DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30254145
  • Visitor Online: 2
  • Hôm nay: 979
  • Trong tuần: 3934
  • Trong tháng: 511526
  • Trong năm: 2785478
Trang chủ

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 03/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ( 16:09 | 02/04/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 03/201trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong tháng 03/2018, trên địa bàn tỉnh có 49 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 434 tỷ đồng, giảm 51% về số doanh nghiệp và giảm 57% về số vốn đăng ký so với tháng 02/2018. của Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 03/2018 đạt 8,8 tỷ đồng.

 Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là 173 lượt, giảm 20% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho 06 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, giảm 50% so với tháng 02/2018. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 17 doanh nghiệp.

Tính đến ngày 28/02/2018, toàn tỉnh có 7.266 doanh nghiệp và 978 chi nhánh, văn phòng đại diện với số vốn đăng ký là 46.688 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) là 328 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.157 tỷ USD.

Chia theo địa bàn: thành phố Bắc Giang có số doanh nghiệp nhiều nhất 2.5348 doanh nghiệp, chiếm 35,1 % tổng số doanh nghiệp của tỉnh;

Tiếp đến lần lượt là các huyện:

Việt Yên có 1122 doanh nghiệp, chiếm 15,4 %

Lạng Giang có 749 doanh nghiệp chiếm 10,3 %

Hiệp Hoà có 570 doanh nghiệp, chiếm 7,8 %

Lục Nam có 549 doanh nghiệp, chiếm 7,6 %

Yên Dũng có 503 doanh nghiệp, chiếm 6,9 %

Tân Yên có 395 doanh nghiệp, chiếm 5,4 %

Lục Ngạn có 323 doanh nghiệp, chiếm 4,4 %

Sơn Động có 263 doanh nghiệp, chiếm 3,6 %.

Và ít nhất là huyện Yên Thế có 242 doanh nghiệp, chiếm 3,3 %