DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29995329
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 537
  • Trong tuần: 5075
  • Trong tháng: 252710
  • Trong năm: 2526662
Trang chủ

Tình hình thực hiện một số nội dung về công tác đầu tư XDCB 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2018 ( 14:44 | 11/09/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Năm 2018, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, chủ đầu tư các dự án xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai thực hiện, giải ngân đối với từng chương trình, dự án, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong 8 tháng đầu năm, phấn đấu hoàn thành giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 được giao.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 1490/SKHĐT-THQH ngày 23/8/2018 đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư các dự án báo cáo tiến độ thực hiện, giải ngân; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp, báo cáo; đồng thời, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức Hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện một số nội dung về công tác đầu tư XDCB 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2018 (01 buổi sáng ngày 11/9/2018), cụ thể trên một số mặt chủ yếu, như sau:

1. Công tác kế hoạch, tiến độ thực hiện, giải ngân và triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trên một số mặt chủ yếu năm 2018

1.1. Công tác kế hoạch vốn đầu tư công

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách nhà nước và TPCP đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao cho tỉnh, HĐND thông qua và UBND tỉnh giao chi tiết đến dự án và dự án thành phần tại Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 26/12/2017, để các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư làm căn cứ triển khai thực hiện dự án và giao kế hoạch hàng năm.

Kế hoạch đầu tư công năm 2018 nguồn vốn Trung ương, ngân sách tỉnh đã được UBND tỉnh giao kế hoạch chi tiết và giao đến các dự án thành phần của 02 CTMTQG vào ngày 31/12/2017; riêng kế hoạch của 02 chương CTMTQG giao kế hoạch vốn chi tiết cơ bản giao xong trong quý II/2018.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 trên địa bàn tỉnh là 5.632 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý là 5.487 tỷ đồng (KH năm 2018 là 4.617,434 tỷ đồng; chuyển nguồn 2017 sang năm 2018 là 870,282 tỷ đồng, gồm: chuyển nguồn tiền đất các huyện, thành phố 733,788 tỷ đồng, chuyển nguồn vốn ngân sách Trung ương 40,432 tỷ đồng, chuyển nguồn một số nguồn vốn ngân sách tỉnh 96,062 tỷ đồng).

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chủ động cân đối các nguồn lực, bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnhlà 50 tỷ đồng cho Hỗ trợ cứng hóa giao thông nông thôn của tỉnh giai đoạn 2017-2020 theo Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND; bổ sung 6,950 tỷ đồng cho xử lý cấp bách đê điều từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh. Đang hoàn thiện các thủ tục để trình phân bổ chi tiết 120 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018 để xử lý các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão lũ năm 2017.

1.2. Tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

Giá trị khối lượng thực hiện nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý, đến 31/8/2018 đạt 3.289 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 3.202 tỷ đồng, bằng 58% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2017([1]). Cụ thể là:

- Vốn cân đối ngân sách tỉnh từ ngân sách Trung ương:Kế hoạch vốn 621,480 tỷ đồng, giá trị thực hiện đến 31/8/2018 đạt 524 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 394 tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch.

- Vốn xố số kiến thiết: Kế hoạch vốn 25 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện đến 31/8/2018 đạt 14 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 13 tỷ đồng, bằng 53% kế hoạch.

- Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: Kế hoạch vốn 1.905 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện đến 31/8/2018 đạt 1.453 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 1.532 tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch.

- Vốn hỗ trợ các Chương trình mục tiêu từ ngân sách Trung ương: Kế hoạch vốn 227 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện đến 31/8/2018 đạt 153 tỷ đồng, bằng 67,5% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 163 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch.

- Vốn đầu tư phát triển các Chương trình MTQG: Kế hoạch vốn 231,735 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện đến 31/8/2018 đạt 112 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 85 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch.

- Vốn hỗ trợ về nhà ở cho người có công theo QĐ số 22/QĐ-TTg: Kế hoạch vốn 67,773 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện đến 31/8/2018 đạt 38 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 38 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch.

- Vốn trái phiếu Chính phủ: Kế hoạch vốn 877 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện đến 31/8/2018 đạt 193 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 266 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch.

- Vốn nước ngoài (ODA): Kế hoạch vốn 551,942 tỷ đồng, gồm:

+ Vốn nước ngoài (ODA) cấp phát kế hoạch vốn 511,542 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện đến 31/8/2018 đạt 164 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 116 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch.

+ Vốn nước ngoài (ODA) do tỉnh vay lại kế hoạch vốn 40,4 tỷ đồng, đến 31/8/2018 chưa giá trị khối lượng thực hiện; giá trị giải ngân đạt 1,270 tỷ đồng, bằng 3% kế hoạch.

- Vốn ngân sách tỉnh bổ sung trong năm: Kế hoạch vốn 56,95 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện đến 31/8/2018 đạt 3,5 tỷ đồng, bằng 6,1% kế hoạch; giá trị giải ngân đạt 2 tỷ đồng, bằng 3,7% kế hoạch.

