DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28116878
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 922
  • Trong tuần: 8281
  • Trong tháng: 648211
  • Trong năm: 648211
Trang chủ

Từ ngày 15/01/2011, chính thức áp dụng chế độ báo cáo đối với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án FDI theo Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ( 07:46 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 30/11/2010, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg về việc ban hành về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng với doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

 Đối với doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Quyết định này sẽ thay thế Thông tư Liên bộ số 01/TTLB-TCTK-BKHĐT ngày 31 tháng 3 năm 1997 của Tổng cục Thống kê và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chế độ báo cáo thông kê đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2011.

Đối tượng doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải áp dụng chế độ báo cáo theo Quyết định này.

Các doanh nghiệp có vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 10% vốn điều lệ trở lên và dự án có vốn của nhà đầu tư nước ngoài chiếm từ 10% vốn đầu tư trở lên - Là đối tượng doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thuộc diện áp dụng chế độ báo cáo thống kê theo Quyết định này.

Nội dung báo cáo, kỳ báo cáo, đơn vị nhận báo cáo và thời hạn nhận báo cáo

Cụ thể, nội dung báo cáo, kỳ báo cáo, đơn vị nhận báo cáo được quy định cụ thể trong nội dung Quyết định. Theo đó doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải gửi báo cáo đến cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn các tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp và dự án đặt trụ sở chính.

Về thời hạn báo cáo, đối với báo cáo tháng doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải nộp báo cáo trước ngày 12 hàng tháng, báo cáo quý trước ngày 12 tháng cuối quý, báo cáo 6 tháng trước ngày 12/6 và ngày 12/12, báo cáo năm trước ngày 31/3.

Để hướng dẫn Quyết định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Thông tư hướng dẫn và đang xin ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan để ban hành các biểu mẫu báo cáo chi tiết

 Nguon Cuc dau tu nuoc ngoai