DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30254182
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1016
  • Trong tuần: 3971
  • Trong tháng: 511563
  • Trong năm: 2785515
Trang chủ

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ( 14:08 | 01/03/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 02/201trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong tháng 02/2018, trên địa bàn tỉnh có 124 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.000tỷ đồng, tăng 42% về số doanh nghiệp và tăng 102% về số vốn đăng ký so với tháng 01/2018. Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 02/2018 đạt 8 tỷ đồng.

 Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là 214 lượt, giảm 7% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho12doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, giảm 25% so với tháng 01/2018. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 77 doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31/01/2018, toàn tỉnh có 7.231 doanh nghiệp và 970 chi nhánh, văn phòng đại diện với số vốn đăng ký là 46.254 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) là 325 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.152 tỷ USD.

Chia theo địa bàn: thành phố Bắc Giang có số doanh nghiệp nhiều nhất 2.534 doanh nghiệp, chiếm 35 % tổng số doanh nghiệp của tỉnh;

Tiếp đến lần lượt là các huyện:

Việt Yên có 1115 doanh nghiệp, chiếm 15,4 %

Lạng Giang có 747 doanh nghiệp chiếm 10,3 %

Hiệp Hoà có 568 doanh nghiệp, chiếm 7,9 %

Lục Nam có 547 doanh nghiệp, chiếm 7,6 %

Yên Dũng có 501 doanh nghiệp, chiếm 6,9 %

Tân Yên có 393 doanh nghiệp, chiếm 5,4 %

Lục Ngạn có 321 doanh nghiệp, chiếm 4,4 %

Sơn Động có 263 doanh nghiệp, chiếm 3,6 %.

Và ít nhất là huyện Yên Thế có 242 doanh nghiệp, chiếm 3,3 %