1.3. Công tác chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới năm 2019

 Năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh phân bổ vốn chuẩn bị đầu tư (đợt 1) cho các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công năm 2019, với kinh phí 400 triệu đồng, cho 02 dự án thuộc Chương trình hỗ trợ các xã vùng ATK huyện Hiệp Hòa, hiện các chủ đầu tư đang triển khai lập dự án, chưa phê duyệt quyết định đầu tư.

Đối với 06 dự án dự kiến bổ sung từ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018-2020, tổng mức đầu tư dự kiến là 884 tỷ đồng:Đến nay, đã có 04/06 dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, còn lại 02 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư (dự án Thảm bê tông và hệ thống đèn đường chiếu sáng ĐT 293 đang trình HĐND tỉnh; Dự án mua sắm, lắp đặt hệ thống thiết bị sản xuất, truyền dẫn phát sóng Chương trình truyền hình công nghệ HD đang thẩm định chủ trương).

Các dự án sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đang tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định. Riêng dự án Dự án Khối nhà trung tâm, khối nhà chuyên khoa đặc thù, khoa truyền nhiễm và các hạng mục phụ trợ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh là công trình cao tầng, có tính chất đặc thù, phức tạp, chủ đầu tư đang triển khai thực hiện bước tuyển chọn phương án kiến trúc (theo Quyết định số 1282/QĐ-UBND ngày 21/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)trước khi thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

1.4. Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng

Việc triển khai công tác đầu thầu qua mạng theo quy định của Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, tỷ lệ tối thiểu áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói thầu quy mô nhỏ là 30%, các gói thầu chào hàng cạnh tranh là 40%.Hiện nay, việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với cấp tỉnh đạt 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; 85% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đã đáp ứng yêu cầu.

1.5. Thực hiện rà soát các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện vượt kế hoạch vốn đầu tư, tổng mức đầu tư đã được phê duyệt

Thực hiện Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Tổ công tác rà soát các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương đã hoàn thành hoặc tạm dừng thi công nhưng vượt kế hoạch vốn ddầu tư, vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt, Tổ công tác liên ngành đã tiến hành rà soát, kết quả như sau:

Tổng số có 09 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện vượt kế hoạch vốn, tổng mức đầu tư; tổng mức đầu tư theo quyết định phê duyệt khoảng 2.460 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện hoàn thành đã nghiệm thu (theo báo cáo ban đầu của chủ đầu tư) là 1.300 tỷ đồng; kế hoạch vốn đã bố trí và giải ngân là 1.114,17 tỷ đồng; số nợ đọng XDCB là 186,150 tỷ đồng theo báo cáo ban đầu của chủ đầu tư. Qua rà soát cắt giảm giá trị khối lượng thực hiện (không bao gồm giá trị bù trượt giá phần vượt kế hoạch vốn) còn 180,207 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh phải trả là 158,539 tỷ đồng).

Căn cứ kết quả rà soát, các chủ đầu tư đã thực hiện các bước để điều chỉnh, bổ sung dự án nhằm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đến nay đã có 07/09 dự án đã có quyết định quyết toán, điều chỉnh dự án; 02 dự án đang trình điều chỉnh.

1.6. Rà soát, điều chỉnh các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương trong kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020

Triển khai thực hiện Công văn số 442/UBND-TH ngày 21/02/2017 về việc thông báo dự kiến số vốn cho các dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và Công văn số 1547/UBND-TH ngày 17/5/2018 về việc triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tổng số dự án khởi công mới sử dụng vốn Ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 là 31 dự án. Trong đó có 03 dự án chưa phê duyệt, sẽ thực hiện phân kỳ đầu tư để thực hiện khi phê duyệt dự án; 28 dự án phải thực hiện điều chỉnh, đến nay có 13 dự án đã thực hiện điều chỉnh theo kế hoạch vốn trung hạn được giao, 04 dự án chủ đầu tư đang trình điều chỉnh dự án, 08 dự án chủ đầu tư chưa gửi hồ sơ điều chỉnh dự án, 03 dự án không phải thực hiện điều chỉnh so số vốn bố trí cơ bản đảm bảo được các mục tiêu của dự án.

1.7. Triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP)

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đang triển khai thực hiện 07 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng – chuyển giao (BT), trong đó 02 dự án đã thi công cơ bản hoàn thành; 04 dự án đã lựa chọn xong nhà đầu tư, đang làm thủ tục phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công (thực hiện trong giai đoạn chuyển giao giữa Nghị định số 15/2015/NĐ-CP và Nghị định số 63/2018/NĐ-CP); 01 dự án đã phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, đang hoàn thiện bước phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư.

Năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang đã chú trọng tới việc phê duyệt danh mục các dự án theo hình thức BT, giao cho cơ quan quản lý nhà nước là đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi. Ngày 11/7/2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ- HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 08 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT; các dự án được phê duyệt đều được đăng tải thông tin một cách rộng rãi, công khai và đã được bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị dự án.

1.8. Thực hiện kế hoạch cứng hoá đường GTNT theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

Triển khai thực hiện cứng hoá đường GTNT theo Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND, được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo.Kết quả thực hiện của các huyện từ đầu năm đến nay được 314,89km (đạt 34,73% kế hoạch) với khối lượng xi măng hỗ trợ 76.545 tấn, so với kế hoạch xi măng được hỗ trợ cả năm 2018 kết quả thực hiện của các huyện mới đạt 35,82%.

UBND tỉnh đã phân bổ vốn đợt 1 và đợt 2 năm 2018 cho các huyện với tổng số kinh phí là 120 tỷ đồng. Kết quả đã có 08/09 huyện thực hiện giải ngân (huyện Sơn Động chưa thực hiện giải ngân) với tổng giá trị giải ngân 51,325 tỷ đồng (đạt 42,77% kinh phí được cấp).

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần tập trung thực hiện những tháng cuốn năm 2018

2.1. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các sở, ngành, các chủ đầu tư thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư công, các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2018 theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại các văn bản: Số 2438/VPCP-KTTH ngày 15/3/2018 và số 6609/VPCP-KTTH ngày 13/7/2018, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1375/BKHĐT-TH ngày 09/3/2018.

2.2. Sớm hoàn thành phân bổ chi tiết kế hoạch vốn còn lại thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 (20,690 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển và 12,3 tỷ đồng vốn sự nghiệp);các nguồn vốn được bổ sung từ ngân sách tỉnh (nguồn vượt thu tiền đất năm 2018,...), ngân sách Trung ương (từ nguồn dự phòng hỗ trợ các công trình bão lũ 120 tỷ đồng)...

2.3. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn, nhất là nguồn vốn nước ngoài (ODA cấp phát và ODA vay lại), vốn TPCP của lĩnh vực giao thông, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia...

Các Sở xây dựng chuyên ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chủ đầu tư, Ban QLDA cần tập trung đẩy nhanh tiến độ các bước thiết kế, dự toán, đấu thầu, thi công; giải quyết ngay những khó khăn, vướng mắc để sớm khởi công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, dự án. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thanh toán vốn đầu tư công theo đúng quy định hiện hành; đảm bảo có khối lượng khẩn trương thực hiện nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán, không để dồn vào các tháng cuối năm.

Đối với các chương trình, dự án do cấp tỉnh quản lý, có giá trị giải ngân đến 31/8/2018 đạt dưới 50%, đề nghị các chủ đầu tư báo xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện chi tiết (theo tuần, tháng, quý...) để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/9/2018 để theo dõi. Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng (trước ngày 18 hàng tháng) về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

2.4. Công tác BT GPMB: Bồi thường GPMB là khâu quan trọng, tiên quyết để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án đầu tư công. Đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường, UBND các huyện, thành phố cần tập trung cao, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ GPMB; các đơn vị cần xác định đây là nhiệm vụ trong tâm do Chủ tịch UBND tỉnh giao để tập trung chỉ đạo thực hiện từ nay đến cuối năm 2018.

2.5 Về công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng: Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Bắc Giang chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chínhvà Kế hoạch số 167/KH- UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh khắc phục một số tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu tại các dự án dầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

2.6. Thực hiện rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2018 và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020:

Các chủ đầu tư căn cứ kế hoạch vốn được giao, phải xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện thực hiện các dự án. Trường hợp khó khăn, vướng mắc không thực hiện hết kế hoạch vốn được giao, các chủ đầu tư cần sớm đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2018.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách tỉnh do được bổ sung từ nguồn vượt thu tiền đất năm 2018, sau khi các dự án hoàn thiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu điều chỉnh vốn trung hạn của các dự án trong tháng 9/2018.

2.7. Hoàn thành rà soát điều chỉnh các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 phù hợp với kế hoạch vốn đã được giao; tham mưu giải quyết dứt điểm đối với 09 dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương thực hiện vượt kế hoạch vốn, vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, thời gian trong tháng 9/2018.

2.8. Tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành thủ tục cho các dự án được bổ sung kế hoạch vốn từ nguồn vượt thu tiền đất năm 2018 và các dự án dự kiến khởi công mới năm 2019. Trong đó, yêu cầu chủ đầu tư các dự án khẩn trương chuẩn bị các thủ tục trình cơ quan có liên quan thẩm định; các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao hướng dẫn, đôn đốc kịp thời các chủ đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục và thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công.

2.9. Hoàn thành các thủ tục chuẩn bị các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Tổ công tác liên ngành và Tổ giúp việc (theo Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh) tiếp tục tham mưu tích cực cho UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức BT trên địa bàn tỉnh, như: Công bố dự án, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, hợp đồng dự án... đối với các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT; hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên quan, nhà đầu tư giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện...góp phầngiúp các nhà đầu tư có cùng mặt bằng nghiên cứu dự án để có thể tham gia dự thầu công bằng, công khai và minh bạch.

Để thực hiện có hiệu quả công tác đầu tư XDCB những tháng cuối năm 2018, đề nghị mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân tiếp tục tích cực phối hợp, tăng cường công tác giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB, thực hiện tốt các nhiệm vụ đầu tư ở địa phương, cơ sở, góp phần hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 đã giao./.

 


([1])Giá trị giải ngân cùng kỳ năm 2017 đạt 47,8% so với kế hoạch.

Phòng Tổng hợp - Quy hoạch