DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30153046
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 890
  • Trong tuần: 4556
  • Trong tháng: 410427
  • Trong năm: 2684379
Trang chủ

Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 ( 08:05 | 19/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

                          Kính gửi:  - Các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh;
                                            - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố;
                                           - Cục Thuế tỉnh; Ngân hàng NN chi nhánh tỉnh Bắc Giang; 
                                   Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bắc Giang.

          Thực hiện Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; Khung hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 kèm theo Công văn số 4227/BKH-TH ngày 23/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.
         Để kịp thời tổng hợp báo cáo Kế hoạch năm 2011 của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư không tổ chức Hội nghị để triển khai hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2011; xin gửi đến Quý cơ quan Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011(Bao gồm Hướng dẫn và các phụ lục mẫu biểu báo cáo kèm theo).
         Đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị căn cứ vào Chỉ thị số 854/CT-TTg ngày 11/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2011; các tài liệu hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và tình hình cụ thể của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và của các đơn vị, khẩn trương xây dựng kế hoạch năm 2011 của sở, ngành, địa phương, đơn vị mình và gửi bản báo cáo kế hoạch năm 2011 bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 15/7/2010, để kịp tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.
        (Xin gửi kèm file theo địa chỉ email: phong_ktn_skhdt@bacgiang.gov.vn;phong_vx_skhdt@bacgiang.gov.vnphong_thqh_skhdt@bacgiang.gov.vn).
Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư