DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 30169847
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 981
  • Trong tuần: 21357
  • Trong tháng: 427228
  • Trong năm: 2701180
Trang chủ

Phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang phấn đấu làm tốt chức năng tham mưu tổng hợp, góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương ( 08:18 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngay sau khi nước ta giành được chính quyền dân chủ nhân dân, ngày 31/12/1945, Bác Hồ đã ký Sắc lệnh số 78/SL, ngày 31/12/1945 thành lập Uỷ ban Nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết, tiền thân của Uỷ ban kế hoạch Nhà nước trước đây và của ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày nay. Đi suốt quá trình kháng chiến kiến quốc và xây dựng xã hội chủ nghĩa, ngành Kế hoạch và Đầu tư đã không ngừng trưởng thành và gắn bó chặt chẽ với quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. 

 

Trải qua 65 năm, xây dựng và trưởng thành, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã không ngừng đổi mới về nội dung và phương pháp xây dựng Kế hoạch, đổi mới về tư duy quản lý và công tác tham mưu đề xuất các biện pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch. Từng bước nâng cao chất lượng xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm và hàng năm. Đặc biệt từ khi tái lập tỉnh đến nay, Ngành đã tích cực tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có kết quả Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh các giai đoạn (1997 - 2010) và giai đoạn (2010 - 2020) cùng với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm; đồng thời làm tốt việc phối hợp với các cấp, các ngành nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư và tích cực huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đến nay nhiều công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng góp phần tăng cường kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tăng thêm năng lực sản xuất. Kết quả đã đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong tỉnh.
Trong 10 năm (2001-2010), tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm của tỉnh đạt 8,7%, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng 19%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,8% và dịch vụ tăng 8,6%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng tăng từ 14,7% năm 2000 lên 33,5% năm 2010; dịch vụ chiếm 34%; nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 49,9% xuống còn 32,5% vào năm 2010. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá - xã hội ngày càng đạt nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, đời sống nhân dân ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc được cải thiện rõ rệt; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.
Với những thành tích và kết quả đã đạt được, năm 2005 Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và năm 2010 tiếp tục được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.
  Trước những cơ hội và thách thức trong tình hình mới, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, ngành Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang xác định tiếp tục đổi mới tư duy, tham mưu tổng hợp kinh tế - xã hội, xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng các cơ chế quản lý và chính sách phát triển. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch hoá, khả năng dự báo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tích cực xúc tiến, thu hút đầu tư, khơi dậy mọi nguồn vốn đầu tư cho phát triển, thúc đẩy khả năng sáng tạo của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cho sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Tuy nhiên kinh tế tăng trưởng nhưng chưa bền vững; sức cạnh tranh của nền kinh tế và các sản phẩm còn hạn chế; cơ sở hạ tầng còn yếuchất lượng nguồn nhân lực thấp; hiệu quả đầu tư thấp. Tình trạng ô nhiễm môi trường và một số vấn đề xã hội bức xúc chậm được giải quyết; thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu toàn cầu đang diễn biến ngày càng khó lường, tác động xấu đến sản xuất và đời sống nhân dân.
Để hoàn thành nhiệm vụ tham mưu tổng hợp trong thời gian tới, ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục đổi mới phương pháp và nội dung kế hoạch hoá nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, nâng cao chất lượng dự báo, gắn quy hoạch và kế hoạch với thị trường, đặc biệt là yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế. Tăng cường chế độ trách nhiệm và phối kết hợp với các ngành, các cấp trong việc xây dựng và chỉ đạo, điều hành kế hoạch. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ CBCC, về xây dựng và quản lý quy hoạch, kế hoạch hoá trong cơ chế thị trường, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế. Trước mắt giai đoạn (2011 - 2015), Ngành cần phối hợp chặt chẽ với các ngành và địa phương phấn đấu hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
Rà soát,điều chỉnh bổ sung quy hoạch, xây dựng các kế hoạch, chương trình, đề án và cơ chế chính sách thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2011 - 2015) và định hướng đến 2020, nâng cao chất lượng và công tác quản lý quy hoạch của các ngành, địa phương.Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả 5 chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm giai đoạn 2011-2015: (1) Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp- dịch vụ. (2) Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá gắn với xây dựng nông thôn mới. (3) Phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị. (4) Nâng cao chất lượng dạy nghề. (5) Phát triển du lịch.
Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, phát triển công nghiệp và dịch vụ gắn với phát triển đô thị. Nâng cao hiệu quả các khu công nghiệp hiện có. Chú trọng công tác quy hoạch, khai thác lợi thế Hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, thuỷ lợi, điện, cấp, thoát nước. Phát triển đô thị thành phố Bắc Giang và các trung tâm huyện, thị trấn. Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá gắn với xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích phát triển các loại hình thương mại, dịch vụ hướng tới có chất lượng cao. Chuẩn bị tốt các điều kiện để phát triển du lịch. Tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế cùng phát triển. Tăng thu và quản lý tốt chi ngân sách; nâng cao hiệu quả đầu tư từ ngân sách.
 Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, bảo vệ tài nguyên, môi trường. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; tăng cường đào tạo nghề, giáo dục ý thức, tác phong cho người lao động và dạy nghề cho nông dân, gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm.
Chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, thông tin- truyền thông, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, xây dựng nếp sống văn minh; thực hiện tốt các chính sách xã hội; giảm nghèo bền vững.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm và tai nạn, tệ nạn xã hội.
65 năm qua, ngành Kế hoạch và Đầu tư luôn phấn đấu vươn lên, xứng đáng với lòng tin của Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã thực sự trở thành công cụ chủ yếu để quản lý và điều hành nền kinh tế và quản lý xã hội của địa phương. Đạt được kế quả trên có sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ ngành Kế hoạch và Đầu tư cùng sự phối kết hợp chặt chẽ của các sở, ngành, các huyện, thành phố. Đặc biệt được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, đã góp phần quan trọng xây dựng Ngành Kế hoạch và Đầu tư địa phương ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  
Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang tiếp tục tập trung mọi nỗ lực, phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, không ngừng phấn đấu, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức học tập nâng cao năng lực chuyên môn, đổi mới phương pháp xây dựng kế hoạch và tư duy kinh tế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, đưa Bắc Giang sớm thoát khỏi tình trạng chậm phát triển, trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế chủ yếu là công nghiệp - dịch vụ vào năm 2020./.

                                                              Trịnh Hữu Thắng

Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư