DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30085907
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1582
  • Trong tuần: 15048
  • Trong tháng: 343288
  • Trong năm: 2617240
Trang chủ

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoach phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018 tỉnh Bắc Giang ( 07:33 | 01/06/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ và các nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ trọng tâm cho người đứng đầu các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, trọng tâm là những việc tạo động lực, có tác động sự lan tỏa đến phát triển kinh tê xã hội của tỉnh. Các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận, nỗ lực cố gắng, do vậy kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 5 đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể:

1. Về phát triển kinh tế

1.1. Về sản xuất công nghiệp: Trong 5 tháng đầu năm 2018, hầu hết các ngành đều sản xuất ổn định, cùng với một số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động đã góp phần đưa sản xuất công nghiệp có mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 bằng 100,5% so với tháng trước, bằng 126,2% so với tháng 5/2017. Chỉ số cộng dồn 5 tháng bằng 123,7% so với cùng kỳ([1]); trong đó: Ngành khai khoáng bằng 130,5%, ngành chế biến chế tạo bằng 122,8%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa bằng 144,4%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải bằng 78,6%.  

Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng (giá thực tế) ước đạt 54.360 tỷ đồng, tăng 28,2% so với cùng kỳ, đạt 37,7% kế hoạch. Trong đó: Khu vực kinh tế nhà nước đạt 2.205 tỷ đồng, tăng 28,2%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 8.820 tỷ đồng, tăng 20,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 43.335 tỷ đồng, tăng 30,0%([2]).

1.2. Về sản xuất nông nghiệp: Đến nay toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân. Tổng diện tích gieo cấylúaước đạt 50.594 ha, bằng 100% kế hoạch; sản lượng ước đạt 298,8 tấn, bằng 100,04%kế hoạch([3]). Trên địa bàn tỉnh hiện đang triển khai 26 mô mình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích là 67.282m2; đến nay đã có 02 mô hình đã xây dựng xong nhà lưới, nhà màng và đi vào sản xuất

Vải thiều hiện đang sinh trưởng, phát triển tốt. Các cơ quan chức năng đã chủ động, kịp thời hướng dẫn các địa phương, người dân thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng quả vải, đồng thời chuẩn bị các điều kiện tổ chức các hoạt động xúc tiến, tiêu thụ vải thiều. Sản lượng vải thiều năm 2018 ước đạt 150.000 đến 180.000 tấn([4]).

Chăn nuôi, thủy sản phát triển bình thường. Thời tiết nắng nóng nên tại một số địa phương đã xuất hiện các ổ dịch bệnh thông thường xong đã được phát hiện, khống chế kịp thời, không ảnh hưởng đến sản xuất. Giá bán các sản phẩm chăn nuôi, nhất là giá lợn hơi hiện ở mức khá cao, người chăn nuôi đang tập trung tái đàn([5]).

Toàn tỉnh trồng được 1,435 triệu cây phân tán các loại, đạt 84% kế hoạch năm và 3.615 ha rừng trồng tập trung, bằng 72% kế hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ rừng tiếp tục được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, số vụ vi phạm về pháp luật bảo vệ rừng và cháy rừng giảm so với cùng kỳ([6]).

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. UBND tỉnh đã ban hành Bộ tiêu chí Thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đến nay, đã có 03 xã Vân Hà, Nghĩa Trung, Minh Đức (huyện Việt Yên) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; lũy kế toàn tỉnh có 71 xã, đạt tỷ lệ 35%([7]). Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch hỗ trợ cứng hóa đường trục thôn, đường liên thôn và đường nội đồng gắn với giao thông liên thôn trên địa bàn tỉnh năm 2018([8]).

1.3. Về thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 5 tháng ước đạt 9.985 tỷ đồng, tăng 12,5% so cùng kỳ, đạt 39,1% kế hoạch.

Đến ngày 17/5/2018, tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 42.271 tỷ đồng, tăng 2.690 tỷ đồng, tăng 6,8%; dư nợ tín dụng đạt 41.393 tỷ đồng, tăng 2.563 tỷ đồng, tăng 6,6% so với thời điểm ngày 31/12/2017. Nợ xấu được kiểm soát, đến 17/5/2018 còn 382 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 0,92% tổng dư nợ.

