DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29908190
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 805
  • Trong tuần: 4298
  • Trong tháng: 165571
  • Trong năm: 2439523
Trang chủ

Kế hoạch hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 ( 14:01 | 28/09/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tư pháp về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018, UBND tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.

Mục đích nhằm đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (09/11) trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân trong việc chấp hành pháp luật.

Với chủ đề: Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Kế hoạch nêu rõ: Cần xác định hưởng ứng Ngày Pháp luật là việc làm hàng ngày, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người dân; các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố chủ động xác định hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật phù hợp, thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể là:

(i) Tổ chức hoạt động mít tinh hưởng hưởng ứng Ngày Pháp luật gắn với tổng kết, đánh giá kết quả 05 năm triển khai Ngày Pháp luật hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn; lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật.

(ii) Đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật một cách linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và có sức lan tỏa rộng trong xã hội; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, Cổng thông tin/Trang thông tin điện tử; sử dụng hiệu quả mạng lưới thông tin cơ sở; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách, định hướng dư luận; áp phích, pa nô, băng rôn, cờ phướn trên đường phố chính, khu trung tâm, cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp; tư vấn pháp luật, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, nhất là vụ việc tham gia tố tụng; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoạn, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; tăng cường công khai thông tin theo quy định nhằm thực hiện có hiệu quả dân chủ tại cơ sở; phổ biến quy định của pháp luật qua các vụ việc, tình huống, sự kiện pháp lý cụ thể, gắn với quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể, các vấn đề còn nổi cộm trong đời sống thu hút sự quan tãm của dư luận hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

(iii) Tổ chức tổng kết, đánh giá phong trào thi đua hưởng ứng 05 năm triển khai Ngày Pháp luật, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân tuân thủ và chấp hành chính sách, pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thời gian thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần được tổ chức trong cả năm bảo đảm tính thường xuyên, liên tục và tập trung trong 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018; cao điểm trong tuần lễ từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh xây dựng văn bản tổ chức thực hiện các nội dung phù hợp với các hình thức nêu tại Kế hoạch để triển khai đến toàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và các đối tượng thuộc ngành mình quản lý, phụ trách, theo dõi. Trong tuần lễ cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tại Trụ sở chính cơ quan, Trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, thời gian treo từ ngày 06/11/2018 đến hết ngày 11/11/2018.

Sở Kế hoạch và Đầu tư