DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29099508
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 3045
  • Trong tuần: 30464
  • Trong tháng: 671116
  • Trong năm: 1630841
Trang chủ

Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu tháng 7 năm 2011 ( 13:33 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 

Thẩm định kế hoạch đấu thầu: Đã thẩm định 28 gói thầu, với giá trị là: 412,203 tỷ đồng, trong đó có 04 gói đấu thầu rộng rãi, 02 gói chào hàng cạnh tranh và 22 gói chỉ định thầu (Có phụ biểu số 2 kèm theo).
Nâng tổng số gói thầu đã thẩm định từ đầu năm là 261 gói thầu với giá trị là 3.122,444 tỷ đồng, trong đó có 23 gói đấu thầu rộng rãi, 07 gói chào hành cạnh tranh và 231 gói chỉ định thầu.
 + Trong tháng Giám đốc Sở thẩm định phê duyệt 26 gói thầu với giá trị 3,88 tỷ đồng. Nâng tổng số gói thầu đã phê duyệt từ đầu năm là 101 gói thầu với giá trị 9,443 tỷ đồng
Danh muc gói thầu do Giám đốc phê duyệt KHĐT
Danh mục gói thầu do Chủ tịch phê duyệt KHĐT

                                                                                                                   Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác