DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30381168
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2808
  • Trong tuần: 10473
  • Trong tháng: 638549
  • Trong năm: 2912501
Trang chủ

ưu đãi tiền thuê đất, thuê mặt nước ( 08:32 | 20/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

 Thực hiện việc miễn giảm tiền thuê đất theo Nghị định số: 142/2005/NĐ-CP, ngày 14/11/2005 của Chính phủ Về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp nhà đầu tư được Nhà nước cho thuê đất mà phải ứng trước tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào tiền thuê đất phải nộp (mức trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp). Trường hợp đến hết thời hạn thuê đất mà chưa trừ hết tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất thì được trừ vào thời hạn được gia hạn thuê đất tiếp theo.

        Miễn 100% tiền thuê đất trong các trường hợp sau:

-Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn

-Dự án sử dụng đất xây dựng nhà chung cư cho công nhân của các khu công nghiệp theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-Dự án sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao, khoa học - công nghệ.

        Miễn tiền thuê đất kể từ ngày xây dựng hoàn thành đưa dự án vào hoạt động:

- Ba(3) năm đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư; tại cơ sở sản xuất kinh doanh mới của tổ chức kinh tế thực hiện di dời theo quy hoạch, di dời do ô nhiễm môi trường.

- Bảy (7) năm đối với dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn ( Lục Ngạn, Yên Thế, Lục Nam, Hiệp Hoà); Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư.

- Mười một (11) năm đối với dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; dự án thuộc danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

- Mười lăm (15) năm đối với dự án thuộc dah mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.