thành 14 trường.

[29]Đãxét tuyển được 782 giáo viên và đã phân công về các trường, đảm bảo tỷ lệ 1,6 giáo viên mầm non/lớp.

[30]Năm học 2016 -2017, ngành Giáo dục đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước; Bộ GD&ĐT tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Kết quả thi HSG văn hóa cấp quốc gia năm 2017, tỉnh Bắc Giang đạt 64 giải, tăng 03 giải so với năm học trước, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố về số lượng giải.

[31]Toàn tỉnh có 230/230 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ năm tuổi;10/10 huyện, thành phố và 230 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn PCGD THCS. Tỉnh Bắc Giang được công nhận đạt chuẩn quốc gia về PCGDTHMĐ3, vượt 4 năm so với kế hoạch.

[32]Năm 2017 có 16 đề tài, dự án được triển khai tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, sản phẩm đặc trưng của. Nhiều đề tài, dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao như chiết xuất curcumin từ cây nghệ, giống khoai tây nhập khẩu (đạt 21 tấn/ha),…

[33]Tiếp tục đầu tư các trang thiết bị hiện đại như: Hệ thống quang phổ tử ngoại khả biến UV; Máy xác định chất xơ thô;; máy đo tia gamma cảnh báo suất liều bức xạ độ nhạy cao dùng để đo suất liều phóng xạ tia X-gamma trong môi trường,....

[34]Trao bằng chứng nhận bảo hộ sản phẩm ngoài nước đối với sản phẩm mỳ Kế (tại Hàn Quốc), mỳ Chũ (tại Nhật Bản), gà đồi Yên Thế (tại Trung Quốc), vải thiều Lục Ngạn (tại Úc)…

[35]Hiện có 9 bệnh viện đã mời các bác sỹ tuyến Trung ương, các bác sỹ có trình độ tay nghề cao khám chữa bệnh theo yêu cầu; nhiều kỹ thuật mới được triển khai áp dụng hiệu quả như: Kỹ thuật can thiệp tim mạch, kỹ thuật nút mạch gan, phẫu thuật lồng ngực và mạch máu, thẩm tách siêu lọc móc (HDF online) …

[36]Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản - Nhi, Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thế.

[37]Thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm đổi với 4.077 lượt cơ sở; kiểm tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm đối với 45 tổ chức, xử phạt vi phạm hành chính 10 tổ chức với tổng số tiền trên 120 triệu đồng.

[38]Thanh tra đột xuất 11 cơ sở hành nghề y dược tư nhân, xử phạt vi phạm hành chính 5 cơ sở với tổng số tiền trên 200 triệu đồng; kiểm tra và yêu cầu ngừng hoạt động và hoàn thiện hồ sơ đối với 49 cơ sở hành nghề không phép; kiểm tra 611 cơ sở, nhắc nhở 165 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 87 cơ sở, thu nộp ngân sách trên 520 triệu đồng.

[39]Trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho khoảng 56.846 đối tượng; trợ giúp xã hội trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu cho 79.890 đối tượng người cao tuổi, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội khác với tổng kinh phí trên 21,7 tỷ đồng. Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 hỗ trợ người cô công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn 2)

[40]Đã vận động xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 6,17 tỷ đồng, vận động sửa chữa, xây mới 187 nhà tình nghĩa, tặng trên 129 nghìn xuất quà cho người có công, thương binh, thân nhân liệt sỹ, cải tạo các nghĩa trang liệt sỹ với kinh phí gần 01 tỷ đồng…

[41]Đã giải thể Trung tâm Dạy nghề Bắc Giang, sáp nhập vào Trung tâm Dịch vụ việc làm; sáp nhập Trung tâm Điều trị nghiện tự nguyện vào Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội; sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Dạy nghề Yên Thế vào Trường Trung cấp nghề Miền núi Yên Thế; sáp nhập Trung tâm Chăm sóc trẻ em khuyết tật vào Trung tâm Công tác xã hội. Xây dựng Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng Nghề Bắc Giang vào Trường Cao đẳng nghề Công nghệ Việt – Hàn.

[42]Tổ chức 65 phiên giao dịch việc làm (tăng 10,17% năm 2016), thu hút 157 lượt doanh nghiệp tham dự, tư vấn hỗ trợ cho 34.745 lượt lao động có nhu cầu tìm việc làm, giúp1.800 người lao động tìm được việc làm trong nước và xuất khẩu lao động.

[43]Ước năm 2017, tỷ lệ lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 46,3%, giảm 4,2%, ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 34,4%, tăng 3,7%,  ngành dịch vụ chiếm 19,3%, tăng 0,5% so với năm 2016.

