DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29701530
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 80
  • Trong tuần: 13375
  • Trong tháng: 424928
  • Trong năm: 2232863
Trang chủ

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và công tác kế hoạch năm 2009 ( 10:58 | 19/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Năm 2009 mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực, kinh tế thoát khỏi suy giảm và hồi phục tốc độ tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 6,7% (cao hơn tốc độ tăng trưởng của cả nước, ước đạt 5,2%), trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,4%, dịch vụ tăng 9,1%. Thu ngân sách nội địa ước đạt 1.010 tỷ đồng, bằng 131,2% dự toán Trung ương giao và bằng 112,2% dự toán tỉnh giao, tăng 7,3% so năm 2008. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nước đạt 2.987 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch và tăng 14,1% so năm 2008; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, sản lượng lương thực và tổng đàn gia súc, gia cầm tăng hơn trước, góp phần quan trọng vào ổn định xã hội. Hoạt động thương mại, dịch vụ và kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và dịch vụ năm 2009 ước đạt 5.587 tỷ đồng, tăng 17,8% so với năm 2008; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 200,4 triệu USD, tăng 19,2% so năm 2008, bằng 117,9% kế hoạch. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến tích cực, giáo dục – đào tạo tiếp tục phát triển; cơ sở vật chất y tế, giáo dục được tăng cường đầu tư; an sinh xã hội được bảo đảm, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh được đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt và hiệu quả, trong đó hướng trọng tâm vào việc đề ra các giải pháp chủ động ngăn chặn xuy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, triển khai tích cực các chính sách kích cầu, chính sách an sinh xã hội của Chính phủ.