DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30265003
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 1443
  • Trong tuần: 14792
  • Trong tháng: 522384
  • Trong năm: 2796336
Trang chủ

Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. ( 16:20 | 23/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Xuất phát từ tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đồng thời phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, của khu vực nhất là khi Việt Nam đã ra nhập WTO, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bắc Giang đã thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

 

A/ MỤC TIÊU CHUNG:
- Tăng giá trị gia tăng của ngành thương mại trong GDP của tỉnh;
- Thu hút lao động xã hội, tạo việc làm mới;
- Kết nối sản xuất và tiêu dùng; định hướng sản xuất theo nhu cầu thị trường;
- Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh.
B/ MỤC TIÊU CỤ THỂ:
1. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ xã hội:
Giai đoạn 2006 – 2010: tăng bình quân 18,5%/năm.
Giai đoạn 2011- 2020: tăng bình quân 13%/năm.
2.Về kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu:
Giai đoạn 2006-2010:
- Về kim ngạch xuất khẩu: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân của tỉnh đạt 16,9%/năm. Đến năm 2010, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 125 - 130 triệu USD.
   - Về cơ cấu hàng xuất khẩu:
       +Hàng nông sản thực phẩm chiếm 30%.
       +Hàng thủ công mỹ nghệ chiếm 5%.
       +Hàng công nghiệp chiếm 65%.
       +Giảm tỷ trọng xuất khẩu hàng thô từ mức 20% hiện nay xuống còn 15%.
       + Tăng tỷ trọng hàng tinh chế từ mức 35% hiện nay lên mức 40%.
      +Giảm hàng sơ chế xuống mức 45%, hàng gia công xuống mức 30%.
Giai đoạn 2011-2020:
 -Về kim ngạch xuất khẩu:Phấn đấu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2011-2020 là 15%/năm. Tỉ trọng hàng hóa xuất khẩu của địa phương chiếm 80-85% tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh.
 - Về cơ cấu hàng xuất khẩu của tỉnh đến 2020:
     + Hàng nông sản thực phẩm chiếm 20%.
     + Hàng thủ công mỹ nghệ chiếm 3%.
     + Hàng công nghiệp chế biến chiếm 77%.
Về thị trường xuất khẩu: trong bối cảnh hội nhập kinh tế thương mại khu vực và thế giới, phương châm chung là tiếp tục thực hiện chủ trương đa dạng hoá, đa phương hoá các quan hệ thị trường; bên cạnh việc giữ vững và mở rộng thị trường truyền thống như: Trung Quốc, Mỹ, EU, Đông Âu, ASEAN… còn mở rộng sang các thị trường châu Mỹ (đặc biệt là các nước Mỹ La Tinh), châu Phi (Nam Phi, Ai Cập), châu Đại Dương (Úc).
C/ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TỈNH BẮC GIANG.
1. Định hướng phát triển các hệ thống thị trường hàng hoá
* Định hướng phát triển thương mại trên thị trường hàng tiêu dùng:
Các sản phẩm được sản xuất tại tỉnh sẽ được phân phối trực tiếp đến người tiêu dùng tại khu vực thành thị, nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thông qua mạng phân phối hoặc đại lý riêng. Các hàng hoá tiêu dùng đến từ tỉnh ngoài, (kể cả nhập khẩu) sẽ được phân phối thông qua các doanh nghiệp thương mại tại địa bàn.
* Định hướng phát triển thương mại trên thị trường hàng vật tư sản xuất:
Các sản phẩm do các doanh nghiệp trong tỉnh sản xuất sẽ được phân phối trực tiếp đến các cơ sở sản xuất hay các hộ tư nhân hoặc được cung ứng thông qua các doanh nghiệp kinh doanh thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế.
     Đối với các loại vật tư phục vụ sản xuất được khai thác từ thị trường ngoài tỉnh, (kể cả nhập khẩu) chủ yếu sẽ được phân phối thông qua hệ thống các doanh nghiệp thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế.
* Định hướng phát triển thương mại trên thị trường hàng nông sản, thực phẩm:
- Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật và điều kiện kinh tế để sản phẩm từ người sản xuất qua hệ thống chợ hoặc hộ kinh doanh, HTX thương mại, doanh nghiệp thương mại mua trực tiếp tại hộ sản xuất đưa đi tiêu thụ ở các vùng trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu.
- Chú trọng đến việc hình thành các đầu mối, các cơ sở chế biến hay các điểm phân phối, tiêu thụ trên thị trường Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để phát triển kênh tiêu thụ hàng nông sản giữa Bắc Giang – Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh.   
2. Định hướng phân bố các loại hình thương mại theo không gian thị trường:
* Định hướng phát triển hệ thống thị trường đô thị:
Hệ thống thị trường đô thị bao gồm chùm đô thị trung tâm, hệ thống đô thị phía Đông và hệ thống đô thị phía Tây thành phố Bắc Giang với các công ty chuyên doanh lớn tập trung bán buôn, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ khu vực và chợ đầu mối. Trong đó, chùm đô thị trung tâm được hình thành và phát triển dọc theo quốc lộ 1A cũ đoạn từ thị trấn Nếnh (Việt Yên) đến thị trấn Kép (Lạng Giang), dọc theo quốc lộ 31 từ thành phố bắc Giang đến thị trấn Đồi Ngô (Lục Nam). Đây là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh gồm thành phố Bắc Giang và các khu, cụm công nghiệp trọng tâm của tỉnh.
* Định hướng phát triển hệ thống thị trường nông thôn:
Phát triển đa dạng các loại hình thương mại trên địa bàn nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu tiêu dùng, vật tư phục vụ sản xuất cho nhân dân, đồng thời mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Từng bước xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sản xuất hàng hoá, hình thành và củng cố các vùng sản xuất chuyên canh.
Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ thương mại bám sát việc sản xuất hàng hoá ở các vùng sản xuất chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, chế biến, các làng nghề truyền thống... Tại các cụm kinh tế thương mại dịch vụ trên địa bàn các huyện phát triển các cơ sở thu mua, phân loại, sơ chế, đóng gói, thu gom hàng hoá từ các hộ sản xuất cung cấp cho các nhà máy chế biến hoặc các doanh nghiệp lớn.
* Định hướng phát triển thị trường nông thôn miền núi:
Hình thành các cụm kinh tế - thương mại - dịch vụ gắn với các huyện lỵ, trung tâm cụm xã với nhiều chủ thể kinh doanh.
Phát triển thị trường nông thôn miền núi gắn với việc tổ chức tốt hệ thống chợ cụm xã và các cụm thương mại - dịch vụ tại các trung tâm dân cư, vừa đảm bảo kinh doanh và phục vụ hàng chính sách, vừa kết hợp hoạt động thương mại với giao lưu văn hóa của đồng bào dân tộc.
Tổ chức thị trường có sự kết hợp chặt chẽ với chính sách bảo trợ, bảo hiểm sản xuất nông nghiệp để tạo điều kiện phát triển các vùng sản xuất chuyên canh, phát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại.
3. Định hướng phát triển các hình thức kinh doanh thương mại
- Phát triển các doanh nghiệp thương mại bán lẻ của các thành phần kinh tế theo những hình thái và qui mô thích hợp với từng loại thị trường, khuyến khích các loại hình kinh doanh hiện đại như đại siêu thị, các chuỗi siêu thị vừa và nhỏ; các trung tâm mua sắm (gồm các doanh nghiệp bán lẻ và dịch vụ phụ thuộc vào nhau); các trung tâm thương mại; chợ tổng hợp, chợ chuyên canh; chi nhánh bán lẻ của nhà sản xuất; mạng lưới bán hàng lưu động...
- Phát triển các doanh nghiệp thương mại bán buôn của các thành phần kinh tế theo các hình thái như: các loại công ty bán buôn, trung tâm bán buôn, HTX thu mua bán buôn và các đại lý uỷ quyền, doanh nghiệp nhượng quyền.
4. Định hướng phát triển các hệ thống phân phối hàng hoá hiện đại và truyền thống
 Theo “Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị của tỉnh Bắc Giang đến 2010 định hướng 2020” đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 88/2005/QĐ-UB ngày 29 tháng 11 năm 2005.
5. Định hướng phát triển các thành phần kinh doanh thương mại
*Thương mại Nhà nước: cổ phần hoá 100% doanh nghiệp thương mại Nhà nước địa phương;
* Thương mại tập thể: khuyến khích phát triển các loại hình hợp tác xã thương mại; đặc biệt là các HTX cung - tiêu hay HTX thương mại - dịch vụ và hệ thống thu mua của những người buôn chuyến. Trong đó, các HTX thương mại - dịch vụ là nền móng để phát triển thương mại lớn trên thị trường.
* Thương mại tư nhân: tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần phát triển mạnh hoạt động thương mại tại các trung tâm, các trọng điểm thương mại.
* Thương mại hộ cá thể: tạo điều kiện thuận lợi để các hộ cá thể phát triển thương mại ổn định tại các khu phố, các chợ trung tâm. đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nhằm phục vụ bán lẻ hàng tiêu dùng, tư liệu sản xuất và thu mua nông sản cho nông dân. Thúc đẩy quá trình liên kết các hộ các thể để hình thành các liên minh mua bán hàng hoá, nâng cao sức cạnh tranh ở từng thị trường.
*Về Hiệp hội ngành hàng: khuyến khích hình thành các Hiệp hội ngành hàng để thực hiện tốt vai trò là người hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, nguồn nguyên liệu, liên kết các doanh nghiệp với nhau; là đại diện của các doanh nghiệp để phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của thương nhân với Chính phủ.
6. Định hướng phát triển dịch vụ thương mại
Xem xét, lựa chọn các ngành dịch vụ cần ưu tiên phát triển theo hướng kết hợp tốt nhất mọi cơ hội phát triển cả từ bên trong và bên ngoài; huy động và phân bổ các nguồn lực cho các ngành dịch vụ một cách hợp lý; quản lý các ngành dịch vụ thương mại thông qua hệ thống các chính sách, quy định của Nhà nước. 
7. Định hướng thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển các loại hình thương mại
Có cơ chế hỗ trợ, thu hút vốn đầu tư của mọi thành phần kinh tế, dưới nhiều hình thức khác nhau; khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của ngành thương mại; quản lý tốt phần vốn của Nhà nước ở các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá; sử dụng có hiệu quả nhất vốn đầu tư của Nhà nước đối với các công trình thương mại, trên cơ sở ưu tiên đầu tư các chợ đầu mối, chợ loại 1 và các chợ ở vùng sâu vùng xa.
D/ NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ ( tỷ đồng )
Chỉ tiêu
Giai đoạn
2006-2010
Giai đoạn
2011- 2015
Giai đoạn
2016-2020
Giai đoạn
2006- 2020
1- Hệ số ICOR
3
3,5
3,5
3,4
2- GDP thương mại tăng thêm
264,59
499,94
870,09
1634,62
3- Tổng đầu tư thương mại
793,77
1.749,79
3.045,315
5.588,875
 
    (Theo Qui hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020)