DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29099648
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3185
  • Trong tuần: 30604
  • Trong tháng: 671256
  • Trong năm: 1630981
Trang chủ

Quy định mới về quản lý đầu tư xây dựng và đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ( 10:59 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

   Ngày 16/4, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng và thực hiện đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 

Theo đó, chủ đầu tư xây dựng công trình đối với dự án do Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư là đơn vị quản lý, sử dụng công trình khi đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư. Trường hợp chưa xác định được đơn vị quản lý, sử dụng công trình hoặc đơn vị quản lý, sử dụng công trình không đủ điều kiện làm chủ đầu tư thì người quyết định đầu tư giao cho đơn vị có điều kiện làm chủ đầu tư. Trường hợp không xác định được đơn vị để giao làm chủ đầu tư thì người quyết định đầu tư làm chủ đầu tư.
Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình trước khi phê duyệt. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tổ chức thẩm định đối với danh mục dự án chuẩn bị đầu tư, dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, trừ các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới và khu dân cư mới trên địa bàn tỉnh. Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện là đầu mối tổ chức thẩm định đối với danh mục dự án, dự án thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định. Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã là đầu mối tổ chức thẩm định đối với danh mục dự án, dự án thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND cấp xã quyết định. Thời gian thẩm định danh mục dự án chuẩn bị đầu tư không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan đầu mối thẩm định nhận đủ hồ sơ trình duyệt của chủ đầu tư. Thời gian thẩm định dự án được tính từ ngày đơn vị đầu mối tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ đến ngày có kết quả thẩm định trình người quyết định đầu tư phê duyệt: không quá 40 ngày đối với dự án nhóm A, không quá 30 ngày đối với dự án nhóm B, không quá 20 ngày đối với dự án nhóm C.
Về thực hiện đấu thầu, chủ đầu tư lập, trình duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ và căn cứ quyết định phê duyệt dự án đầu tư của người có thẩm quyền. Đối với gói thầu không áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, trong văn bản trình kế hoạch đấu thầu, chủ đầu tư phải nêu rõ lý do áp dụng hình thức lựa chọn khác trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Nghị định 85/2009/NĐ-CP. Đối với gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư phải bảo đảm việc chỉ định thầu hiệu quả hơn so với đấu thầu rộng rãi bằng cách lượng hóa tính hiệu quả các yếu tố về kinh tế - xã hội và các yếu tố khác. Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và cấp xã phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với dự án do mình quyết định đầu tư; trường hợp đã ủy quyền cho cấp dưới quyết định đầu tư thì người được ủy quyền phê duyệt kế hoạch đấu thầu.
Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND còn quy định cung cấp thông tin về đấu thầu đối với các dự án, gói thầu sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên. Theo đó, ngoài các thông tin đăng tải trên Báo Đấu thầu và báo địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tổng hợp, đăng tải trên Website của Sở các thông tin liên quan về đấu thầu trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Kế hoạch đấu thầu dự án, gói thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông báo mời sơ tuyển, mời thầu, mời nộp hồ sơ quan tâm, mời chào hàng; Kết quả đấu thầu, tên nhà trúng thầu các gói thầu đấu thầu rộng rãi; Danh mục các gói thầu bị hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả đấu thầu; Danh sách chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, bên mời thầu, nhà thầu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm pháp luật về đấu thầu…
Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về đầu tư xây dựng, đấu thầu, giám sát đầu tư và quy định này thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, phạt tiền hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật./.
                                                            
                                                                BBT (Nguồn: Quyết định 43/2010/QĐ-UBND)

Các tin khác