DIỄN ĐÀN

 

Liên kết

 

Thống kê truy cập
  • Total: 29912863
  • Visitor Online: 0
  • Hôm nay: 2175
  • Trong tuần: 8971
  • Trong tháng: 170244
  • Trong năm: 2444196
Trang chủ

Đơn giá thuê đất một năm bằng 1,5% giá đất ( 08:25 | 24/09/2012 )

Bản để inGửi bài này qua Email

Ngày 30/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 121/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 (Nghị định 142) về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

 

Theo quy định mới, trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì đơn giá thuê đất một năm tính bằng 1,5% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung các loại giá đất.

       Thay vì chỉ căn cứ vào giá đất như quy định tại Nghị định 142 thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ phải căn cứ vào cả đơn giá thuê đất theo quy định mới để ban hành đơn giá thuê đất cho từng loại đất, loại đô thị, loại xã, khu vực, thành phố, vị trí xếp hạng đất.
Cũng theo Nghị định này, đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 05 năm. Hết thời hạn ổn định, nếu giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và công bố có sự biến động không quá 20% so với giá đất để tính tiền thuê đất tại thời điểm xác định đơn giá thuê đất lần trước đó thì Sở Tài chính (đối với trường hợp tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất), Ủy ban nhân dân cấp huyện (đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất) quyết định đơn giá thuê đất cho thời hạn tiếp theo.
Trong trường hợp chậm nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước vào ngân sách nhà nước thay vì phải chịu 0,02% (hai phần vạn) tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước chậm nộp theo quy định cũ thì nay người được thuê đất, thuê mặt nước phải chịu nộp phạt theo mức quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành…

      Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/03/2011 và bãi bỏ Điều 12 Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
 
BBT(Nguồn NĐ 121/NĐ-CP ngày 30/12/2010)