DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29701560
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 110
  • Trong tuần: 13405
  • Trong tháng: 424958
  • Trong năm: 2232893
Trang chủ

Một số kết quả quả nổi bật về kinh tế - xã hội Bắc Giang năm 2011 ( 14:43 | 19/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Năm 2011, mặc dù có rất nhiều khó khăn thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực.

Năm 2011, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong điều kiện khó khăn, cùng với sự nỗ lực rất cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh, nên phát triển kinh tế xã hội đã đạt được kết quả khá tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 10,5% cao hơn năm 2010; trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 18,2%; dịch vụ tăng 9,1%; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 4,2%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực: ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 36,7%; dịch vụ chiếm 31,9%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 31,4%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, đời sống nhân dân ổn định; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực như sau:

Một là, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, vẫn duy trì tăng trưởng khá, giá trị sản xuất năm 2011 ước đạt 5.335 tỷ đồng, bằng 108,6% kế hoạch, tăng 32,9% so với năm 2010.
Hai là, sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản năm 2011, được mùa toàn diện và đạt tốc độ tăng trưởng 4,2%, cao nhất trong vài năm gần đây. Tổng diện tích gieo trồng hàng năm ước đạt 176 nghìn ha, bằng 101,9% kế hoạch; sản lượng lương thực có hạt ước đạt 664.000 tấn, bằng 105,4% kế hoạch, tăng 3,3% so với năm 2010; chăn nuôi phát triển khá. Việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, ước đến hết năm 2011 cơ bản hoàn thành xong quy hoạch cho 110 xã và hoàn thành xây dựng đề án nông thôn mới cho 40 xã được chọn thực hiện trong giai đoạn 2011-2015.  
Ba là, thương mại, xuất, nhập khẩu tăng khá,tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ năm 2011 ước đạt 9.520 tỷ đồng, bằng 108,2% kế hoạch, tăng 29,6% so với năm 2010. Kim ngạch xuất khẩu của tỉnh ước đạt 760 triệu USD, bằng 181% kế hoạch, tăng 2,5 lần so với năm 2010. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 770 triệu USD, bằng 192,5% kế hoạch và tăng 152,7% so với năm 2010. Việc triển khai thực hiện các biện pháp kiềm chế lạm phát đạt được kết quả tích cực, mức độ tăng giá trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm chậm lại, chỉ số giá tháng 11 tăng 0,18% so với tháng trước, tăng 16,63% so với tháng 12/2010,tăng 18,89% so với cùng; uớc năm 2011, chỉ số giá tăng bình quân 18,2% so với năm 2010. 
Bốn là, thu ngân sách đảm bảo cân đối chi các nhu cầu cơ bản của tỉnh. Tổng thu ngân sách nội địa ước đạt 1.807 tỷ đồng, bằng 124% dự toán, và bằng 80% so với cùng kỳ. Chi ngân sách năm 2011 ước đạt 7.539 tỷ đồng, bằng 146,9% dự toán, tăng 24,2% so với năm 2010. 
Năm là, về đầu tư phát triển đạt kết quả khá,tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2011 ước đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch, tăng 23,7% so với năm 2010. Đã triển khai xây dựng danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức BT năm 2011 và kêu gọi được các nhà đầu tư đăng ký thực hiện 3 dự án: Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 295B, Dự án đường vành đai phía Đông Bắc và phía Tây thành phố Bắc Giang và dự án: “Xây dựng đường vành đai thị trấn Thắng huyện Hiệp Hoà”. Thu hút được 43 dự án đầu tư trong nước, vốn đăng ký 2.897 tỷ đồng và 9 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) vốn đăng ký 273,2 triệu USD. Có 462 doanh nghiệp, chi nhánh VP đại diện thành lập mới, vốn đăng ký 1.427 tỷ đồng. 

 Giá trị khối lượng thực hiện về đầu tư XDCB đến 31/12/2011 ước đạt 2.695 tỷ đồng, bằng 107,9% kế hoạch, giá trị giải ngân ước đạt 2.580 tỷ đồng, bằng 103,3% kế hoạch. 

Sáu là, chất lượng giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tiến bộ, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục giữ vững là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua 14 tỉnh miền núi phía Bắc. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp ở các cấp học tăng hơn năm học trước (THPT đạt 99,37%, bổ túc THPT đạt 99,63%). Kết quả kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2011, Bắc Giang tiếp tục giữ vững vị trí thứ 15/63 tỉnh về điểm trung bình 3 môn thi, có 3 trường THPT đứng trong tốp 200 trường có điểm trung bình 3 môn thi đại học/tổng số học sinh dự thi cao nhất toàn quốc.

Bảy là, công tác quản lý nhà nước về khoa học- công nghệ được trú trọng, UBND tỉnh đãban hành đề án Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh đến năm 2020; Quy định về chế độ khuyến khích các tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, các doanh nghiệp đạt giải thưởng chất lượng, các doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa được chứng nhận hợp chuẩn và kế hoạch xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tám là, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em đạt được kết quả khá tích cực. Ước đến hết năm 2011, có 224/230 xã  đạt Chuẩn Quốc gia về y tế, đạt 100% kế hoạch. Dân số trung bình toàn tỉnh 1,576 triệu người; mức giảm tỷ lệ sinh là 0,2‰; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,12%, giảm 0,016% so với năm 2010; có 138/230 xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

Chín là, lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, phát thanh và truyền hình được chú trọng, chất lượng từng bước được nâng cao; các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình tăng cường tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước. Đã tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tuyên truyền về nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; việc thực hiện nhiệm vụ kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; kịp thời phản ánh ý kiến và nguyện vọng của nhân dân về các vấn đề của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội.

Mười là, các chính sách về an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện đầy đủ các chính sách trợ giúp người có công, bảo trợ xã hội và hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm khi nhà nước thu hồi từ 50% diện tích đất nông nghiệp trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới ước đạt 16%, bằng 100% kế hoạch. Công tác đào tạo nghề tiếp tục được triển khai thực hiệncó hiệu quả, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 37%, trong đó đào tạo nghề đạt 23,6%. Số lao động được tạo việc làm mới trong năm ước đạt 25.000 lượt người, trong đó 4.500 người đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài./.

Phòng Tổng hợp – Quy hoạc