DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30085833
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1508
  • Trong tuần: 14974
  • Trong tháng: 343214
  • Trong năm: 2617166
Trang chủ

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018 tỉnh Bắc Giang ( 16:22 | 01/05/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, trọng tâm là những việc tạo động lực, có tác động sự lan tỏa đến phát triển kinh tê xã hội của tỉnh. Các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận, nỗ lực cố gắng, do vậy kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018 đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể:

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Sản xuất công nghiệp

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, hầu hết các ngành đều sản xuất ổn định, có mức tăng khá so với cùng kỳ (nhất là các ngành lớn như: sản xuất sản phẩm điện tử, thiết bị điện tử, sản xuất và phân phối điện…) đã góp phần quan trọng đưa chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 bằng 107,0% so với tháng 3, bằng 122,8% so với tháng 4/2017([1]); chỉ số sản xuất công nghiệp 4 tháng bằng 123,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ bằng 119,3% so với 4 tháng 2016). Tuy nhiên còn một số ngành sản xuất giảm do gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩmđã ảnh hưởng đến tốc độ tăng chung của toàn ngành công nghiệp([2]).

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 4 ước đạt 12.495 tỷ đồng, tăng 24,9%; 4 tháng ước đạt 42.825 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ, đạt 29,7% kế hoạch, trong đó: Khu vực kinh tế nhà nước đạt 1.865 tỷ đồng, tăng 31,1%, kinh tế ngoài nhà nước đạt 6.975 tỷ đồng, tăng 19,8%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 33.985 tỷ đồng, tăng 28,5%.

1.2. Sản xuất nông nghiệp

Hiện nay, các địa phương cơ bản đã kết thúc gieo trồng vụ Chiêm xuân và đang tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ các loại cây trồng([3]). Chăn nuôi, thủy sản phát triển bình thường; công tác tiêm phòng, kiểm dịch vận chuyển, kiểm tra vệ sinh thú y được thực được tập trung cao; trên địa bàn không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm ảnh hưởng tới sự phát triển đàn vật nuôi.

Vải thiều hiện phát triển thuận lợi, trong đó Vải sớm đang giai đoạn quả non - rụng sinh lý lần 1, Vải muộn đang giai đoạn đậu quả. Các cơ quan chức năng tập trung hướng dẫn người dân chăm sóc, nâng cao chất lượng quả Vải, đồng thời chuẩn bị công tác xúc tiến, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Dự kiến vụ Vải năm 2018 được mùa, sản lượng Vải đạt cao hơn so với năm 2017.

Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh trồng được gần 165 nghìn cây phân tán các loại và 1.128 ha rừng trồng tập trung. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tuy nhiên trong tháng trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ cháy, làm thiệt hại 1,02 ha rừng([4]).

1.3. Hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 5 tháng ước đạt 9.985 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ, đạt 39,1% kế hoạch. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 9.007 tỷ đồng, tăng 12,9%; doanh thu dịch vụ ước đạt 977 tỷ đồng, tăng 9,2%.

Tính đến 15/4/2018, giá trị xuất khẩu ước đạt 1.880 triệu USD, tăng 11,9%, bằng 24,1% kế hoạch (cùng kỳ tăng 46%, đạt 35% kế hoạch); giá trị nhập khẩu ước đạt 1.840 triệu USD, tăng 7,0%, bằng 24,5% kế hoạch (cùng kỳ tăng 41%, đạt 33,7% kế hoạch).

Ước đến 30/4/2018, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đạt 42.420 tỷ đồng, tăng 7,2%; dư nợ tín dụng ước đạt 40.350 tỷ đồng, tăng 3,92% so với thời điểm 31/12/2017.

1.4. Thu ngân sách và đầu tư công

Tiếp tục triển khai đồng bộ nhằm khai thác triệt để các nguồn nhằm tăng thu ngân sách và quản lý chặt chẽ các khoản nợ thuế([5]). Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng thu ngân sách nội địa 4tháng ước đạt 3.030 tỷ đồng, tăng 110,8% so cùng kỳ, bằng 59,8% dự toán năm([6])(cùng kỳ tăng 2,8%, đạt 35,6% dự toán); thungân sáchtrừ tiềnsử dụng đất đạt 1.100tỷ đồng, tăng 19,9%, bằng 34,7% dự toán(cùng kỳ tăng 9,5%, đạt 31,0% dự toán).

