DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30244085
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1835
  • Trong tuần: 22247
  • Trong tháng: 501466
  • Trong năm: 2775418
Trang chủ

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 08/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ( 10:35 | 31/08/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Trong tháng 08/2018, trên địa bàn tỉnh có 123 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 892 tỷ đồng, bằng 83% về số doanh nghiệp và bằng 85% về số vốn đăng ký so với tháng 07/2018. của Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 08/2018 đạt 8,9 tỷ đồng.

Tổng số Doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay là: 720 DN giảm 7% so với số doanh nghiệp cùng kỳ năm 2017. Với tổng vốn đăng ký là 5.954  tỷ đồng giảm 20% so với số vốn của các doanh nghiệp đăng ký cùng kỳ năm 2017.

  Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là 256 lượt, bằng 88% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho 06 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, giảm 15% so với tháng 07/2018. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 29 doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31/7/2018, toàn tỉnh có 7.815 doanh nghiệp và 1057 chi nhánh, văn phòng đại diện với số vốn đăng ký là 51.208 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) là 351 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.175 tỷ USD.

Chia theo địa bàn: thành phố Bắc Giang có số doanh nghiệp nhiều nhất 2.716 doanh nghiệp, chiếm 34,8 % tổng số doanh nghiệp của tỉnh;

Tiếp đến lần lượt là các huyện:

Việt Yên có 1219 doanh nghiệp, chiếm 15,6 %

Lạng Giang có 797 doanh nghiệp chiếm 10,2 %

Hiệp Hoà có 616 doanh nghiệp, chiếm 7,9 %

Lục Nam có 586 doanh nghiệp, chiếm 7,5 %

Yên Dũng có 561 doanh nghiệp, chiếm 7,2 %

Tân Yên có 415 doanh nghiệp, chiếm 5,3 %

Lục Ngạn có 352 doanh nghiệp, chiếm 4,5 %

Sơn Động có 299 doanh nghiệp, chiếm 3,8 %.

Và ít nhất là huyện Yên Thế có 254 doanh nghiệp, chiếm 3,3 %