DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29913005
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2317
  • Trong tuần: 9113
  • Trong tháng: 170386
  • Trong năm: 2444338
Trang chủ

Danh mục các mẫu giấy tờ sử dụng trong Đăng ký doanh nghiệp ( 07:42 | 19/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

DANH MỤC CÁC MẪU GIẤY TỜ

 SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(ban hành kèm theo Thông tư số 14 /2010/TT-BKH ngày 04/ 6 /2010
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

STT

Mẫu giấy tờ

Ký hiệu

(1)

(2)

(3)

I

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

 

1

- Doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục I-1

2

- Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục I-2

3

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục I-3

4

- Công ty cổ phần

Phụ lục I-4

5

- Công ty hợp danh

Phụ lục I-5

II

Các mẫu Danh sách

 

6

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục II-1

7

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Phụ lục II-2

8

- Danh sách thành viên công ty hợp danh

Phụ lục II-3

9

- Danh sách người đại diện theo ủy quyền

Phụ lục II-4

III

Thông báo của doanh nghiệp

 

10

- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục III-1

11

- Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài

Phụ lục III-2

12

- Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục III-3

13

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phụ lục III-4

14

- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

Phụ lục III-5

15

-Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục III-6

16

-Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục III-7

17

-Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Phụ lục III-8

18

-Thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục III-9

19

-Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

Phụ lục III-10

20

- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin

Phụ lục III-11

21

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp

Phụ lục III-12

22

- Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Phụ lục III-13

IV

Các mẫu Giấy chứng nhận

 

23

- Doanh nghiệp tư nhân

Phụ lục IV-1

24

- Công ty TNHH một thành viên

Phụ lục IV-2

25

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Phụ lục IV-3

26

- Công ty cổ phần

Phụ lục IV-4

27

- Công ty hợp danh

Phụ lục IV-5

28

- Chi nhánh, văn phòng đại diện

Phụ lục IV-7

V

Thông báo của Cơ quan Đăng ký kinh doanh

 

29

- Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-1

30

- Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục V-2

31

- Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về tình hình kinh doanh

Phụ lục V-3

32

- Thông báo về việc kiểm tra thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Phụ lục V-4

33

- Thông báo yêu cầu doanh nghiệp đăng ký mã số thuế

Phụ lục V-5

34

-Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Phụ lục V-6

35

-Thông báo về việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp

Phụ lục V-7

36

-Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể

Phụ lục V-8

VI

Các mẫu khác

 

37

- Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VI-1

38

- Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phụ lục VI-2

39

- Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của CN, VPĐD

Phụ lục VI-3

40

- Giấy xác nhận nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Phụ lục VI-4

41

- Giấy đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phụ lục VI-5

42

- Giấy biên nhận

Phụ lục VI-6

VII

Phụ lục khác

 

43

- Bảng chữ cái sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp

Phụ lục VII-1

44

- Hướng dẫn về (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấy

Phụ lục VII-3

 

 

Các tin khác