DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29697332
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2793
  • Trong tuần: 9177
  • Trong tháng: 420730
  • Trong năm: 2228665
Trang chủ

Công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu tháng 9 năm 2012 ( 15:32 | 21/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

 Công tác đấu thầu trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt:

 Thẩm định kế hoạch đấu thầu: Đã thẩm định 15 gói thầu, với giá trị là: 12,44 tỷ đồng, trong đó có 01 gói đấu thầu rộng rãi, 13 gói chỉ định thầu (Có phụ biểu số 3 kèm theo).

Nâng tổng số gói thầu đã thẩm định từ đầu năm lên 278 gói thầu với giá trị 2.007,54 tỷ đồng, trong đó có 53 gói đấu thầu rộng rãi, 185 gói chỉ định thầu, 22 gói chào hàng cạnh tranh, 06 gói tự thực hiện, 01 gói thực hiện lựa chọn nhà thầu theo nhà tài trợ, 1 gói lựa chọn trên cơ sở năng lực tư vấn và 09 gói đấu thầu hạn chế áp dụng đối với gói thầu lựa chọn tư vấn cá nhân.

Công tác thẩm định  hoạch đấu thầu trình Giám đốc Sở phê duyệt:

Trong tháng đã thẩm định kế hoạch đấu thầu của 06 gói chỉ định thầu với giá trị 2,05 tỷ đồng(có phụ biểu số 6 kèm theo)

Tính từ đầu năm đã thẩm định kế hoạch đầu thầu của 46 gói thầu với giá trị 26,24 tỷ đồng

      Danh mục gói thầu thầm định KHĐT tháng 9 năm 2012
     Danh mục gói thầu do Giám đốc Sở phê duyệt KHĐT tháng 9 năm 2012.

                                           Nguồn: Phòng TĐ&GSĐT-Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác