DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30393966
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 308
  • Trong tuần: 4274
  • Trong tháng: 651347
  • Trong năm: 2925299
Trang chủ

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 07/2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ( 13:58 | 01/08/2018 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 07/2018trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong tháng 07/2018, trên địa bàn tỉnh có 148 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.045 tỷ đồng, tăng 10% về số doanh nghiệp và tăng 30% về số vốn đăng ký so với tháng 06/2018. của Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 07/2018 đạt 9,8tỷ đồng.

 Số doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký thay đổi là 290 lượt, tăng 26% so với tháng trước tập trung vào các nội dung cơ bản như thay đổi vốn điều lệ, thành viên góp vốn và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động cho 07 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, tăng75% so với tháng 06/2018. Số lượng doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 18doanh nghiệp.

Tính đến ngày 30/6/2018, toàn tỉnh có 7.721doanh nghiệp và 1057chi nhánh, văn phòng đại diện với số vốn đăng ký là 50.315tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) là 345doanh nghiệp với số vốn đăng ký 3.171tỷ USD.

Chia theo địa bàn: thành phố Bắc Giang có số doanh nghiệp nhiều nhất 2.683 doanh nghiệp, chiếm 34,7 % tổng số doanh nghiệp của tỉnh;

Tiếp đến lần lượt là các huyện:

Việt Yên có 1202 doanh nghiệp, chiếm 15,6 %

Lạng Giang có 788 doanh nghiệp chiếm 10,2 %

Hiệp Hoà có 612 doanh nghiệp, chiếm 7,9 %

Lục Nam có 579 doanh nghiệp, chiếm 7,5 %

Yên Dũng có 549 doanh nghiệp, chiếm 7,1 %

Tân Yên có 411 doanh nghiệp, chiếm 5,3 %

Lục Ngạn có 347 doanh nghiệp, chiếm 4,5 %

Sơn Động có 296 doanh nghiệp, chiếm 3,8 %.

Và ít nhất là huyện Yên Thế có 253 doanh nghiệp, chiếm 3,3 %.