DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30396935
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3277
  • Trong tuần: 7243
  • Trong tháng: 654316
  • Trong năm: 2928268
Trang chủ

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 ( 08:14 | 19/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Thực hiện Chỉ thị 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Công văn 406/BKH-TH ngày 24/6/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành xây dựng Khung hướng dẫn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 

Chi thi 922.2011.TTg

Cv trien khai KH HD XD KH 2012

Khung HD xay dung ke hoach nam 2012

Khoi huyen, thanh pho

Linh vuc van hoa, xa hoi

Linh vuc  kinh te, moi truong

 

Nguồn:Sở Kế hoạch và Đầu tư