DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30381217
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2857
  • Trong tuần: 10522
  • Trong tháng: 638598
  • Trong năm: 2912550
Trang chủ

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 04/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ( 08:11 | 03/05/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 04/201trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong tháng 04/2018, trên địa bàn tỉnh có 157 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.236 tỷ đồng, tăng 320% về số doanh nghiệp và tăng 285% về số vốn đăng ký so với tháng 03/2018. của Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 04/2018 đạt 9,4 tỷ đồng.

 Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là 272 lượt, tăng 157% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho 08 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, tăng 33% so với tháng 03/2018. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 12 doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31/03/2018, toàn tỉnh có 7.394 doanh nghiệp và 999 chi nhánh, văn phòng đại diện với số vốn đăng ký là 47.849 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) là 332 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.160 tỷ USD.

Chia theo địa bàn: thành phố Bắc Giang có số doanh nghiệp nhiều nhất 2.590 doanh nghiệp, chiếm 35% tổng số doanh nghiệp của tỉnh;

Tiếp đến lần lượt là các huyện:

Việt Yên có 1141 doanh nghiệp, chiếm 15,4 %

Lạng Giang có 762 doanh nghiệp chiếm 10,3 %

Hiệp Hoà có 581 doanh nghiệp, chiếm 7,9 %

Lục Nam có 556 doanh nghiệp, chiếm 7,5 %

Yên Dũng có 510 doanh nghiệp, chiếm 6,9 %

Tân Yên có 401 doanh nghiệp, chiếm 5,4 %

Lục Ngạn có 331 doanh nghiệp, chiếm 4,5 %

Sơn Động có 279 doanh nghiệp, chiếm 3,8 %.

Và ít nhất là huyện Yên Thế có 243 doanh nghiệp, chiếm 3,3 %