DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 28110320
  • Visitor Online: 1
  • Hôm nay: 488
  • Trong tuần: 1723
  • Trong tháng: 641653
  • Trong năm: 641653
Trang chủ

7 điều cần làm sau khi được cấp đăng ký kinh doanh ( 08:22 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

1. Ngành nghề kinh doanh
- Doanh nghiệp chỉ kinh doanh ngành nghề đã đăng ký kinh doanh.
- Đối với ngành, nghề kinh doanh phải có giấy phép kinh doanh, thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đó, kể từ khi được cấp giấy phép kinh doanh.
- Đối với ngành, nghề kinh doanh phải có điều kiện kinh doanh không cần giấy phép, thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đó, kể từ khi có đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định và thực hiện đúng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.
Khi nhận bản hướng dẫn này, kèm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu chưa rõ căn cứ pháp lý về điều kiện kinh doanh ngành nghề trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thì chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty đề nghị chuyên viên giải quyết hồ sơ hướng dẫn để đảm bảo thi hành đúng quy định của pháp luật.

2. Công bố nội dung đăng ký kinh doanh
Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải đăng báo địa phương hoặc báo hàng ngày của trung ương trong ba số liên tiếp về các nội dung chủ yếu theo quy định tại điều 21- luật doanh nghiệp.

3. Về quyền sở hữu hoặc sử dụng trụ sở chính của doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không có giá trị xác nhận quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp địa điểm trụ sở chính của doanh nghiệp.

4. Các nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Chủ doanh nghiệp hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

5. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
Khi có thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi theo quy định của pháp luật.

6. Lập sổ đăng ký thành viên
Ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các công ty có trách nhiệm lập sổ đăng ký thành viên (đối với công ty tnhh hai thành viên trở lên), sổ đăng ký cổ đông (đối với công ty cổ phần) theo quy định tại điều 28, điều 60 – luật doanh nghiệp và thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

7. Chế độ báo cáo tài chính

Trong thời hạn ba mươi ngày đối với doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh, chín mươi ngày đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, báo cáo tài chính hàng năm của doanh nghiệp phải được gửi đến cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định tại điều 118-luật doanh nghiệp.