DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30393893
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 235
  • Trong tuần: 4201
  • Trong tháng: 651274
  • Trong năm: 2925226
Trang chủ

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 09/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ( 14:34 | 28/09/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Trong tháng 09/2018, trên địa bàn tỉnh có 131 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 868 tỷ đồng, tăng 6% về số doanh nghiệp và bằng 97% về số vốn đăng ký so với tháng 07/2018. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 09/2018 đạt 7 tỷ đồng.

  Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là 215 lượt, bằng 84% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho 13 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, tăng 220% so với tháng 08/2018. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 23 doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31/8/2018, toàn tỉnh có 7.918 doanh nghiệp và 1095 chi nhánh, văn phòng đại diện với số vốn đăng ký là 52.076 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) là 356 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.177 tỷ USD.

Chia theo địa bàn: thành phố Bắc Giang có số doanh nghiệp nhiều nhất 2.746 doanh nghiệp, chiếm 34,7 % tổng số doanh nghiệp của tỉnh;

Tiếp đến lần lượt là các huyện:

Việt Yên có 1236 doanh nghiệp, chiếm 15,6 %

Lạng Giang có 805 doanh nghiệp chiếm 10,2 %

Hiệp Hoà có 627 doanh nghiệp, chiếm 7,9 %

Lục Nam có 596 doanh nghiệp, chiếm 7,5 %

Yên Dũng có 570 doanh nghiệp, chiếm 7,2 %

Tân Yên có 418 doanh nghiệp, chiếm 5,3 %

Lục Ngạn có 358 doanh nghiệp, chiếm 4,5 %

Sơn Động có 308 doanh nghiệp, chiếm 3,9 %.

Và ít nhất là huyện Yên Thế có 257 doanh nghiệp, chiếm 3,2 %.