DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29995443
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 651
  • Trong tuần: 5189
  • Trong tháng: 252824
  • Trong năm: 2526776
Trang chủ

Dự án lớn, quan trọng, sử dụng nhiều đất, đầu tư vào các lĩnh vực có nhiều lợi thế kinh doanh phải thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án ( 07:42 | 20/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email
Field gắn: 

Ngày 10/6/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 211/2011/QĐ-UBND quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Quyết định quy định suất đầu tư tối thiểu, thời gian thực hiện dự án và ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất, mặt nước và không sử dụng vốn ngân sách nhà nước khi đầu tư vào tỉnh Bắc Giang. Quy định không áp dụng đối với các dự án đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp do Ban Quản lý các khu công nghiệp quản lý; các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BTO, BT, PPP.

Suất đầu tư tối thiểu áp dụng cho từng lĩnh vực đầu tư và địa bàn cụ thể, và được tính theo công thức: I = Ic x Kv. Trong đó, I là suất đầu tư tối thiểu/ha; Ic là suất đầu tư tối thiểu chung/ha; Kv là hệ số điều chỉnh theo vùng (Khu vực I: Kv = 1; Khu vực II: Kv = 0,8; Khu vực III: Kv = 0,7). Suất đầu tư tối thiểu chung đối với các dự án đầu tư vào địa bàn được quy định cụ thể tại Quyết định theo các lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

 

Các khu vực, địa bàn đầu tư được quy định như sau: Khu vực I (KV1) gồm thành phố Bắc Giang; Khu vực II (KV2) bao gồm các huyện: Lạng Giang, Lục Nam (trừ các xã quy định tại Khu vực III), Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên và Hiệp Hoà; Khu vực III (KV3) bao gồm các huyện: Yên Thế, Lục Ngạn, Sơn Động và các xã: Lục Sơn, Bình Sơn, Vô Tranh, Trường Sơn và Trường Giang của huyện Lục Nam.

Về thời gian thực hiện dự án được quy định cụ thể như sau: Đối với các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, các dự án có tổng mức đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên thời gian thực hiện không quá 50 năm; các dự án có tổng mức đầu tư dưới 300 tỷ đồng không quá 40 năm. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực dịch vụ, các dự án có tổng mức đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên thời gian thực hiện không quá 40 năm; các dự án có tổng mức đầu tư dưới 300 tỷ đồng không quá 35 năm. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, các dự án thuộc lĩnh vực trồng cây hàng năm thời gian thực hiện không quá 20 năm; các dự án thuộc lĩnh vực trồng cây lâu năm không quá 50 năm; các dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp khác không quá 25 năm. Trong một số trường hợp khác, thời gian thực hiện dự án đầu tư do Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.  

Đối với những dự án lớn, quan trọng, sử dụng nhiều đất, các dự án đầu tư vào các lĩnh vực có nhiều lợi thế kinh doanh như dịch vụ, nhà ở thương mại và các trường hợp cần thiết khác nhà đầu tư phải thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án. Mức ký quỹ đầu tư cho từng dự án bằng 5% tổng vốn đầu tư của dự án nhưng không dưới 200 triệu đồng và không quá mười (10) tỷ đồng/dự án. Trường hợp nhà đầu tư tiến hành triển khai dự án theo đúng tiến độ đã đăng ký, toàn bộ số tiền ký quỹ cùng tiền lãi tương ứng (lãi suất có kỳ hạn theo thời hạn cam kết trong Giấy chứng nhận đầu tư) sẽ được hoàn trả 50% sau khi nhà đầu tư khởi công xây dựng công trình của dự án và hoàn trả 50% còn lại sau khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trường hợp nhà đầu tư không triển khai dự án theo tiến độ ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư mà không có lý do chính đáng được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì thực hiện theo các điều khoản cam kết của nhà đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư khi ký quỹ đầu tư.

Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.