DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30254156
  • Visitor Online: 3
  • Hôm nay: 990
  • Trong tuần: 3945
  • Trong tháng: 511537
  • Trong năm: 2785489
Trang chủ

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01/2018trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ( 15:07 | 01/02/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 01/2018trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong tháng 01/2018, trên địa bàn tỉnh có 87 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 496 tỷ đồng, bằng 67% về số doanh nghiệp và bằng 72% về số vốn đăng ký so với tháng 12/2017. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 01/2018 đạt 5,7 tỷ đồng.

 Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là  230 lượt, tăng 10% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho16 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, tăng 25% so với tháng 12/2017. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 19 doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31/12/2017, toàn tỉnh có 7.129 doanh nghiệp và 960 chi nhánh, văn phòng đại diện với số vốn đăng ký là 45.254 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) là 316 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.145 tỷ USD.

Chia theo địa bàn, thành phố Bắc Giang có số doanh nghiệp nhiều nhất 2.498 doanh nghiệp, chiếm 35 % tổng số doanh nghiệp của tỉnh;

Tiếp đến lần lượt là các huyện:

Việt Yên có 1091 doanh nghiệp, chiếm 15,3 %

Lạng Giang có 742 doanh nghiệp chiếm 10,4 %

Hiệp Hoà có 562 doanh nghiệp, chiếm 7,9 %

Lục Nam có 540 doanh nghiệp, chiếm 7,6 %

Yên Dũng có 496 doanh nghiệp, chiếm 7 %

Tân Yên có 392 doanh nghiệp, chiếm 5,5 %

Lục Ngạn có 313 doanh nghiệp, chiếm 4,4 %

Sơn Động có 255 doanh nghiệp, chiếm 3,6 %.

Và ít nhất là huyện Yên Thế có 240 doanh nghiệp, chiếm 3,4 %