Tính đến ngày 15/5/2018, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp thông qua Chi cục Hải quan Bắc Giang ước đạt 2.540 triệu USD, bằng 32,6% kế hoạch, tăng 6,9%; giá trị nhập khẩu ước đạt 2.475 triệu USD, bằng 33,0% kế hoạch, tăng 11,6%.

1.4. Về thu ngân sách nhà nước: Thu ngân sách nội địa tháng 5 ước đạt 585 tỷ đồng, 5tháng ước đạt 3.925tỷ đồng, tăng 122,0% so với cùng kỳ, bằng 77,5% dự toán(cùng kỳ tăng 6,5%, đạt 45,8% dự toán).Thunội địa trừ tiền sử dụng đất đạt 1.450tỷ đồng, tăng30,4% so với cùng kỳ, đạt 45,8% dự toán (cùng kỳ tăng 13,1%, đạt 40,3% dự toán)

1.5. Về thực hiện kế hoạch đầu tư công: Tổng vốn đầu tư công đến nay đạt 4.585tỷ đồng,ước đến 31/5/2018, giá trị khối lượng thực hiện đạt 2.018tỷ đồng, bằng 44,0%, giá trị giải ngânđạt 1.789tỷ đồng, bằng 39,0% kế hoạchvốn (cùng kỳ khối lượng thực hiện đạt 32,3%; giải ngân đạt 28,4% kế hoạch).

Toàn tỉnh hiện đang triển khai thực hiện 07 dự án đầu tư theo hình thức PPP, với tổng mức đầu tư khoảng 3.037 tỷ đồng. Trong đó dự án khu nhà khách tỉnh (tổng mức đầu tư 82 tỷ đồng) đã thực hiện khối lượng đạt khoảng 95%, dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 7/2018; dự án Cầu Đồng Sơn và đường lên cầu (tổng mức đầu tư là 1.163 tỷ đồng) thực hiện khối lượng công trình BT đạt khoảng 60%, các dự án còn lại đang triển khai thực hiện các bước theo quy định.

1.6. Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp:Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh cấp mới và điều chỉnh cho 94 dự án đầu tư, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế quy đổi đạt 257,1 triệu USD, bằng 17,7% so với cùng kỳ; trong đó: cấp mới 51 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 695 tỷ đồng, 27 dự án đầu tư nước ngoài, vốn đăng ký 83,9 triệu USD, điều chỉnh 16 dự án với tổng vốn tăng thêm là 141,9 triệu USD([9]).

Trong 5 tháng, toàn tỉnhcó 388doanh nghiệp được thành lập mới, đạt 25,9% kế hoạch năm,giảm 4,4%, vốn đăng ký là 3.210tỷ đồng, giảm 23,3% so với cùng kỳ([10]).Số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ, 5 tháng có 32 doanh nghiệp, chi nhánh giải thể, tăng 33,3%; 107 doanh nghiệp, chi nhánh tạm ngừng hoạt động, tăng 69,8% so với cùng kỳ.

1.7. Về công tác quản lý tài nguyên và môi trường:Công tác quản lý đất đai được tăng cường. Tập trung cao thực hiện bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 5tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp được 192 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, đạt 192%; cấp mới 4.515 giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cấp đổi 4.001 giấy.

Công tác quản lý môi trường và bảo vệ tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước tiếp tục được quan tâm. Kịp thời kiểm tra, xử lý các hoạt động gây ô nhiễm môi trường theo phản ánh của người dân. Quản lý chặt chẽ việc khai thác khoán sản trên địa bàn; thực hiện rà soát, yêu cầu các chủ mỏ, chủ bến bãi ký và chấp hành nghiêm cam kết không bốc xúc, vận chuyển hàng hóa quá khổ, quả tải; đôn đốc, giám sát việc lắp đặt trạm cân và camera giám sát theo quy định.

2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội

2.1. Về giáo dục - đào tạo; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Các cơ sở giáo dục tiếp tục duy trì kỷ cương, nền nếp; rà duyệt, hoàn thành chương trình các cấp học theo đúng kế hoạch biên chế thời gian năm học 2017-2018. Tập trung ôn tập để nâng caokiến thức,kỹ năngcho các học sinh;làm tốt công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinhcuối cấp; chuẩn bị các điều kiện cho kỳ xét tốt nghiệp lớp 9 và thi THPT quốc gia năm 2018. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, đặc biệt tại kỳ thiOlympic vật lý Châu Á – Thái Bình Dương, em Trịnh Duy Hiếu, học sinh trường Chuyên Bắc Giang đã xuất sắc giành huy chương vàng.

Tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là các loại cúm. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm  và nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. 5 tháng đầu năm, trên địa bàn không có dịch bệnh nguy hiểm và ngộ độc thực phẩm xảy ra, các bệnh truyền nhiễm có số mắc ghi nhận thấp hơn và tương đương so với cùng kỳ.

2.3. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao: Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tốt, tập trung chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 01/5, 64 năm chiến thắng Điện Biên phủ, 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc... Chủ tịch UBND tỉnh đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-200, phê duyệt Kế hoạch, danh mục thực hiện nội dung Hội nghị “Xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2018”, tiếp tục chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư khu du lịch tâm linh, sinh thái Tây Yên Tử.

2.4. Tình hình đời sống nhân dân, lao động, việc làm: Các ngành, địa phương nắm chắc tình hình đời sống của người dân; quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định tiêp tục được nâng lên.

Hoạt động quản lý nhà nước về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội được tăng cường. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018-2020. Tính đến hết 30/4/2018, toàn tỉnh có 2.559 doanh nghiệp đã tham gia BHXH và 4.772 người tham gia BHXH tự nguyện, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 93%, với tổng số người có thẻ là 1.555.443 người.

3. Lĩnh vực nội chính

3.1. Công tác cải cách hành, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước: Chỉ số cải cách hành chính (ParIndex) năm 2017 đạt 82,74 điểm, tăng 2,43 điểm, đứng thứ 13/63 tỉnh thành, giữ nguyên thứ bậc so với năm 2016.

Triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-TW, 19/NQ-TW về sắp xếp cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện, phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức, giảm đầu mối, tinh gọn bộ máy bên trong các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh. Tiếp tục xem xét sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã, các thôn nhỏ không đủ điều kiện, tiêu chí theo quy định.

3.2. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phòng,chống tham nhũng: Tình hình khiếu nại, tố cáo diễn ra bình thường; 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp 1.964 lượt người, đề nghị giải quyết 1.305 vụ việc; tiếp nhận 1.853 đơn các loại, tổng số đơn phải giải quyết là 812 đơn; đã giải quyết xong 650 đơn, đạt tỷ lệ 80,0%. UBND tỉnh tập chỉ đạo rà soát, giải quyết 21 vụ việc KNTC tiềm ẩn nguy cơ khiếu kiện đông người, phức tạp trên địa bàn các huyện, thành phố (20 vụ việc do UBND tỉnh rà soát, thống kê; 01 vụ việc do Văn phòng Chính phủ yêu cầu giải quyết); đến nay đã giải quyết xong và ổn định tình hình KNTC đối với 09 vụ việc; đang tiếp tục chỉ đạo rà soát, xem xét giải quyết 12 vụ việc.

Trong 5 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã triển khai 45 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội tại 120 đơn vị, 47 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 380tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 8.714 triệu đồng([11]),

3.3. Công tác quốc phòng, an ninh:Lực lượng Công an, Quân đội nắm chắc tình hình trên địa bàn, phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, phòng chống trộm cắp, cháy nổ cho nhân dân... do vậy tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhìn chung ổn định.

3.4. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt, song tình hình tai nạn giao thông trong tháng vẫn diễn biến phức tạp([12]). Trong tháng 5 (từ ngày 16/4/2018 đến ngày 15/5/2018), toàn tỉnh xảy ra 107 vụ TNGT, làm chết 62 người, làm bị thương 62 người; So sánh với cùng kỳ năm 2017: tăng 85 vụ (386%), tăng 52 người chết (520%), tăng 35 người bị thương (129%)([13]).

Tóm lại,tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 5 tháng đầu năm 2018 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật; tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây; tiến độ sản xuất nông nghiệp được đảm bảo; Vải thiều phát triển thuận lợi dự kiến sản lượng tăng cao năm 2017; môi trường đầu tư được cải thiện; thu ngân sách nhà nước tăng mạnh; giáo dục đào tạo đạt được kết quả nổi bật; cải cách hành chính tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Tuy nhiên Một số ngành công nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn; kết qua thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp có dấu hiệu chững lại, thấp hơn so với cùng kỳ; số doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động tăng mạnh. Tình trạng vi phạm trong khai thác tài nguyên khoáng sản, vi phạm về xử lý rác thải, chất thải của các doanh nghiệp vẫn còn xảy ra gây bức xúc trong nhân dân. Tai nạn giao thông tăng trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ.