[44]Thu nhập bình quân của người lao động năm 2016 là 6.004.000 đồng/người/tháng (tăng 12,3% so với  bình quân năm 2015).Trong năm đã tiếp nhận hồ sơ, giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 9.202 người lao động theo đúng quy định (đạt 131,46% kế hoạch năm, tăng 16,03% so với năm 2016)

[45]Năm 2017,tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu 48 giải trong nước và quốc tế, giành được 186huy chương các loại (trong đó có: 40 Huy chương Vàng, 45Huy chương Bạc, 101Huy chương Đồng); 94lượt VĐV đạt đẳng cấp (trong đó có: 44lượt VĐV được phong cấp Kiện tướng, 50lượt VĐV được phong Cấp I quốc gia).

[46]Năm 2016, chỉ số đánh giá hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của tỉnh Bắc Giang đứng thứ 11 trong toàn quốc, tăng 10 bậc; Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 (Par Index) đứng thứ 13, giảm 3 bậc, giảm 8,2 điểm so với năm 2015.

[47]Tỷ lệ văn bản điện tử: đến cấp huyện đạt 91%, văn bản đi đạt 87%; đến cấp xã đạt 81%, đi đạt 80%. Tỷ lệ văn bản được ký chữ ký số của các sở, ngành đạt 96%, các huyện thành phố đạt 77%.

[48]Như: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Công thương, Sở Thông tin Truyền thông, Sở Ngoại vụ.

[49]Năm 2017, toàn tỉnh đã tinh giản biên chế được trên 396 trường hợp.

[50]Đến nay đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết. Riêng Đề án sát nhập các trung tâm: Xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp, xúc tiến du lịch, xúc tiến thương mai và khuyến công đang chờ chỉ đạo của Trung ương.

[51]Đã biên soạn, in ấn và phát hành 04 tờ gấp pháp luật, 13 cuốn tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật với số lượng trên 40.000 bản cấp phát cho các báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật … đã thụ lý giải quyết 127 yêu cầu trợ giúp tại trụ sở, cử luật sư, cộng táo viên, trợ giúp ý tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng 112 vụ; thực hiện 136 đợt trợ giúp lưu động.

[52]Toàn tỉnh đã thụ lý 12.0237 vụ việc, tăng 2,2% với tổng số tiền trên 1.078 tỷ đồng, tăng 17,4%; trong đó có 8.889 vụ việc có điều kiện giải quyết, tăng 1,0% với số tiền 414 tỷ đồng, giảm 60,9% so với cùng kỳ. Đã giải quyết xong7.590 việc, đạt tỷ lệ 85%, vượt 13% kế hoạch,với số tiền trên 167 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 40%, vượt 0,7%.

[53]Đã có 11.457 người kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định, bằng 99,96% số người phải công khai, kê khai (05 trường hợp 02 cấp tỉnh và 03 cấp huyện không thực hiện kê khai do nghỉ chế độ và ốm điều trị bệnh lâu dài tại bệnh viện)

[54]Đã xảy ra 458 vụ (giảm 42 vụ = 8,4%), làm chết 14 người, bị thương 90 người, thiệt hại tài sản trị giá khoảng 25,8 tỷ đồng.

[55]Đã trao đổi thông tin thiện chí thiết lập quan hệ hợp tác với 5 địa phương: tỉnh Gifu (Nhâth Bản), thành phố Anyang, thành phố Seo-gu và thành phố Pohang (Hàn Quốc), tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Hiện thành phố Pohang đã có thư mời đoàn công tác của tỉnh sang trao đổi về khả năng thiết lập quan hệ cấp địa phương giữa 2 bên.

[56]Lực lượng thanh tra giao thông đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại 10 đơn vị; các đội thanh tra, tuần tra phát hiện xử lý 619 trường hợp vi phạm,tăng 35%, xử phạt vi phạm hành chính trên 1,3 tỷ đồng, tăng 28%, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 246 trường hợp; trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tổ chức kiểm tra 881 lượt phương tiện, giảm 63 trường hợp.

        [57] Đường sắt xảy ra 04 vụ tại huyện Lạng Giang, đường bộ xảy ra 172 vụ (TP Bắc Giang 45 vụ, Lạng Giang 36 vụ, Lục Nam 24 vụ, Lục Ngạn 15 vụ, Hiệp Hòa 12 vụ, Sơn Động 10 vụ, Việt Yên 16 vụ, Tân Yên 08 vụ, Yên Dũng 05 vụ, Yên Thế 05 vụ).