DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29697241
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2702
  • Trong tuần: 9086
  • Trong tháng: 420639
  • Trong năm: 2228574
Trang chủ

Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu tháng 8 năm 2012 ( 15:22 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

+ Thẩm định kế hoạch đấu thầu: Đã thẩm định 35 gói thầu, với giá trị là: 151,1 tỷ đồng, trong đó có 03 gói đấu thầu rộng rãi, 26 gói chỉ định thầu, 06 gói chào hàng cạnh tranh (Có phụ biểu số 3 kèm theo).

Nâng tổng số gói thầu đã thẩm định từ đầu năm lên 228 gói thầu với giá trị 1.995,1 tỷ đồng, trong đó có 52 gói đấu thầu rộng rãi, 172 gói chỉ định thầu, 22 gói chào hàng cạnh tranh, 06 gói tự thực hiện, 01 gói thực hiện lựa chọn nhà thầu theo nhà tài trợ, 1 gói lựa chọn trên cơ sở năng lực tư vấn và 09 gói đấu thầu hạn chế áp dụng đối với gói thầu lựa chọn tư vấn cá nhân.

 + Trong tháng Giám đốc Sở thẩm định kế hoạch đấu thầu của 15 gói chỉ định thầu với giá trị 1,26 tỷ đồng (có phụ biểu số 6 kèm theo)

Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch đầu thầu của 40 gói thầu với giá trị 24,19 tỷ đồng

Danh mục gói thầu thâm định KHĐT tháng 8 năm 2012
 Danh mục gói thầu do Giám đốc Sở phê duyệt KHĐT

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Các tin khác