DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29995335
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 543
  • Trong tuần: 5081
  • Trong tháng: 252716
  • Trong năm: 2526668
Trang chủ

Đến năm 2020, tỉnh Bắc Giang hình thành 56 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.182,32 ha ( 07:54 | 19/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 31/12/2009, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

 

 

Theo quyết định, quan điểm phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh dựa trên cơ sở phát triển của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương, sử dụng đất hiệu quả, tạo điều kiện thúc đẩy, phát triển công nghiệp nói riêng và kinh tế-xã hội nói chung trên địa bàn tỉnh. Việc phát triển các cụm công nghiệp phải gắn với không gian công nghiệp cả nước, vùng trung du và miền núi phía Bắc, gắn với các tuyến hành lang kinh tế và vùng trọng điểm kinh tế phía Bắc, nhằm tranh thhủ các mối liên kết và tạo điều kiện. Phát triển các cụm công nghiệp phải đảm bảo an ninh, quốc phòng gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển công nghiệp hợp lý…trên cơ sở khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên, lao động và hạ tầng cơ sở của địa phương.
Các giai đoạn chủ yếu phát triển các cụm công nghiệp là: Đến hết 2010, thành lập mới một số cụm công nghiệp đã có doanh nghiệp đăng ký đầu tư kinh doanh hạ tầng với diện tích tăng thêm khoảng 90 ha; Giai đoạn 2011-2015, mở rộng một số cụm công nghiệp có điều kiện phát triển thuận lợi và thành lập mới có chọn lọc một số cụm công nghiệp với diện tích tăng thêm khoảng 300 ha, nâng tổng diện tích các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh lên khoảng 900 ha; Giai đoạn 2016-2020, mở rộng có chọn lọc một số cụm công nghiệp, nâng tổng diện tích các cụm công nghiệp lên khoảng 1.200 ha. Dự kiến đến 2020, trên địa bàn tỉnh sẽ hình thành 56 cụm công nghiệp.
Về vốn đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp: Dự kiến ngân sách đầu tư để xây dựng  các cụm công nghiệp đến 2020 là khoảng 2.528 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước sẽ chi 10%, vốn tín dụng 38% và vốn huy động từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư chiếm tỷ lệ 52%.
Để  đảm bảo thực hiện tốt quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu: Đối với các cụm công nghiệp đã hình thành cần thực hiện việc chuyển đổi theo đúng quy định của Quy chế quản lý cụm công nghiệp và các quy định hiện hành của Nhà nước; Tập trung thu hút đầu tư để lấp đầy các cụm công nghiệp, thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình hình triển khai thực tế, đề xuất các phương án xử lý đối với các cụm công nghiệp… Đối với các cụm công nghiệp dự kiến thành lập mới, phải lập báo cáo đầu tư thành lập với các nội dung chủ yếu như: sự cần thiết phải thành lập cụm công nghiệp; nhu cầu và điều kiện thực tế; hiện trạng sử dụng đất và định hướng các ngành, nghề; dự kiến phương án, khả năng đấu nối; phương án giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư; dự kiến hiệu quả về kinh tế-xã hội…
UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương công bố, tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai thực hiện nội dung của Quy hoạch, thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách, quy định liên quan đến phát triển các cụm công nghiệp. Sở Kế hoạch- Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các ngành liên quan xây dựng và cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp trong kế hoạch hàng năm, dài hạn. UBND các huyện chỉ đạo Phòng Công thương (Kinh tế) trong việc thực hiện chức năng là cơ quan đầu mối giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về cụm công nghiệp; Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc, UBND cấp xã, phường, thị trấn hỗ trợ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư…/.