DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30393910
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 252
  • Trong tuần: 4218
  • Trong tháng: 651291
  • Trong năm: 2925243
Trang chủ

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 06/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ( 11:12 | 06/07/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 06/2018trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong tháng 06/2018, trên địa bàn tỉnh có 134doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 803tỷ đồng, tăng  11% về số doanh nghiệp và tăng 48% về số vốn đăng ký so với tháng 05/2018. của Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 05/2018 đạt 6,4tỷ đồng.

 Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là 230 lượt, tăng 4% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho 04 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, giảm 33% so với tháng 05/2018. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 16doanh nghiệp.

Tính đến ngày 31/5/2018, toàn tỉnh có 7.617doanh nghiệp và 1020chi nhánh, văn phòng đại diện với số vốn đăng ký là 49.269tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) là 340doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.169tỷ USD.

Chia theo địa bàn: thành phố Bắc Giang có số doanh nghiệp nhiều nhất 2.659 doanh nghiệp, chiếm 34,9% tổng số doanh nghiệp của tỉnh;

Tiếp đến lần lượt là các huyện:

Việt Yên có 1183 doanh nghiệp, chiếm 15,5 %

Lạng Giang có 781 doanh nghiệp chiếm 10,3 %

Hiệp Hoà có 600 doanh nghiệp, chiếm 7,9 %

Lục Nam có 572 doanh nghiệp, chiếm 7,5 %

Yên Dũng có 530 doanh nghiệp, chiếm 7 %

Tân Yên có 408 doanh nghiệp, chiếm 5,4 %

Lục Ngạn có 343 doanh nghiệp, chiếm 4,5 %

Sơn Động có 292 doanh nghiệp, chiếm 3,8 %.

Và ít nhất là huyện Yên Thế có 249 doanh nghiệp, chiếm 3,3 %.