DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29236535
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 5033
  • Trong tuần: 18089
  • Trong tháng: 808143
  • Trong năm: 1767868
Trang chủ

Báo cáo tóm tắt tình hình KT-XH, dự toán NSNN và sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2009, kế hoạch đầu tư XDCB, dự toán NSNN và giải pháp chủ yếu phát triển KTXH năm 2010 ( 10:54 | 19/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Năm 2009 cùng với cả nước, kinh tế - xã hội của tỉnh gặp nhiều khó khăn do khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới đã tác động trực tiếp đến các lĩnh vực sản xuất công nghiệp-TTCN, thu hút đầu tư, đời sống, lao động và việc làm... Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh; kịp thời đề ra những giải pháp tích cực nhằm ngăn chặn đà suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp; triển khai thực hiện quyết liệt chính sách kích cầu, chính sách an sinh xã hội của Chính phủ…cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, nhân dân và lực lượng vũ trang trong tỉnh, nên kinh tế - xã hội của tỉnh đã vượt qua thời điểm khó khăn nhất; tốc độ tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 6,9%, trong đó nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,7%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,8%, dịch vụ tăng 9,1%; các lĩnh vực giáo dục- đào tạo, văn hoá - xã hội, y tế có tiến bộ; đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cụ thể như sau