UBND tỉnh đã phân bổ chi tiết kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công đến nay đã giao là 4.466 tỷ đồng; ước đến 30/4/2018, giá trị khối lượng thực hiện đạt 965 tỷ đồng, bằng 21,6% kế hoạch; giải ngân ước đạt 817 tỷ đồng, bằng 18,3% kế hoạch([7]) (cùng kỳ khối lượng thực hiện đạt 23,2%; giải ngân đạt 19,6% kế hoạch).

Tiếp tục tập trung huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. UBND tỉnh đã ban hành quyết định ban hành một số nội dung về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ với hệ thống đường tỉnh, đường đô thị, đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Bắc Giang năm 2018.

1.5. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp

UBND tỉnh đã chỉ đạo đánh giá, phân tích chỉ số PCI năm 2017 của tỉnh, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm cải thiện trong những năm tiếp theo; đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục tập trung hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư([8]). Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2017 đạt 62,2 điểm, xếp hạng 30/63 tỉnh, thành phố (tăng 03 bậc so với năm 2016), xếp thứ 4/14 tỉnh trong vùng Trung du và Miền núi phía Bắc.

Trong tháng, toàn tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh cho 14 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký quy đổi đạt 37,9 triệu USD, trong đó: Cấp mới cho 3 dự án cho các nhà đầu tư trong nước, vốn đăng ký 15 tỷ đồng, 7 dự án cho nhà đầu tư nước ngoài vốn đăng ký 22,2 triệu USD; điều chỉnh cho 4 dự án đầu tư nước ngoài vốn đăng ký tăng thêm 15 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh cho 77 dự án đầu tư, tổng số vốn quy đổi đạt 206,5 triệu USD, trong đó: Cấp mới 43 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 621 tỷ đồng, 22 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 42,2 triệu USD, điều chỉnh 12 dự án với tổng vốn tăng thêm là 136,3 triệu USD([9]).

Trong 4 tháng, trên địa bàn có 285 doanh nghiệp được thành lập mới, giảm 3%, vốn đăng ký đạt 2.670 tỷ đồng, giảm 8,5%; có 26 doanh nghiệp, chi nhánh giải thể và xóa tên, tăng 30%, 206 doanh nghiệp, chi nhánh tạm ngừng hoạt động, cao gấp 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2017.

1.6. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường

UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục được nhanh tiến độ, 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp được 179 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, đạt 179%; cấp mới 2.112 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cấp đổi  2.574 giấy.

Tỉnh Bắc Giang đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển mục đích sử dụng 157,7 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệpđể triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn; hiện tại đang tiếp tục trình Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đối với các dự án sử dụng đất trồng lúa trên 10,0 ha (khu đô thị Đình Trám – Sen Hồ, huyện Việt Yên; khu đô thị An Huy, huyện Tân Yên; khu đô thị phía Tây thị trấn Thắng, Trung tâm thử nghiệm ô tô Việt Nam, huyện Hiệp Hòa).

Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt Bộ Tiêu chí đánh giá, lựa chọn đầu tư đồng thời yêu cầu các ngành và UBND thành phố khẩn trương đánh giá, tham mưu lựa chọn nhà đầu tư để xây dựng Dự án Nhà máy xử lý rác thải tại thành phố Bắc Giang.Chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc lắp đặt trạm cân, camera giám sát trong hoạt động khai thác khoáng sản của các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản.

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

2.1. Về giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Các cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì kỷ cương, nền nếp; rà duyệt, hoàn thành chương trình các cấp học theo đúng kế hoạch biên chế thời gian năm học 2017-2018. Tập trung ôn tập để nâng caokiến thức,kỹ năngcho các học sinh;làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinhcuối cấp; chuẩn bị các điều kiện cho kỳ xét tốt nghiệp lớp 9 và thi THPT quốc gia năm 2018. Năm 2018, tỉnh có 01 em học sinh được chọn vào đội tuyển thi Olympic vật lý Châu Á – Thái Bình Dương.

Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các loại cúm. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm  và nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục cải cách hành chính trong khám chữa bệnh và triển khai thực hiện Đề án xã hội hóa y tế. Triển khai khảo sát, đánh giá hài lòng của người dân với dịch vụ y tế công.Chỉ đạo các đơn vị các giải pháp nâng cao chất lượng bệnh viện theo tiêu chí của Bộ Y tế, tăng cường phát triển chuyên môn, kỹ thuật.

2.2. Lĩnh vực văn hóa

Tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bia hộp đá Đồi Cốc thời Mạc và Mộc bản chùa Bổ Đà là Bảo vật quốc gia. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các dự án xây dựng Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử, trong tháng đã tổ chức Lễ phạt mộc tòa Thượng Điện chùa Hạ thuộc Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử.

2.3. Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm

Công tác xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội và các chính sách với người có công, gia đình chính sách tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân trên địa bàn cơ bản ổn định([10]). Hoạt động quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội được tăng cường([11]); UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nghiêm ýkiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp xúc, đối ngoại với cán bộ chủ chốt công đoàn cấp tỉnh, cấp huyện; chỉ đạo xây dựng Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, BHXH đối với doanh nghiệp. Tính đến hết 31/3/2018, toàn tỉnh có 2.548 doanh nghiệp đã tham gia BHXH, đạt 77,8% kế hoạch và 4.695 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 74,7% kế hoạch.

3. Lĩnh vực nội chính

3.1. Công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước tiếp tục được quan tâm. UBND tỉnh đã công bố kết quả xếp hạng và đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2017 các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: UBND cấp huyện; chỉ đạo đánh giá kết quả Chỉ số hiệu quả hành chính công cấp tỉnh (PAPI),năm 2017, chỉ số PAPI của tỉnh đạt 33,17 điểm, đứng thứ 26/63 tỉnh, thành phố, giảm 15 bậc so với măm 2016.

Triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, 19/NQ-TW về sắp xếp cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy bên trong các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh. Tiếp tục xem xét sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, các thôn nhỏ không đủ điều kiện, tiêu chí theo quy định.

3.2. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng

Tình hình khiếu nại, tố cáo diễn ra bình thường; Trong tháng, toàn tỉnh đã tiếp 585 lượt người, đề nghị giải quyết 470 vụ việc; tiếp nhận 580 đơn các loại, tổng số đơn phải giải quyết trong tháng là 442 đơn; đã giải quyết xong 202 đơn, đạt tỷ lệ 45,7%. Tuy nhiên có 06 đoàn khiếu kiện đông ngườivới 06 lượtlên Cổng trụ sở UBND tỉnh và Trụ sở Tiếp dân UBND tỉnh khiếu nại.

Trong tháng, toàn tỉnh tiến hành 19 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đã ban hành kết luận 07 cuộc, qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền 171 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 32 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 139 triệu đồng.

3.3. Công tác quốc phòng, an ninh; đảm bảo trật tự an toàn giao thông

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”;  đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Giang năm 2018. Lực lượng Công an, Quân đội nắm chắc tình hình trên địa bàn, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý kịp thời các tình huống phát sinh([12]).

Tiếp tục tập trung kiểm soát xử lý vi trật tự an toàn giao thông, xe quá khổ, quá tải([13]). Tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tính từ 16/3/2018 đến 15/4/2018, toàn tỉnh xảy ra 49 vụ TNGT, làm chết 25 người, làm bị thương 36 người; So sánh với cùng kỳ năm 2017, tăng 31 vụ, tăng 18 người chết, tăng 22  người bị thương([14]).

Tóm lại,tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2018 tiếp tục có chuyển biến tốt: sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, cao hơn cùng kỳ năm 2017; sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ, Vải thiều phát triển thuận lợi dự kiến sản lượng tăng cao năm 2016; thu ngân sách nhà nước tăng mạnh; cải cách hành chính tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực; đời sống nhân dân ổn định, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo...

Tuy vậy, sản xuất của một số ngành công nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn; kết qua thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có dấu hiệu chững lại, thấp hơn so với cùng kỳ; giá trị xuất, nhập khẩu có mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động tăng mạnh; giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, nhất là các nguồn từ NSTW; tình hình khiếu nại tố cáo diễn biến phức tạp, có nơi tiềm ẩn nguy cơ trở thành điểm nóng([15]); tình trạng vi phạm trong khai thác tài nguyên khoáng sản, xả thải gây ô nhiễm môi trường còn xảy ra;  tình hình tai nạn giao thông vẫn diễn biến phức tạp ...

 


[1]Chỉ số sản xuất  Ngành sản xuất sản phẩm điện tử bằng 131,8%(tập trung ở những công ty lớn như: Công ty Fuhong; Công ty Hosiden; Công ty SiFlex; Công ty EMW); Ngành sản xuất thiết bị điện bằng 139,6% (Vinasolar Technology, Công ty năng lượng mặt trời Boviet..), Ngành sản xuất và phân phối điện bằng 139,9% so với cùng kỳ…

[2]Ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi bằng 75,6%, may mặc bằng 100,5%, sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic bằng 75,8%, hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thảibằng 86,2%.

[3]Tính đến 12/4/2018: Tổng diện tích gieo trồng 73.660ha, đạt 98,2%  kế hoạch. Trong đó: Cấy lúa 50.406ha, đạt 99,6%; ngô 2.878ha, đạt, 110,7%; Lạc 7.823ha, đạt 99%; Khoai lang 1.416ha, đạt 91,9%; rau mầu các loại 6.004ha, đạt 94,3%.

