DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30254167
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 1001
  • Trong tuần: 3956
  • Trong tháng: 511548
  • Trong năm: 2785500
Trang chủ

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 05/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ( 07:33 | 01/06/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 05/201trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong tháng 05/2018, trên địa bàn tỉnh có 120 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 541tỷ đồng, giảm 24% về số doanh nghiệp và giảm 56% về số vốn đăng ký so với tháng 04/2018. của Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 05/2018 đạt 5,2 tỷ đồng.

 Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là 221 lượt, giảm 20% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho 06 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, giảm 33% so với tháng 04/2018. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 01 doanh nghiệp.

Tính đến ngày 30/04/2018, toàn tỉnh có 7.493 doanh nghiệp và 1014 chi nhánh, văn phòng đại diện với số vốn đăng ký là 48.466 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) là 336 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.161 tỷ USD.

Chia theo địa bàn: thành phố Bắc Giang có số doanh nghiệp nhiều nhất 2.621 doanh nghiệp, chiếm 35 % tổng số doanh nghiệp của tỉnh;

Tiếp đến lần lượt là các huyện:

Việt Yên có 1163 doanh nghiệp, chiếm 15,5 %

Lạng Giang có 766 doanh nghiệp chiếm 10,2 %

Hiệp Hoà có 592 doanh nghiệp, chiếm 7,9 %

Lục Nam có 561 doanh nghiệp, chiếm 7,5 %

Yên Dũng có 521 doanh nghiệp, chiếm 6,9 %

Tân Yên có 403 doanh nghiệp, chiếm 5,4 %

Lục Ngạn có 335 doanh nghiệp, chiếm 4,5 %

Sơn Động có 285 doanh nghiệp, chiếm 3,8 %.

Và ít nhất là huyện Yên Thế có 246 doanh nghiệp, chiếm 3,3 %.