 


[1]5 tháng năm 2017 bằng 120,1%, 5 tháng năm 2016 bằng 119,3%, 5 tháng năm 2015 bằng 110,0%, 5 tháng năm 2014 bằng 116,6%, 5 tháng năm 2013 bằng 110,2% so cùng kỳ...

[2]Phân theo ngành sản xuất: Công nghiệp khai thác đạt 510 tỷ đồng, tăng 36,2%; Công nghiệp chế biến đạt 52.910 tỷ đồng, tăng 28,0%; Công nghiệp sản xuất, phân phối điện đạt 850 tỷ đồng, tăng 46,8%; Công nghiệp khai thác, cung cấp nước đạt 85 tỷ đồng, tăng 2,4%.

[3]Trong đó:Diện tích lúa chất lượng ước đạt 16.882 ha bằng 105,5% kế hoạch. Cây ngô: Diện tích ước đạt 2.928, bằng 112,6% kế hoạch; ước năng suất đạt 43 tạ/ha; sản lượng 12.590,4 tấn, bằng 112,5% kế hoạch. Rau các loại:Diện tích ước đạt 6.723, bằng 105,3% kế hoạch;trong đó rau chế biến, rau an toàn đạt 2.400 ha, bằng 100% kế hoạch.

[4]Trong đó,diện tích vải thiều sớm khoảng 6.000 ha, chiếm 20,6% diện tích,sản lượngkhoảng 30.000tấn; vải thiều chính vụ khoảng 23.000 ha,chiếm 79,4% diện tích,sản lượngkhoảng 120.000-150.000tấn. Diện tích vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap duy trì 13.500 ha, ước sản lượng đạt90.000 tấn.

[5]Đàn lợn 1,036 triệu con, đàn gia cầm 16 triệu con, đàn trâu 47 nghìn con, đàn bò 139 nghìn con.

[6]Lượng Kiểm lâm đã kiểm tra, phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 61 vụ, tịch thu trên 74 m3   gỗ các loại; nộp ngân sách trên 940 triệu đồng; so với cùng kỳ năm 2017, số vụ vi phạm giảm 106 vụ = 66% (phá rừng trái phép giảm 87% số vụ và 82% diện tích thiệt hại); khối lượng gỗ vi phạm giảm 14 m3 = 20%. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ cháy rừng, làm thiệt hại 2,2 ha; so với cùng kỳ năm 2017 giảm 4 vụ (50%); diện tích thiệt hại giảm 6,9 ha (76%).

[7]Ngoài ra, hiện nay xã Đại Hóa, huyện Tân Yên đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, dự kiến đề nghị thẩm định trong tháng 6/2018; 17 xã còn lại đang tích cực thực hiện theo kế hoạch.

[8] Theo đó Ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ 213.710 tấn xi măng cho các địa phương để thực hiện cứng hóa 906,6 km, tăng 352,73 km so với kế hoạch đã được duyệt trước đó..

[9]Tính chung từ trước đến nay, toàn tỉnh có 1.422 dự án đầu tư, trong đó có 1.074 dự án đầu tư trong nước tổng vốn đăng ký là 79,419 tỷ đồng; 348 dự án đầu tư nước với số vốn đăng ký là 4.018,9 triệu USD.

[10]Tổng số DN dân doanh trên địa bàn toàn tỉnh tính đến nay là 7.493 DN; với số vốn đăng ký là 48.466 tỷ đồng (gồm: DNTN: 458; TNHH:1917; TNHH 1TV: 3788; CP: 1330 và 1014 chi nhánh, VPĐD). Doanh nghiệp FDI có 336 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 3,161 tỷ USD.

[11]Kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 3.075 triệu đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý bằng các biện pháp tài chính khác 5.639 triệu đồng; ban hành 185 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 1.920 triệu đồng; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính đối với 5 tập thể, 130 cá nhân có các hành vi sai phạm bị phát hiện qua thanh tra

[12]Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện lập biên bản xử lý 7.459 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.807 phương tiện các loại, tước có thời hạn 500 GPLX, thu nộp kho bạc Nhà nước 2,3 tỷ đồng.

[13]5 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 231 vụ TNGT, làm chết 124 người, làm bị thương 153 người; So sánh với cùng kỳ năm 2017: tăng 122 vụ (111%); tăng 79 người chết (175%); tăng 42 người bị thương (37,8%).