[4]Trong tháng, đã kiểm tra, phát hiện lập biên bản 14 vụ (trong đó có 05 vụ phát rừng trái phép) vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừngvới khối lượng gỗ vi phạm 8,6 m3, diện tích bị phát là 7,48 ha; đã xử lý hành chính 14 vụ, tịch thu 21,35 m3 gỗ các loại; 02 xe mô tô, xe gắn máy; số tiền sau xử lý là 103,053 triệu đồng; so với cùng kỳ năm 2017, số vụ vi phạm giảm 71 vụ = 66,9%; khối lượng gỗ vi phạm giảm 4,1 m3 = 7,7%. Lũy kế từ đầu năm đến nay xảy ra 4 vụ cháy rừng, làm thiệt hại: 2,2 ha rừng so với cùng kỳ năm 2017 giảm 4 vụ (50%); diện tích thiệt hại giảm: 6,9 ha (76%).

[5]Trong tháng, ngành thuế đã phát hành thông báo tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đến 1.130 đơn vị, làm việc trực tiếp với 19 doanh nghiệp có nợ đọng lớn, công khai 59 đơn vị nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, ban hành 18 quyết định cưỡng chế nợ thuế.

[6]Trong 16 khoản thu ngoài thu tiền sử dụng đất có 13 khoản thu cao hơn cùng kỳ, một số khoản thu tănng cao như: thu xổ số kiến thiết tăng 28,9%, tiền sử dụng đất tăng 270,5%, thuế bảo vệ môi trường tăng 64,5%, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tăng 1.043,8%%... Còn lại 03 khoản thu thấp hơn cùng kỳ là: ND có vốn ĐTNN đạt 95,9%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 94,5%, phí, lệ phí bằng 87,5%.

[7]Một số nguồn giải ngân thấp như: vốn TPCP đạt 4,7%, vốn ODA chưa có giá trị giải ngân, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững chưa giao chi tiết, Chương trình MTQG NTM mới giao đầu tháng 4 nên giá trị giải ngân thấp.

[8]Nhiều hoạt động được triển khai như: Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh với các ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh; tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại với doanh nghiệp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan, thuế, ngân hàng; tổ chức hội nghị gặp mặt, đối thoại với các hợp tác xã.

[9]4 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh có 50 dự án đầu tư được cấp mới, trong đó có 32 dự án trong nước, vốn đăng ký 25.700 tỷ đồng; 18 dự án đầu tư nước ngoài,  vốn đăng ký 181 triệu USD.

[10]Trong tháng 4, đã ra quyết định trợ cấp hàng tháng đối với 37 trường hợp người có công và thân nhân; trợ cấp 1 lần và mai táng phí cho 512 trường hợp;  cấp lại 27 thẻ thương binh, bệnh binh, liệt sỹ.

[11]Ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực lao động đối với 02 công ty với tổng số tiền phạt 29 triệu đồng; cụ thể, Công ty TNHH G-Hyun Việt Nam 15 triệu đồng, công ty TNHH Ba Sao 14 triệu đồng.

[12]Trong tháng, trên địa bàn yảy ra 42 vụ phạm pháp hình sự (giết người:03, cướp tài sản:02, hiếp dâm trẻ em:01, hủy hoại tài sản:02, làm nhục người khác:01, chiếm đoạt tài sàn:01, cố ý gây thương tích:09, trộm cắp tài sản:23) và 41 vụ tai, tệ nạn xã hội.Hậu quả: Làm chết 25 người, bị thương 27 người; thiệt hại trên 1 tỷ đồng.

[13]Trong tháng, lực lượng thanh tra giao thông đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 150 trường hợp vi phạm, tiền xử phạt VPHC 349,1 triệu đồng, tước GPLX đối với 44 trường hợp. Trong đó có xử lý 15 trường hợp cơi nới thành thùng.; Phát hiện và đình chỉ hành vi phạm đối với 08 trường hợp vi phạm về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

[14]Lũy kế 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 124 vụ TNGT, làm chết 62 người, làm bị thương 91 người; so sánh với cùng kỳ năm 2017: tăng 37 vụ; tăng 37 người chết; tăng 7 người bị thương.

[15]Người dân thôn Đèo Gia, xã Đèo Gia, huyện Lục Ngạn phản đối đòi UBND huyện chấm dứt hợp đồng thuê đất của Công ty cổ phần Thiên Lâm Đạt để có đất sản xuất